logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti D.E.A.Consult, s.r.o. /skrátene/ Data Eko Audit Consult, spol. s r.o.

Názov:

"D.E.A.Consult, s.r.o." /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, spol. s r.o."

Sídlo:Hattalova 12 A Bratislava 831 03
Hlavná oblasť činnosti:Audítori
IČO:31324436
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:26.05.1992
Oddiel:Sro
Vložka:2803/B
Telefón:02 44453775
Fax:02 44453775
Zakladné imanie:560000 Sk
Web stránka:www.deaconsult.sk

Zaregistrujte si doménu:deaconsult.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Doplnenie spoloèenskej zmluvy zo dòa 1.7.93. Stary spis: S.r.o. 5688

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

TAX AUDIT CONSULT, spol. s r.o. - Fraòa Mojtu è.1 Nitra 949 01
UNIVERSAL - DATA - CONSULT, s.r.o. v likvidácii - Gorkého 5 Bratislava 811 01
AUDIT Consult CD, s.r.o. - Duklianskych hrdinov 2473 Vranov nad Top¾ou 093 01
AUDIT CONSULT PLUS, s. r. o. - v likvidácii - Sabinovská 10 Bratislava 821 02
SLOVAKIA - AUDIT - CONSULT, s.r.o. - Mierová 24/2166 Hlohovec 920 01
AUDIT-CONSULT spoloènos s ruèením obmedzeným - ul. Podjavorinskej 37/1 Trnava 917 01
TOP Consult s.r.o. TOP Consult Ltd. /v jazyku ang - Borská 6 Bratislava 841 04
PS Consult, spol. s r.o. - Saratovská 1 Bratislava 841 02
ZP - CONSULT spol. s r.o. - Hlavná 11 Galanta 924 00
BPS Consult spol. s r.o. - Hradná 3 Komárno 945 01
FK Consult spol. s r.o. - Tehelná 11 Pezinok 902 01
DWR Consult, spol. s r.o. - Teslova 71 Bratislava 821 02
AT CONSULT spol. s r.o. - 123 Hviezdoslavov 930 41
A-Z Consult, spol. s r.o. - Amurská 64 Bratislava 821 06
EKO consult plus, spol. s r.o. - Záporožská 9 Bratislava 851 01