logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti FOTO SPECTRUM spol. s r.o.

Názov:

" FOTO SPECTRUM spol. s r.o."

Sídlo:nám. SNP 14 Bratislava
IČO:684970
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:15.10.1990
Oddiel:Sro
Vložka:19996/B
Zakladné imanie:2518800 Sk
Zaregistrujte si doménu:fotospectrum.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 27.9.1990 pod¾a § 106a ods. 106n Zákona è. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopåòa Hospodársky zákonník. Starý spis: Sro 226

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

A-FOTO, spol. s r.o. - Bulharská 33 Bratislava 821 07
Bio - Spectrum Plus spol. s r.o. - V záhradách 13 Bratislava 811 02
I & M FOTO, spol. s r.o. - Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01
FOTO "S" spol. s r.o. - Volgogradská 13 Prešov 080 01
Foto MEGA spol. s r. o. - Sch. Trnavského 4 Bratislava 841 01
SPECTRUM TRADE, spol. s r.o. - Kopèianska 94 Bratislava 851 02
FAV Foto, spol. s r.o. Košice - Hemerkova 29 Košice 040 01
Spectrum Slovakia, spol. s r.o. - Zimná 94 Spišská Nová Ves 052 01
SPECTRUM Marketing, spol. s.r.o. - Hlavná 326/23 Dunajská Streda 929 01
SLOVAN - SPECTRUM MARKETING spol. s r.o. - Hlavná 326/23 Dunajská Streda 929 01
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. - ul. Ferka Urbánka 1892/6A Púchov 020 01
H foto, s.r.o. - Šustekova 4 Bratislava 851 04
Bio - Spectrum, s.r.o. - Fedinova 9 Bratislava 851 01
SPECTRUM ART s.r.o. - Panská 4 Bratislava 811 01
R- ART SPECTRUM s.r.o. - Kozia 15 Bratislava 811 03