logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti CAPITAL CONSULTING & MANAGEMENT spol. s r. o. skrátene CC & M spol. s r. o.

Názov:

"CAPITAL CONSULTING & MANAGEMENT spol. s r. o." skrátene CC & M spol. s r. o.

Sídlo:Cabanova 5 Bratislava 841 02
IČO:30840953
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:30.12.1991
Oddiel:Sro
Vložka:2274/B
Zakladné imanie:210000 Sk
Zaregistrujte si doménu:capitalconsultingmanagement.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 20. 12. 1991 pod¾a § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. è. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dop¾òa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 4364

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Capital Management s.r.o. - Holekova 2 Bratislava 811 04
SK - CAPITAL MANAGEMENT s.r.o. - Mlynské Nivy 45 Bratislava 821 09
ADVANCE CAPITAL MANAGEMENT, s.r.o. - Povraznícka 14 Bratislava 811 05
CAPITAL MANAGEMENT, spol. s r.o. - 9. mája 25 Zvolen 960 01
MAX CAPITAL MANAGEMENT SLOVAKIA, s.r.o. - Dlhé Hony 1158/5 Trenèín 911 01
Executive Finance Management, s.r.o., skrátene: EFM, s.r.o. - Hlavná 29 Trenèín 911 05
Capital consulting, a.s. - Prokofievová 18 Bratislava 851 02
TSC CAPITAL CONSULTING, a.s. - Biskupa Kondého 4577/18 Dunajská Streda 929 01
Capital Partners Consulting, a.s. - Hattalova 12/A Bratislava 831 03
SLOVAKIA CAPITAL CONSULTING, s.r.o. - Prievozská 14/A Bratislava 821 09
Capital & Communication Consulting, s.r.o. - Rieèna 2 Bratislava 811 02
Capital Partners Consulting, spol. s r.o. - Hattalova 12/A Bratislava 831 03
gcp gamma capital partners consulting s.r.o. - Zámocká 22 Bratislava 811 01
DYNAMICS COMMUNICATION AND CONSULTING, spol. s r.o. - Tatranská 4 Banská Bystrica 974 00
CAPITAL CONSULTING and INVESTMENT ASSOCIATION, spoloènos s ruèením ob - Partizánska cesta 3 Banská Bystrica 974 01