logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

" L A A B " spol. s r.o. - Zvolenská cesta 13 Banská Bystrica 974 05
" N - 11 TRAVEL " s.r.o. - Horná 11 Banská Bystrica 974 00
"ENTREÉ", spol. r.o. "v likvidácii" - Tajovského 52 Banská Bystrica 974 01
"INTERKONT s.r.o. Export-Import" "INTERKONT G.m.b.H. Export-Import" "INTERKONT Ltd. Export-Import" - Kollárova 48 Banská Bystrica 974 01
"LK company", v.o.s. - Nad Plážou 4419/23 Banská Bystrica 974 01
"RENO+STAV" spol. s r.o. - Partizánska cesta 94 Banská Bystrica 974 01
"Úètovná spoloènos GARANT", s.r.o. - Bakossova 24 Banská Bystrica 974 01
"VM", spol. s r.o. "v likvidácii" - Magurská 13 Banská Bystrica 974 01
- MED - ART spol. s r.o., Dunajská Streda odštepný závod 02 - Matúškova 1 Banská Bystrica
1. Archivaèná spol. s r.o. - Dolná 4 Banská Bystrica 974 01
1. Bystrická úètovná, spol. s r.o. - Nám. SNP 15 Banská Bystrica 974 01
1. SPRÁVCOVSKÁ A REALITNÁ s.r.o. - Horná 26 Banská Bystrica 974 01
1. SRS spoloènos, s r.o. - Timravy 6 Banská Bystrica
3 D - DIANIŠKA, s.r.o. - Zvolenská cesta 22 Banská Bystrica 974 01
3BPS s.r.o. - Cesta na štadión 3 Banská Bystrica 974 00
3S - Spoloènos pre Statiku Stavieb, s.r.o. "v likvidácii" - Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 01
4 HP spol. s r.o. - ul. Prof. Sáru 5 Banská Bystrica 974 01
5G, spol. s r.o. - Partizánska 93 Banská Bystrica 974 01
5Stars, s.r.o. v likvidácii - Zvolenská cesta 25 Banská Bystrica 974 05
6COM s.r.o. - Bernolákova 36 Banská Bystrica 974 05
A & A s.r.o. - Chabenecká 4870/9 Banská Bystrica - Rudlová 974 11
A - Centrum, s.r.o. "v likvidácii" - Cesta na štadión 21 Banská Bystrica 974 01
A - DUAL, s.r.o. - Rudlovská cesta 85 Banská Bystrica 974 11
A - S - V, s.r.o. - Tr. SNP 36 Banská Bystrica 974 01
A - STUDY, s.r.o. - Janka Krá¾a 3 Banská Bystrica 974 01
A 7 B TRADING SLOVAKIA, spol. s r.o. - Horná 37 Banská Bystrica 974 01
A Advisory, spol. s.r.o. - Kollárova 48 Banská Bystrica 974 01
A D H s.r.o. - Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 00
A G R O S , výrobné družstvo Banská Bystrica - Sládkovièova 92 Banská Bystrica 974 00
A grafik spol. s r.o. - Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 01
A L B E X spol. s r.o. - Kremnièka, Èerešòova 11 Banská Bystrica 974 01
A L T O spol. s r.o. - Tr. SNP 9 Banská Bystrica 974 01
A P STAV, spol. s r.o. - Nám. Štefana Moyzesa 7 Banská Bystrica 974 01
A plus, spol. s r.o. - Medený Hámor 15 Banská Bystrica 974 01
A Q C SLOVAKIA, spol. s r.o. - Na dolinky 14 Banská Bystrica 974 01
A R C U S C O L O R spol. s r.o. - Partizánska 9 Banská Bystrica 974 01
A R G U S s.r.o. - Švermova 43 Banská Bystrica 974 00
A R T N O V U S s.r.o. - Partizánska 71 Banská Bystrica 974 01
A R T Y spol. s r.o. - Majerská cesta 5 Banská Bystrica 974 01
A T L A S spol. s r.o. - Horná 21 Banská Bystrica 974 00
A U T O T E C spol. s r.o. - Partizánska cesta 97 Banská Bystrica 974 01
A-DECOR, s.r.o. - Rudohorská 28 Banská Bystrica 974 01
A-SKI LOM,s.r.o. - ul.prof.Sáru 44 Banská Bystrica 974 01
A-TEC, s.r.o. " v likvidácii " - Partizánska cesta 89 Banská Bystrica 974 01
A-TOUR,s.r.o. - Nám. Štefana Moysesa 7 Banská Bystrica 974 01
A. V. CONS spol. s r.o. - ÈSA 23 Banská Bystrica 974 01
A.B.C.D., s.r.o. - Krivánska 30 Banská Bystrica 974 01
A.B.K., s.r.o. - Prof. Sáru 50 Banská Bystrica 974 01
