logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti Nový Život Turca, s.r.o.

Názov:

Nový Život Turca, s.r.o.

Sídlo:Memorandove nám. 15 Martin 036 01
IČO:31570321
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ďen vzniku:11.09.1992
Oddiel:Sro
Vložka:637/L
Zakladné imanie:286000 Sk
Zaregistrujte si doménu:novyzivotturca.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.7. 1999 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie, zlúčením so spoločnosťami LIPA, s.r.o. IČO: 31 589 471 so sídlom Liptovský Mikuláš a PRIEBOJ, spol. s r.o. IČO: 31 590 675 so sídlom v Prievidzi. Majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti prechádzajú plnom rozsahu na spoločnosť SLOV PRINT, s.r.o.. IČO: 36 385 930 so sídlom Čadca, Palárikova 76. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa spoločnosť Nový Život Turca, s.r.o. so sídlom Martin, Memorandove námestie 15, z obchodného registra dňom 23.3. 2000 v y m a z á v a .

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

R + R Nový Život, s.r.o. - Záhradnícka 11 Bratislava 811 08
Víno Nový Život, s.r.o. - Tonkovce 756 Nový život 930 38
Miestny národný výbor, Nový Život - Nový Život
ŽIVOT, s.r.o. - 169 Čierne pri Čadci 023 13
DOBRÝ ŽIVOT a.s. - Šustekova 18 Bratislava 851 04
Život a zdravie, s.r.o. - L. Svobodu 3782/67 Poprad 058 01
ŠTÍHLY ŽIVOT s.r.o. - Františkánska 3 Košice - Staré Mesto 040 01
ŽIVOT a RAST s. r. o. - Levárska 462/11 Bratislava 841 04
ADOS Život s.r.o. - Vodná 9 Hurbanovo 947 01
ŽIVOT A NÁDEJ s.r.o. - 432 Bohdanovce nad Trnavou 919 09
ZDRAVÝ ŽIVOT, s. r. o. - Opatovská cesta 4 Bojnice 972 01
ZDRAVIE A ŽIVOT s.r.o. - 133 Trenčianske Jastrabie 913 22
Šťastný Život s.r.o. - Nálepkova 1832/16 Piešťany 921 01
Život v istote, s.r.o. - Lesná 627/1 Nitra 949 01
ŽIVOT, Investičný fond, a.s. - Horná 51 Banská Bystrica 974 01