logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

!BOOOM!, s.r.o. - Peterská 4 Bratislava 821 03
" 3 F " - Forma, Funkènos, Fantázia, spol. s r.o. - Panenská 12 Bratislava 811 03
" A N D R E Š I È " - Warynského 17 Bratislava
" A.G.S.K. spol. s r.o." - Colnícka 12 Bratislava 851 10
" Ad oculus" umelecká agentúra spol.s.r.o. - Rozvodná 9 Bratislava 831 01
" Autodoprava Lednár " - Bratislava
" BAMEXIM " - Bratislava
" BARUN spol. s r. o. " v likvidácii - Hrobákova 21 Bratislava 851 02
" BD STARLIT, bytové družstvo " - Kašmírska 3 Bratislava 821 04
" Best active s.r.o." - Košická 6 Bratislava 821 09
" BOÈKAY - FIGURA, spol. s r.o. " - Púchovská 8 Bratislava 831 06
" D E M O S I N T E R N A T I O N A L " spol. s r.o. - Suvorovova 3 Bratislava
" D E T O U R S " - Bratislava
" Družstvo DAN" v likvidácii - Steinerova 46 Bratislava
" DUNA - CONSULT , s.r.o." - Nám. SNP 15 Bratislava 811 01
" EMO " - Oldrich Synek - Bratislava
" EURO BIZNIS - Export import " - Bratislava
" EVONA, spol.s r.o." - Bratislava
" FOTO SPECTRUM spol. s r.o." - nám. SNP 14 Bratislava
" GALIMPEX - S, s.r.o " - Vápenka 1 Bratislava 841 07
" GREXA " spol.s r.o. - Martinèekova 12 Bratislava 821 09
" HOLIDAY - BUS " - Bratislava
" Hornik", spol. s r.o. - H. Melièkovej 11/44 Bratislava
" i s t r a - s t a v b y , a. s. " v likvidácii - Radvanská 1 Bratislava 811 01
" INTERDAT ELEKTRONIK DATA PRODUCTS, spol. s r.o." skratka "I.E.D.P. spol. s r.o." - Tupého 15 Bratislava
" istra - air, a.s. " - Lehotského 3 Bratislava
" istra - gastro, a.s. " - Lehotského 3 Bratislava
" J BEAUTY spol. s r.o." - Èiližská 38 Bratislava 821 07
" JAK ", spol. s r.o. - Nad Kúriou 7 Bratislava 831 06
" JELLY " spol. s r.o. "v likvidácii" - Galvaniho 2/A Bratislava 821 04
" JÚLIA WIEDERMANOVÁ " - Bratislava
" Kišš " - Bratislava
" Kníhtlaèiareò Andreja akciová spoloènos " - Bratislava
" L. V. s.r.o. " - Jána Smreka 10 Bratislava 841 08
" L.O.S." spol. s.r.o. - Humenské nám. 6 Bratislava 851 07
" M O N T E C O " spol. s r.o. - Hattalova 6 Bratislava 831 03
" ORG - TRADE, akciová spoloènos " - Radnièné námestie 4 Bratislava 821 05
" PEKINEZ " - Tajovského 4 Bratislava
" PEKULIAR " - Bratislava
" R A G A Z Z O " spol. s r.o. v likvidácii - Drieòová 3 Bratislava
" S O G I E " - Bratislava
" S T A R D U S T " spol. s r.o. - Martákovej 1 Bratislava 821 03
" STATUS " - Družstevná 2 Bratislava
" T & G NUMIC SLOVENSKO " s.r.o. - Tranovského 32 Bratislava 841 02
" T O K ", spol. s r.o. - Raèianska 92 Bratislava 831 02
" Tatra banka, akciová spoloènos" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom, "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka, a.s. - Hodžovo námestie 3 Bratislava 1 811 06
" TOURIMPEX " - Bratislava
" UNI" - Bratislava
" UNIGRAPHICA s.r.o. " - Rajecká 13 Bratislava 821 07
" Verga " - Bratislava
"A TRAVEL INTERNATIONAL" spol.s.r.o. - Trnavské mýto 1 Bratislava 831 04
"a-vent a/s - organizaèná zložka Bratislava" - "a-vent a/s - organizaèná zložka Bratislava"
