logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti DB Consulting s. r. o.

Názov:

DB Consulting s. r. o.

Sídlo:Komenského 4 Bernolákovo 900 27
IČO:44595794
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ďen vzniku:28.01.2009
Oddiel:Sro
Vložka:56461/B
Zaregistrujte si doménu:db-consulting.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.01.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Central European Media Consulting s.r.o., skratka obchodného mena: CEM Cons - Frankovská 13162/1F Bratislava-Nové Mesto 831 01
ROSE CONSULTING, s.r.o. nemecky: ROSE CONSULTING, GmbH - Tatranská 95 Smižany 053 11
ECS Environmental Consulting Services Slovakia, s.r.o. v skratke: ECS - S, - Zimná 72 Spišská Nová Ves 052 01
FT Consulting s.r.o. - Devínska cesta 4226 Bratislava 841 04
CCS Consulting, s.r.o. - Kapitulská 15 Bratislava 811 01
TQM CONSULTING, s.r.o. - Dulovo nám. 10 Bratislava 821 09
EVS Consulting, s.r.o. - Šúrska 5 Modra 900 01
R.P.Consulting, s.r.o. - Romanova 23 Bratislava 851 02
EWI Consulting, s.r.o. - Páričkova 18 Bratislava 821 08
J.P. Consulting s.r.o. - Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
M.E.I. consulting, s.r.o. - Palárikova 20 Topoľčany 955 01
G & S consulting, s.r.o. - Lubinská 4 Bratislava 1 811 03
A.N. CONSULTING s.r.o. - Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
M - Consulting, s.r.o. - Račianska 66 Bratislava 831 02
TT Consulting, s.r.o. - V.Clementisa 2 Trnava 917 01