logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti VIJOFEL mäsovýroba, s.r.o.

Názov:

VIJOFEL mäsovýroba, s.r.o.

Sídlo:182/1 Bartošovce 086 42
Hlavná oblasť činnosti:Mäso a mäsové výrobky
IČO:36444626
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:01.04.1997
Oddiel:Sro
Vložka:10138/P
Telefón:054 4791244
Email:vijofelzavinacvijofel.sk  
Zakladné imanie:2000000 Sk
Zaregistrované domény:www.vijofelbj.sk [info]
[ Všetky domény VIJOFEL mäsovýroba, s.r.o. ]

Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená zakladate¾skou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dòa 14.11.1996, è. N 163/96, Nz 126/96, spísanej JUDr. Martou Va¾kovou, notárkou v Bardejove, pod¾a zák.è. 513/91 Zb.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

VIJOFEL, s.r.o. - 182/1 Bartošovce 086 42
VIJOFEL trade, s.r.o. - 182/1 Bartošovce 086 42
TIBOR MÄSOVÝROBA s.r.o. - Horná 18 Banská Bystrica 974 01
Mäsovýroba SITNO, a.s. - Antolská 12 Banská Štiavnica 969 00
Mäsovýroba Prenèov, s.r.o. - 173 Prenèov 969 73
Mäsovýroba Nemce, spol. s r.o. "v likvidácii" - Nemèianska cesta Nemce 974 01
Mäsovýroba HUBERT HARTHAUSER BOŠÁCA, s.r.o. - 194 Bošáca 913 07
MCK - MÄSOVÝROBA, spoloènos s ruèením obmedzeným - Frièkovce
MÄSOVÝROBA spoloènos r ruèením obmedzeným v likvidácii - Nádražná 17 Ša¾a 927 01