logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti WS TELESHOP s.r.o. v likvidácii

Názov:

WS TELESHOP s.r.o. v likvidácii

Sídlo:sídlisko Lúčky, obchodné centrum Holíč 908 51
IČO:31350020
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ďen vzniku:17.05.1993
Oddiel:Sro
Vložka:1178/T
Zakladné imanie:100000 Sk
Zaregistrujte si doménu:ws-teleshop.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn.: 3 K 300/95 - 137 zo dňa 18.08.1999 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: WS TELESHOP, s.r.o., v likvidácii pre nedostatok majetku (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 13.05.1999). V zmysle § 68 ods. 3, písm. f) bola spoločnosť zrušená. Dňom 07.01.2000 sa z obchodného registra Okresného súdu Trnava v odd.: S r o, vložka č. 1178 pri Obchodné meno: WS TELESHOP, s.r.o., v likvidácii Sídlo: Holíč IČO: 31 350 020 vymazuje celý zápis.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Teleshop s.r.o. - Boženy Němcovej 8 Bratislava-Staré Mesto 811 04