logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti B & B Trading spol. s r.o.

Názov:

"B & B Trading spol. s r.o."

Sídlo:Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
IČO:31337937
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:14.12.1992
Oddiel:Sro
Vložka:3961/B
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:bbtrading.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 16.11.1992 pod¾a § 24, 105 - 153 Zák.è. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8114

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

E.S.P. Trading spoloènos s ruèením obmedzeným, v skratke E.S.P. Trad - Benediktiho 5 Bratislava 811 05
ATLAS Trading CS spol. s r.o. ATLAS Trading CS Ltd. v anglic - Mánesovo nám 1 Bratislava 851 01
SEC TRADING, s.r.o. SEC TRADING, Ltd. - Lehotská cesta 2 Prievidza 971 80
C.C. TRADING spol. s r.o. - Továrenská 12 Bratislava 811 09
MFT TRADING, spol. s r.o. - Tematínska 2 Bratislava 851 05
A - Z Trading, spol.s.r.o. - Bratislava
P.B.TRADING spol. s r.o. - Staromestská 6/D Bratislava 811 03
MR Trading spol. s.r.o. - Miletièova 1 Bratislava
L.S. Trading, spol. s r.o. - ¼. Fullu 5 Bratislava 841 05
M.K.M. TRADING, spol. s r.o. - Šaštínska 28 Bratislava 841 05
V + H Trading, spol. s r.o. - Jilemnického 337/13 Dunajská Streda 929 01
PRO TRADING, spol. s r.o. - Trída T. Bati 3692 Zlín 760 01 Èeská republika
C.L. TRADING spol. s r. o. - Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
LKM Trading, spol. s r.o. - Röntgenova 14 Bratislava 851 08
G - TRADING spol. s r.o. - Moskovská 15 Bratislava 811 08