A.B.T.-COLOR, spol. s r.o. " v likvidácii " - Majerská cesta, podnik "Práèovne a èistiarne" Banská Bystrica 974 01
A.C. s.r.o. - Cesta na Štadión 3 Banská Bystrica 974 00
A.F.S. System - IPM, s.r.o. - Kuzmányho 15A Banská Bystrica 974 01
A.G.I., s.r.o. - Bakossova 64 Banská Bystrica 974 01
A.H. service s.r.o. - Jaseòová 40 Banská Bystrica 974 09
a.l.k. export-import trade spol. s r.o. - Jegorovova 35 Banská Bystrica 974 01
A.L.K. Trade export - import - Magurská 7 Banská Bystrica 974 01
A.M.GLOBAL, s.r.o. - Krížna 3 Banská Bystrica 974 01
A.M.M. spol. s r.o. - Dolná 4 Banská Bystrica 974 01
A.R.S. spol. s r.o. - Medený Hámor 4 Banská Bystrica 974 01
A.S.A.HYPERSTATIC ENGINEERING DESIGN, organizaèná zložka zahraniènej osoby - Robotnícka 24 Banská Bystrica 974 01
A.S.M., s.r.o. - 9. mája 2 Banská Bystrica
A.V.M., s.r.o. - Ruttkaya-Nedeckého 2 Banská Bystrica 974 01
AAA Experts, s.r.o. - ul. 29.augusta 31 Banská Bystrica 974 01
AB REAL-REALITNÁ SPOLOÈNOS a.s. - Horná 23 Banská Bystrica 974 01
AB SORTIMENT, spol. s r.o. - Na Troskách 3 Banská Bystrica 974 01
AB stav, s.r.o. - Skuteckého 21 Banská Bystrica 974 01
AB WELL, s.r.o. - Hutná 3 Banská Bystrica 974 01
ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o. - Horná 16 Banská Bystrica 974 01
abakus.sk, s.r.o. - Môlèa 79 Banská Bystrica 974 01
ABANA, spol. s.r.o. - Robotnícka 1 Banská Bystrica 974 01
ABC AUTO, spol. s r.o. - J. Krá¾a 3 Banská Bystrica 974 01
ABC MEDIA, s.r.o. - Bernolákova 25 Banská Bystrica 974 05
ABC s.r.o. - 9. mája 52 Banská Bystrica 974 01
ABI s.r.o. - Majerská cesta 98 Banská Bystrica 974 01
ABS, s.r.o. - Majerská cesta 3 Banská Bystrica 974 01
ABT Consult, spol. s r.o. - Skuteckého 30 Banská Bystrica 974 01
ACB TRANSPORT s.r.o. - Dolná 4 Banská Bystrica 974 01
ACCOM BAKING SLOVAKIA, a.s. - Zvolenská cesta 29 Banská Bystrica 974 05
ACCOM Slovakia s.r.o. - Zvolenská cesta 61 Banská Bystrica 974 05
ACCORD stavebná kancelária, s.r.o. - Námestie SNP 12 Banská Bystrica 974 01
ACCORRONI SK, spol. s r.o. - Hurbanova 8 Banská Bystrica 974 01
ACM - aquacolormetal, s.r.o. - Stavebná 23 Banská Bystrica 974 01
ACTIV SLOVAKIA, spoloènos s ruèením obmedzeným - Dolná 39 Banská Bystrica 974 01
ActivIT,s.r.o. - Kyjevské nám. 6 Banská Bystrica 974 01
AD GROUP, s.r.o. - Jelšová 7 Banská Bystrica 974 01
AD MIRIA, s.r.o. - Severná 18/1408 Banská Bystrica 974 01
AD NET s.r.o. - Jelšová 7 Banská Bystrica 974 01
AD TRADING, s.r.o. - Gorkého 16 Banská Bystrica 974 04
ADA - RR, s.r.o. - Rudlovská cesta 85 Banská Bystrica 974 01
ADADE, s.r.o. - J. Cikkera 5 Banská Bystrica 974 01
ADDY, s.r.o. - Kostiviarska 43 Banská Bystrica 974 01
ADEAL s.r.o. - J.Krá¾a 3 Banská Bystrica 974 01
ADECO, s.r.o. - Horná 21 Banská Bystrica 974 01
ADEL, s.r.o. - Tatranská 24 Banská Bystrica 974 11
ADEMACENTRUM, spol. s r.o. - Kukuèínova 18 Banská Bystrica 974 01
ADESIS s.r.o. - Námestie SNP 12 Banská Bystrica 974 01
ADI Advise Deposit Invest, spol. s r.o. - Mirka Nešpora 1280/11 Banská Bystrica 974 01
ADILJI, s.r.o. - Dubová 7 Banská Bystrica 974 00
ADMINI spol. s r.o. - Tulská 83 Banská Bystrica 974 01
ADO-MED s.r.o. - Nad Plážou 6873/8 Banská Bystrica 974 01
ADRIAN MED, s.r.o. - Lazovná 53 Banská Bystrica 974 01
ADRIAN, a.s. - Partizánska 56 Banská Bystrica 974 01
