logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti FRIVA Enterprises Co., s.r.o.

Názov:

"FRIVA Enterprises Co., s.r.o."

Sídlo:Pri Suchom mlyne 29 Bratislava 811 04
Hlavná oblasť činnosti:Športové potreby a vybavenie
IČO:31338020
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:14.12.1992
Oddiel:Sro
Vložka:3968/B
Telefón:02 54771713
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:frivaenterprisesco.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 12.10.1992 v zmysle zákona è. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8132

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

SDK Enterprises, spol. s r.o. SDK Enterprises, G.m.b.H po - Budatínska 1/a Bratislava 851 01
K.I.S.S. enterprises, s.r.o. - Gercenova DV-38 Bratislava 851 01
PHILLIPS-IRI-ENTERPRISES s.r.o. - Laurinská 17 Bratislava 814 99
LASSWADE ENTERPRISES SR s.r.o. - Pri trati 15 Bratislava 825 62
E.F.L. Enterprises Slovensko, s.r.o. - Tichá 28 Bratislava 811 02
eNiton Enterprises, s.r.o. - Nám. 1. mája 10-12 Bratislava 811 06
GreenStar Enterprises, s r.o. - Búdková cesta 22 Bratislava 811 04
Arina Enterprises, s.r.o. - Kozia ulica 28 Bratislava 811 03
ELMO ENTERPRISES, s.r.o. - Západný rad 1 Bratislava 811 04
eMAX Enterprises, s.r.o. - Západný rad 1 Bratislava 811 04
Danube Enterprises, s.r.o. - Klemensova 6 Bratislava 811 09
SVK ENTERPRISES, spol. s r. o. - Lachova 14 Bratislava 851 03
J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s. - Lamaèská cesta 3 Bratislava 841 04
COLLARD ENTERPRISES s.r.o. - Panská 9 Bratislava 811 01
Sierra Enterprises s.r.o. - Fi¾akovská cesta 285 Luèenec 984 01