logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti ELZA, spol. s r.o.

Názov:

ELZA, spol. s r.o.

Sídlo:Jesenského ul. 1486 Zvolen 960 03
IČO:31578250
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ďen vzniku:15.01.1993
Oddiel:Sro
Vložka:951/S
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:firma-elza.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.12.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, spol. s r.o., odštepný závod Košic - Rampová 4 Košice 040 01
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, spol. s r.o., odštepný závod Žilin - Hviezdoslavova 6 Žilina 010 01
Elza holding s.r.o. - Mäsiarska 57 Košice 040 01
ÚČTOVNÍCTVO ELZA s.r.o. - Sučianska cesta 31 Martin 036 08
ÚČTOVNÍCTVO ELZA Plus s.r.o. - Sučianska cesta 2107/31 Martin 036 08
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. - Račianska 162 Bratislava 831 04
Agentúra pre trading, audit a garancie, spol. s r. o. skratka: A.T.A.G. spo - Mierová 23 Bratislava
Porcelain Articles Trade, spol. s r.o. v lik-vidácii, P.A.T., spol. s r.o. - Makarenkova 1 Partizánske 958 01
Varga Euromarket-Servis, spol. s r.o. v skratke: V.E.S., spol. s r.o - nám. Majstra Pavla č. 44 Levoča 054 01
Information Systems and Marketing Contacts, spol. s r.o. skrátene: ISMC s - Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 45
BRATISLAVSKÁ OBCHODNO STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ spol. s r.o. - Drieňová 27 Bratislava 826 55
Zvolenská stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o./skrátene ZSOS, spol. s - Neresnícka cesta 9 Zvolen 960 01
Gemerská audítorská spoločnosť, spol. s r.o. v skrátenej forme GAS audit, s - Revúčka 86 Revúca 050 01
" INTERDAT ELEKTRONIK DATA PRODUCTS, spol. s r.o." skratka "I.E.D.P. spol. - Tupého 15 Bratislava
VSŽ Vzdelávací a poradenský park, spol. s r.o., v skratke VSŽ VaPP, spol. s - Železiarenská 88 Košice - mestská časť Šaca