logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti EUROSPOL EXPORT - IMPORT spol. s r.o.

Názov:

"EUROSPOL EXPORT IMPORT" spol. s r.o.

Sídlo:Bulharská 73 Bratislava 820 02
IČO:31323898
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:15.05.1992
Oddiel:Sro
Vložka:2755/B
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:eurospolexportimport.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Dodatok k zakladate¾skej listine vo forme notárskej zápisnice N 98/95, Nz 100/95 napísa- nej dòa 30.6.1995 notárom JUDr. Hunovou v Bratislave. Stary spis: S.r.o. 5588

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

VALMUR export-import, spol. s r.o. VALMUR export-import, GmbH - v - Líšèie Nivy 2 Bratislava
MELBO TRADE IMPORT EXPORT spol. s r. o. - v angl. jazyku: MELBO TRADE - Obežná 12 Bratislava 821 02
CZ & CZ, export - import, spol. s r.o. - Hálova 12 Bratislava
IBC, export - import, spol. s r.o. - Raèianska 71 Bratislava 832 59
P + P spol. s.r.o. Export - Import - Námestie Hranièiarov 13 Bratislava 851 03
B + B EXPORT - IMPORT spol. s r. o. - Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
IK EXPORT IMPORT spol. s r.o. - Sliaèska 1 Bratislava 832 59
A.G.T.T. IMPORT - EXPORT spol. s r.o. - Považanova 2 Bratislava 841 02
Export - Import, spol. s r.o. - Robotnícka 9 Bratislava 831 03
ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o. - Wolkerová 15 Stupava 900 31
MDM export- import spol. s r.o. - Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
MAG export - import, spol. s r.o. - Pribišova 6 Bratislava 841 05
C.E.P. IMPORT-EXPORT spol. s r.o. - Bratislava
ADA, EXPORT-IMPORT, spol. s r.o. - 825 Hriòová 962 05
KEM - spol. export - import s.r.o. - Kapitulská 12 Banská Bystrica 974 01