ADVANTAGE COMMERCE s.r.o. - Limbová 19 Banská Bystrica 974 01
ADVECO Publishing s.r.o. - Spojová 19 Banská Bystrica 974 01
ADVERT, s.r.o. - Lesná 2 Banská Bystrica 974 01
AE.sk, s. r. o. - Kukuèínova 4 Banská Bystrica 974 01
AEON GROUP, spol. s r.o. - Tr. SNP 39 Banská Bystrica 974 01
AEQITAS, s.r.o. - Lazovná 1 Banská Bystrica 974 01
Aequitas s.r.o. - Kollárova 48 Banská Bystrica 974 01
Aero Model Slovakia, s.r.o. - Sládkovièova 39 Banská Bystrica 974 01
AETNA Slovakia, s.r.o. - Rudohorská 23 Banská Bystrica 974 11
AFIS, s.r.o. - Rudlovská cesta 53 Banská Bystrica 974 01
AFK-SLOVAKIA, s.r.o. " v likvidácii " - Švermova 49 Banská Bystrica 974 01
Afrodita, spol.s r.o. - Námestie Štefana Moysesa 29 Banská Bystrica 974 01
AG BB s.r.o. - Dolná 4 Banská Bystrica 974 01
AG Company s.r.o. - Kostiviarska 2 Banská Bystrica 974 01
AG STAV, spol. s r.o. - Sládkovièova 92 Banská Bystrica 974 05
Agentúra IF, s.r.o. - Nám. ¼. Štúra 15 Banská Bystrica 974 05
Agentúra EFEKT, spol. s r.o. - Zvolenská cesta 8 Banská Bystrica 974 05
Agentúra MURPHY+, s.r.o. - Tulská 49 Banská Bystrica 974 04
Agentúra 04, s.r.o. - Partizánska ulica 13 Banská Bystrica 974 01
AGM BB, s.r.o. - Žltý Piesok è. 6 Banská Bystrica 974 01
AGRIPPA, spol. s r.o. - Bagarova 11 Banská Bystrica 974 01
AGRO - SERVICE, výrobno-obchodné družstvo "v likvidácii" - Banská Bystrica 974 01
AGRO BB, s.r.o. - Kremnièka 3 Banská Bystrica 974 01
AGRO DS, a.s. - Partizánska cesta 81 Banská Bystrica 974 01
AGRO EFFECT, spol. s r.o. - ÈSA 25 Banská Bystrica 974 01
AGRO REINHART, spol. s r.o. - Horná 83 Banská Bystrica 974 01
AGROBAN Banská Bystrica, s.r.o. - Sládkovièova 94 Banská Bystrica 974 05
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. - Skuteckého 30 Banská Bystrica 974 01
Agrocons, štátny podnik Bratislava odštepný závod 06 - Kollárova 40 Banská Bystrica
AGRODUBNÍK, a.s. - Sládkovièova 94 Banská Bystrica 974 05
AGROING - inžiniersko-projektová, poradenská a obchodná spoloènos s ruèením obmedzeným "v likvidácii" - Partizánska cesta 65 Banská Bystrica 974 01
AGROING - LICHÝ, s.r.o. - Partizánska 71 Banská Bystrica 974 01
AGROKOOPERATÍVA, s.r.o. - Magurská 8 Banská Bystrica 974 01
Agrolacta s.r.o. - Zvolenská cesta 29 Banská Bystrica 974 05
Agropolchem Slovakia, spol. s r.o. "v likvidácii" - Horná 67 Banská Bystrica 974 01
AGROPROJEKT - BYS, s.r.o. - Trieda SNP 75 Banská Bystrica 974 01
AGROS, spol. s r.o. " v likvidácii " - Dolná 4 Banská Bystrica 974 01
AGROSLUŽBY - TRANSSPEED s.r.o., "v likvidácii" - Partizánska cesta 71 Banská Bystrica 974 01
Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoloènos - Kollárova 46 Banská Bystrica 974 01
AGROSTAV a.s. - Sládkovièova 92 Banská Bystrica 974 01
AGROTRADE, výrobné, obchodné a sprostredkovate¾ské družstvo - Partizánska cesta 9 Banská Bystrica
AGS Co. s.r.o. - Magurská 63 Banská Bystrica 974 01
AHA CV, s.r.o. - Zvolenská cesta 25 Banská Bystrica 974 08
AHV Project Management, spol. s r.o. - Tatranská 17 Banská Bystrica 974 11
AIA s.r.o. - Skuteckého 21 Banská Bystrica 974 01
AIR TECHNIK, s.r.o. - Kollárova 48 Banská Bystrica 974 00
Aisa s.r.o. "v konkurze" - Majerská cesta 65 Banská Bystrica 974 01
AK SECURITY, s.r.o. - Dolná 28 Banská Bystrica 974 01
AKCENT NOVA s.r.o. - Lazovná 58 Banská Bystrica 974 01
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20