logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti AVEP spol. s r. o.

Názov:

"AVEP spol. s r. o."

Sídlo:Puškinova 2 Bratislava 811 04
IČO:31318312
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:13.02.1992
Oddiel:Sro
Vložka:2313/B
Zakladné imanie:140000 Sk
Zaregistrujte si doménu:avep.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloèenská zmluva zo dòa 27.5.1993 nahrádza notárske zápisy o založení spoloènosti. Stary spis: S.r.o. 4636

Zmeniť / Dopľniť profil