logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti Bytové družstvo Galvaniho 2002

Názov:

"Bytové družstvo Galvaniho 2002"

Sídlo:Dunajská 4 Bratislava 811 04
IČO:35855967
Právna forma:Družstvo
Ďen vzniku:14.04.2003
Oddiel:Dr
Vložka:524/B
Zakladné imanie:50000 Sk
Zaregistrujte si doménu:bytovundruyzstvogalvaniho2002.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi družstva dòa 06.11.2002, priebeh ktorej bol osvedèený do notárskej zápisnice N 823/02, NZ 818/02, spísanej notárom JUDr. Hrušovskou v zmysle ust. § § 221 - 260 Obchodného zákonníka.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Stavebné bytové družstvo "PÍNIA-BORIK", družstvo v likvidácii - Panská 15 Bratislava 811 01
Stavebné bytové družstvo PÍNIA, družstvo v likvidácii - Panská 15 Bratislava 811 01
Svojpomocné stavebné bytové družstvo DRUDOP, družstvo - Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza, družstvo - Stavbárov 6 Prievidza 971 01
Stavebné bytové družstvo COREAL, družstvo - Hálkova 32 Bratislava 831 03
Bytové družstvo Èierny chodník, družstvo - Èierny chodník 29 Bratislava 831 07
Bytové družstvo Saratovská, družstvo - Saratovská 5-7 Bratislava 841 02
Bytové družstvo Povraznícka, družstvo - Jozefská 7 Bratislava 811 06
Bytové družstvo Oèová, družstvo - Po¾nohospodárske družstvo Oèová 962 23
Bytové družstvo ARKIER, družstvo - V.P. Tótha 97/4 Zvolen 960 01
Bytové družstvo Tisovec, družstvo - Daxnerova 1176 Tisovec 980 61
Bytové družstvo Hrnèiarska Ves, družstvo - 173 Hrnèiarska Ves 980 13
Bytové družstvo Hostice, družstvo - 179 Hostice 980 04
Bytové družstvo Rimavská Seè - družstvo - 415 Rimavská Seè 980 42
Stavebné bytové družstvo, družstvo - Sídlisko 342 Ve¾ké Rovné 013 62