"ABM group, a.s." - Prievozská 14/a Bratislava 821 09
"ACE Bratislava spol. s r.o." v likvidácii - MCHBÈOV Slovnaft, Vlèie hrdlo Bratislava
"Agring" - družstvo pre projektovú, inžiniersko-dodávate¾skú a obchodnú èinnos - Bratislava
"ALCI, spol.s.r.o." - Mlynské Nivy 7 Bratislava 821 09
"ALKOP" s r. o. - v likvidácii - Ráztoèná 59 Bratislava 822 06
"ALMO & CSO spol. s r.o." - Chemická ul. è. 1 Bratislava
"ANTIKVARIÁT STEINER spol. s r.o." - Sedlárska 2 Bratislava 811 01
"ARIES - štúdio, spol. s r.o." - Rovniankova 6 Bratislava 851 02
"ARION ", spol. s r.o. v likvidácii - Drieòova 3 Bratislava 826 19
"ASKOM spol. s r.o." - Cabanova 8 Bratislava 841 02
"ASTER NÁRADIE spol. s r.o." - Dohnányho 7 Bratislava 821 08
"ATC, Reklamná a obchodná spol. s r. o." - Andrusovova 5 Bratislava 851 01
"ATOEX" spol. s r.o. - Závodná 30 Bratislava 821 06
"ATYP" - družstvo pre výrobno-obchodnú a stavebnú èinnos - Botevova 1 Bratislava
"AUSTRO spol. s r. o." - Zámocká 30 Bratislava 811 01
"AUTOBAZÁR BIL-MAR, spol. s r.o. - Beòadická 22 Bratislava 851 09
"Automatizované systémy v doprave" spoloènos s ruèením obmedzeným v likvidácii v skratke: ASD spol. s r.o. Bratislava v likvidácii - Za stanicou 1 Bratislava 831 04
"AVEP spol. s r. o." - Puškinova 2 Bratislava 811 04
"AXESS, spol. s r.o." - Medveïovej 1/a Bratislava 851 04
"B & B Trading spol. s r.o." - Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
"B L S spol. s r.o." - Vysoká 27 Bratislava 811 06
"B.P.SERVIS" spol. s r.o. - Haanova 10 Bratislava
"B.V. shop, spol. s r.o." - Záhradnícka 46 Bratislava 821 08
"BANIMEX" spol. s r.o. - Rožòavská 26 Bratislava 830 00
"BAP" spol. s r.o. - Geologická 21 Bratislava 821 06
"BASKA", obchodná spoloènos - Žukovova 42 Bratislava
"BAZA" - spol. s r.o. - Tománkova 2 Bratislava 841 05
"BEDNARIÈ" - Bratislava
"BENY" EXPORT - IMPORT - Bratislava
"BILKA, s.r.o." - Kováèska ul. 2 Bratislava 831 04
"BIMEX spol. s r. o." - Ventúrska 5 Bratislava 811 01
"BIOSCOP", spol. s r.o. - Furdekova 4 Bratislava 851 03
"BIOTHERM, spol. s r.o." - Grösslingova 63 Bratislava 811 09
"BIOTRONIK SLOVAKIA" spol. s r.o. v likvidácii - Godrova 5 Bratislava 811 06
"bitcon, spol. s r. o." - Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
"BOCO" s.r.o. - Sklenárová 10 Bratislava 821 03
"BOSSAS" spol.s.r.o. - Jelenia 15 Bratislava
"Botek" - Betonárska technika, spol. s r. o. - Bratislava
"BOX PRODUCTION, s.r.o." - Michalská 19 Bratislava 811 01
"BUSINESS 4" spol. s r.o. - Lamaèská cesta 1 Bratislava 833 30
"Bytové družstvo Galvaniho 2002" - Dunajská 4 Bratislava 811 04
"C.C.C." s.r.o. - Ružová dolina 10 Bratislava 821 08
"CALIFORNIA IMPEX - Dr. Fiedler, spoloènos s ruèením obmedzeným", v skratke "CAL - IMPEX, spol. s r.o." - Kyjevská 4 Bratislava
"CANNES, spol. s r.o." - Kvetná 13 Bratislava
"CAPITAL CONSULTING & MANAGEMENT spol. s r. o." skrátene CC & M spol. s r. o. - Cabanova 5 Bratislava 841 02
