logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti HERNÁD, MAGYAR LAP-ÉS KÖNYVKIADÓ KASSA spol. s r.o.

Názov:

HERNÁD, MAGYAR LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KASSA spol. s r.o.

Sídlo:Komenského 24 Košice 040 01
IČO:36570869
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:21.05.2003
Oddiel:Sro
Vložka:13977/V
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrované domény:www.kassaifigyelo.sk [info]
[ Všetky domény HERNÁD, MAGYAR LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KASSA spol. s r.o. ]

Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 27.11.2002 pod¾a zákona è. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

MVDr. Nega Shiferaw Kassa - Tolstého 28 Košice
KASSA spoloènos s ruèením obmedzeným Košice - Paulínyho 45 Košice 040 01
Ferdinand Magyar - OSM - Trieda SNP 92 Košice 040 11
Erzsébet Magyar - Tyršovo nábrežie 2 Košice
Samsung Electronics Magyar Rt. - slovenská organizaèná zložka - Samsung Electronics Magyar Rt. - slovenská organizaèná zložka
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Budapest - organizaèná zložka Bratislav - Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Budapest - organizaèná zložka Bratislava
MIRO Magyar - Szlovák Ipari Kereskedelmi Szo-lgáltató Korlátolt Felelö - MIRO Magyar - Szlovák Ipari Kereskedelmi Szo-lgáltató Korlátolt Felelösségü Társaság filiálka Rožòava
Magyar Suzuki Corporation - Suzuki Slovensko - organizaèná zložka - Magyar Suzuki Corporation - Suzuki Slovensko - organizaèná zložka
Agentúra pre trading, audit a garancie, spol. s r. o. skratka: A.T.A.G. sp - Mierová 23 Bratislava
Information Systems and Marketing Contacts, spol. s r.o. skrátene: ISMC - Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 45
BRATISLAVSKÁ OBCHODNO STAVEBNÁ SPOLOÈNOS spol. s r.o. - Drieòová 27 Bratislava 826 55
Zvolenská stavebno-obchodná spoloènos, spol. s r.o./skrátene ZSOS, sp - Neresnícka cesta 9 Zvolen 960 01
Porcelain Articles Trade, spol. s r.o. v lik-vidácii, P.A.T., spol. s r.o. - Makarenkova 1 Partizánske 958 01
Varga Euromarket-Servis, spol. s r.o. v skratke: V.E.S., spol. s r.o - nám. Majstra Pavla è. 44 Levoèa 054 01
Dunaj invest limited spol. s r.o. skrátený názov: D I L spol. - Štefánikova 4 Bratislava 811 05