logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti KAMEŇOLOM A VÁPENKA ŽIRANY, s.r.o.

Názov:

KAMEŇOLOM A VÁPENKA ŽIRANY, s.r.o.

Sídlo:Železničiarska 18 Bratislava 811 04
IČO:36539635
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ďen vzniku:17.01.2001
Oddiel:Sro
Vložka:12315/N
Zakladné imanie:1000000 Sk
Zaregistrujte si doménu:kamenolomavapenkazirany.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Z a p i s u j e s a : Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2003 na ktorom došlo k zrušeniu spoločnosti bez likvidácie a zlúčením so spoločnosťou Ekonomika, financie a investície, s.r.o. so sídlom Železničiarska č. 18, 811 04 Bratislava, IČO: 35 771 704. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti KAMEŇOLOM A VÁPENKA ŽIRANY, s.r.o. V y m a z u j e s a : Spoločnosť s obchodným menom KAMEŇOLOM A VÁPENKA ŽIRANY, s.r.o., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava, IČO: 36 539 635 z obchodného registra.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

KAMEŇOLOM A VÁPENKA ŽIRANY, s.r.o. - Železničiarska 18 Bratislava 811 04
Calmit Žirany, spol. s r.o. - Žirany 951 74
COMBIN Vápenka, s.r.o. - Tisovec 980 61
Vápenka Margecany, s.r.o. - Margecany 055 40
Vápenka Tisovec, štátny podnik - Tisovec 980 61
Vápenka Margecany, štátny podnik - Margecany 055 01
VÁPENKA Gombasek, štátny podnik, Slavec - Slavec
LOM CEMENTÁREŇ VÁPENKA, WERK 7, spol. s r.o. v konkurze - Čachtická 7 Nové Mesto nad Váhom 915 01
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A.S. TŘINEC odštepný závod Lom a vápenka V - Varín 013 03
Kameňolom Sokolec s.r.o. - Bzenica 966 01
Kameňolom Trstín, š.p. - Trstín
KAMEŇOLOM - VADKERT s.r.o. - Nemocničná 14 Veľký Krtíš 990 01
IB, strelnica Kameňolom, s. r. o. - Mraznická 263/5 Častá 900 89
KAMEŇOLOM Liptovské Kľačany, s. r. o. - 72 Liptovské Kľačany 032 14
Kameňolom Buková, štátny podnik - Buková