logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti REMPO, a.s. Prešov

Názov:

REMPO, a.s. Prešov

Sídlo:Švábska 70 Prešov 080 05
IČO:31702414
Právna forma:Akciová spoločnosť
Ďen vzniku:20.01.1995
Oddiel:Sa
Vložka:199/P
Zakladné imanie:3200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:firma-rempo.sk
Ďalšie právne skutočnosti:V y m a z u j e s a : Obchodné meno: REMPO, a.s. Prešov Sídlo: Švábska 70 080 05 Prešov IČO: 31 702 414 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 12.5.2003 č. 3K 119/02-18, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka REMPO, a.s. Prešov pre nedostatok majetku. Deň výmazu: 5.12.2003.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

REMPO, s.r.o. - Stará Vajnorská 19 Bratislava 832 45
REMPO, a.s. - Lieskovská cesta 2279 Zvolen 961 14
REMPO - INVEST, s.r.o. - 1.mája 1231/6 Vranov nad Topľou 093 01
REMPO TRNAVA, s.r.o. - Ľudová 18 Trnava 917 01
REMPO Servis s. r. o. - Humenská 16 Košice 040 11
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. - Trieda SNP 90/341 Košice 040 11
REMPO UNIVERS BB, s.r.o. - Južná trieda 48 Košice-Juh 040 01
REMPO trading spol. s r.o. - Stará Vajnorská 19 Bratislava 831 04
Rempo štátny podnik - Rempo štátny podnik
REMPO UNIVERS, s.r.o. Košice - Tr. SNP 341/90 Košice 040 11
Slovenská autobusová doprava Prešov, akciová spoločnosť v skratke: SAD Preš - Košická 2 Prešov 080 69
Rempo Bratislava, štátny podnik v likvidácii - Mierová 1 Bratislava 824 57
REMPO-TRADING štátny podnik v likvidácii - Lazaretská 25 Bratislava 812 53
REMPO, štátny podnik, odštepný závod 3 - Košice, Pivovarská 14
LESOSTAV Prešov, štátny podnik Prešov - Obrancov mieru 6 Prešov 080 01