logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti DUNA - CONSULT , s.r.o.

Názov:

" DUNA CONSULT , s.r.o."

Sídlo:Nám. SNP 15 Bratislava 811 01
IČO:35924128
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:05.03.2005
Oddiel:Sro
Vložka:35144/B
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:dunaconsult.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos bola založená zakladate¾skou listinou zo dòa 07.12.2004 v znení zakladate¾skej listiny zo dòa 18.02.2005 v zmysle ust.§§ 105 - 153 zák.è.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

DUNA M - PRESS s.r.o. DUNA M - PRESS Kft. - maïars - Podzáhradná 7-8 Bratislava 821 06
"D.E.A.Consult, s.r.o." /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, spol - Hattalova 12 A Bratislava 831 03
JM-DUNA, v.o.s. - Obchodná 55 Bratislava 811 06
DUNA, s.r.o. - Exnárova 45 Bratislava 821 02
Duna.Co, s.r.o. - Kamenná 1096/53 Nitra 949 01
PIZZERIA DUNA, s.r.o. - Valachovej 5 Bratislava 841 05
DUNA group, a.s. - Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
DUNA SERVIS, s.r.o. - Krížna 52 Bratislava 821 08
Duna Holding, s.r.o. - Rieèna 2 Bratislava 811 02
Duna Gastro, s.r.o. - Rieèna 2 Bratislava 811 02
Duna Industrial s.r.o. - Štefánikova 7 Bratislava 811 06
DUNA v.o.s. v likvidácii - Trokanová 10/40 Myjava 907 01
Duna-Glass, s.r.o. - 361 Orechová Potôò 930 02
DUNA PAPIER, s.r.o. - Bratislavská cesta 1863/8 Dunajská Streda 929 01
M & K DUNA-OFFSET, s.r.o. - Kukuèínova 629/39 Dunajská Streda 929 01