logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti TAPLAST SK, s.r.o.

Názov:

TAPLAST SK, s.r.o.

Sídlo:Vicenzy 2209/8A Šamorín 931 01
IČO:45621462
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ďen vzniku:23.06.2010
Oddiel:Sro
Vložka:25785/T
Zaregistrujte si doménu:taplastsk.sk

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

TAPLAST SK, s.r.o. - Vicenzy 2209/8A Šamorín 931 01