logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti B.V. shop, spol. s r.o.

Názov:

"B.V. shop, spol. s r.o."

Sídlo:Záhradnícka 46 Bratislava 821 08
Hlavná oblasť činnosti:Kancelárske potreby a papierníctvo
IČO:35747676
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:11.06.1998
Oddiel:Sro
Vložka:17426/B
Telefón:02 55568493
Email:b.v.shopzavinaczoznam.sk
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:bvshop.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Obchodná spoloènos bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 3.3.1998 v súlade s §§ 105 - 153 Zák.è. 513/1991 v znení Zák.è. 11/1998 Z.z.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

C - Shop, spol. s r.o. - Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
PC - SHOP, spol. s r.o. - Arménska 7 Bratislava 821 07
Q - shop, spol. s r.o. - Rybnièná 40 Bratislava 831 54
BIG - SHOP, spol. s r.o. - Gorkého 1664/12 Ša¾a - Veèa 927 05
ALK VARIANT SHOP spol. s r.o. - Haanova 10 Bratislava 852 23
PS - AUTO SHOP, spol. s r. o. - Tomašíkova 28 Bratislava 820 09
COPY SHOP, spol. s r.o. - Domkárska 15 Bratislava 821 05
Jimy Shop, spol. s r.o. - 161 Kechnec 044 58
A.C.H. ZADEN SHOP, spol. s r.o. - Meštianska 2300/4 Komárno 945 01
PRINT SHOP PARADISE spol. s r.o. - Kozia 14 Bratislava
Super shop Italy, spol. s r.o. - Dukelských hrdinov 28 Zvolen 960 01
SHOP STAR, spol. s r.o. Košice - Svätoplukova 6 Košice 040 01
SEX SHOP s.r.o. - Hviezdoslavova 1889 Malacky 901 01
UNI Shop s.r.o. - Sv. Vincenta 1 Bratislava 821 03
Shop, s.r.o. - Zuby 1/1234 Svätý Jur 900 21