logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti BD STARLIT, bytové družstvo

Názov:

" BD STARLIT, bytové družstvo "

Sídlo:Kašmírska 3 Bratislava 821 04
IČO:35746076
Právna forma:Družstvo
Ďen vzniku:11.05.1998
Oddiel:Dr
Vložka:322/B
Zakladné imanie:50000 Sk
Zaregistrujte si doménu:bdstarlit.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Notárska zápisnica N 36/98, Nz 31/98 zo dòa 9.4.1998 a dodatok N 47/98, Nz 42/98 zo dòa 29.4.1998 o založení družstva a stanovy družstva zo dòa 9.4.1998 s dodatkom è. 1 zo dòa 29.4.1998 v zmysle Zák. è. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 2396

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

STARLIT Bratislava, s.r.o. - Seberíniho 1 Bratislava 821 03
Stavebné bytové družstvo "PÍNIA-BORIK", družstvo v likvidácii - Panská 15 Bratislava 811 01
Stavebné bytové družstvo PÍNIA, družstvo v likvidácii - Panská 15 Bratislava 811 01
Svojpomocné stavebné bytové družstvo DRUDOP, družstvo - Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza, družstvo - Stavbárov 6 Prievidza 971 01
Stavebné bytové družstvo COREAL, družstvo - Hálkova 32 Bratislava 831 03
Bytové družstvo Èierny chodník, družstvo - Èierny chodník 29 Bratislava 831 07
Bytové družstvo Saratovská, družstvo - Saratovská 5-7 Bratislava 841 02
Bytové družstvo Povraznícka, družstvo - Jozefská 7 Bratislava 811 06
Bytové družstvo Oèová, družstvo - Po¾nohospodárske družstvo Oèová 962 23
Bytové družstvo ARKIER, družstvo - V.P. Tótha 97/4 Zvolen 960 01
Bytové družstvo Tisovec, družstvo - Daxnerova 1176 Tisovec 980 61
Bytové družstvo Hrnèiarska Ves, družstvo - 173 Hrnèiarska Ves 980 13
Bytové družstvo Hostice, družstvo - 179 Hostice 980 04
Bytové družstvo Rimavská Seè - družstvo - 415 Rimavská Seè 980 42