logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti Prvá banskobystrická dražobná spoloènos s.r.o.

Názov:

Prvá banskobystrická dražobná spoloènos s.r.o.

Sídlo:Mièinská cesta 35 Banská Bystrica 974 01
IČO:36628425
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:31.07.2004
Oddiel:Sro
Vložka:9511/S
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:prvunbanskobystrickundrayzobnun.sk

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Prvá trenèianska dražobná, spoloènos s ruèením obmedzeným /v sk - Nám. SNP 7 Trenèín 911 01
Prvá banskobystrická spoloènos estetickej chirurgie, s.r.o. "v likvid - Cesta k nemocnici 1 Banská Bystrica 974 01
Prvá prešovská dražobná spoloènos, s.r.o - Konštantínova 3 Prešov 080 01
Prvá Dražobná, s.r.o. - Pražská 4 Košice 040 11
Banskobystrická, akciová spoloènos - Stará Vajnorská 17/c Bratislava 831 04
Slovenská autobusová doprava Banskobystrická dopravná spoloènos, št - Partizánska cesta 97 Banská Bystrica 974 67
Dražobná spoloènos, a.s. - Gundulièova 3 Bratislava 811 05
Slovenská dražobná spoloènos, s.r.o. - Seberíniho 9 Bratislava 821 03
Dražobná a finanèná spoloènos, s.r.o. - Seberíniho 9 Bratislava 821 03
Všeobecná dražobná spoloènos s.r.o. - Muchovo nám. 12 Bratislava 851 01
Európska dražobná spoloènos, s.r.o. - Cukrova 14 Bratislava 813 39
Dražobná spoloènos AMEBA , s.r.o. - Horná 37 Banská Bystrica 974 01
Profesionálna dražobná a realitná spoloènos, s.r.o. - Jánošíkova 6 Košice 040 01
Slovenská dražobná a licitaèná spoloènos spol. s r.o. - Bystrický Rad 69 Zvolen 969 01
Prvá tatranská investièná spoloènos, akciová spoloènos Poprad "v - Mnohe¾ova 839 Poprad 058 01