logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti PRO-FACTOR sk, s.r.o.

Názov:

PRO FACTOR sk, s.r.o.

Sídlo:Sladovnícka 22 Trnava 917 01
IČO:36260975
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:05.05.2004
Oddiel:Sro
Vložka:14888/T
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:profactorsk.sk
Ďalšie právne skutočnosti:PRO-FACTOR sk, s.r.o.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

W - FACTOR, s.r.o. - Mlynské nivy 45 Bratislava 821 09
N - Factor, s.r.o. - Centrum I. 53/128 Dubnica nad Váhom 018 41
TB factor, s.r.o. - Grösslingova 45 Bratislava 811 09
HAG factor s.r.o. - Matejkova 20 Bratislava 841 05
FACTOR GROUP s.r.o. - Šustekova 37 Bratislava 851 04
NLB Factor, spol. s r.o. - Tomášikova 30 Bratislava 821 01
FACTOR, s.r.o., v likvidácii - Pod Juhom 6477 Trenèín 911 01
FACTOR ASSET MANAGEMENT, s.r.o. - Èelakovského 2 Bratislava 811 03
VADIAS SMART FACTOR, s.r.o. - Tehelná 78/2376 Nové Mesto nad Váhom 915 01
PRO - FACTOR, v.o.s., organizaèná zložka - Sladovnícka 22 Trnava 917 00
FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s. - Èelakovského 2 Bratislava 811 03