"CARGOLINE /SQ/ spol. s r. o." - Palisády 34 Bratislava
"CHLADENIE", spol. s r.o. - Kovorobotnícka 3 Bratislava 821 04
"CINDY" - Bratislava
"CK MISTRÁL" - Bratislava
"CLOSE UP, spol. s r. o. Bratislava" - Krížna 30 Bratislava 811 07
"CMC spol. s r.o." - Raèianska 155 Bratislava 831 02
"COASIA, spol. s r.o." - Rajská 15 Bratislava 811 08
"COOPEX-CODUM GmbH /v jazyku nemeckom/ "COOPEX-CODUM Ltd. /v jazyku anglickom/ - Pobrežná 2 Bratislava 851 01
"CORNER SK spol. s r.o." - Krížna 12 Bratislava 811 07
"CRESCO AGENCY" - Bratislava
"D. B. CORPORATION spol. s r.o." - Trnavská 67 Bratislava 821 01
"D.E.A.Consult, s.r.o." /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, spol. s r.o." - Hattalova 12 A Bratislava 831 03
"Danka Hattabová" - Bratislava
"DECENTA v. o. s." - Trnavská 67 Bratislava
"DELTA SPED" - Bratislava
"Der Anker" akciová spoloènos - Trnavské mýto 7 Bratislava
"Der Mann" Slovensko s.r.o. - Magurská 3/b Bratislava 831 01
"DINH NGOC SON" - Bratislava
"DO.GA spol. s r.o." - Zelinárska 2 Bratislava 821 08
"DOBA spol. s r.o." - Ivánska cesta 23 Bratislava
"DODAM" spol. s r.o. - Holíèska 48 Bratislava 851 05
"DOMOVINA" spol. s r.o. v likvidácii - Raèianska 66 Bratislava
"DUNACENTRUM s.r.o." - Peènianska 33 Bratislava 851 01
"DUNAJ investorská a realizaèná spol., s.r.o." - Baštová 7 Bratislava 801 01
"DÜFA SLOVAKIA", spol. s r.o. - Magnetova 13 Bratislava 831 04
"EDUXE" - Bratislava
"Èeròanský a CO" - Bratislava
"ÈERÒANSKÝ a spol." spol. s r. o. - Ševèenkova 16 Bratislava 851 01
"eFeF FUNDAMEN FELIX" v. o. spol. - Drotárska 4 Bratislava
"EKOTEC spol. s r.o." - Hurbanovo nám. 9 Bratislava 811 03
"EL DORADO", spol. s r.o. - Viktorínova 2 Bratislava 821 08
"ELÁN" - Milan Šíry - Beskydská 12 Bratislava
"ELEKTRIM"S.A. ELEKTRIM TH, organizaèná zložka zahraniènej právnickej osoby - Júnová 8 Bratislava 831 01
"Elektro Brož Slovakia, spol. s r.o." - Majerníkova 22 Bratislava 841 05
"EM" - verejná obchodná spoloènos - Topolèianska 10 Bratislava
"ENVILENT, spol. s r.o." - Miletièova 66 Bratislava 821 02
"Erb International vydavate¾stvo s r.o." - Bratislava
"ERPOL spol. s r.o." - Víglašská 27 Bratislava
"EURONEX" - Bratislava
"EUROSPOL EXPORT - IMPORT" spol. s r.o. - Bulharská 73 Bratislava 820 02
"EUROSVET", spoloènos s ruèením obmedzeným - Krivá 1 Bratislava 811 07
"EXPRES-TOURS" PREDUZEÈE ZA PREVOZ I PROMET, Društvo sa organièenom odgovornošèu organizaèná zložka - Kôstkova 10/38 Bratislava 851 10
"family" spol.s r.o. - Drobného 25 Bratislava 841 02
"FARLESK spol. s r.o." - Mierová 228 Bratislava 821 05
"FATHER & DAUGHTER" spol. s r.o. - Belinského 12 Bratislava 851 01
"FAUNA spol. s r.o." - Bratislava
"FAUST EZ" - Bratislava
"FELIX cestovná kancelária spol. s r. o." - Kláštorská 12 Bratislava
"FIALA" - Bratislava
"FORTUNA PRINT-spol. s r.o." - Viktorínova 1 Bratislava
"FRIVA Enterprises Co., s.r.o." - Pri Suchom mlyne 29 Bratislava 811 04
"G S B " spol. s r.o. - Panenská 24 Bratislava 811 03
"GALAXY" spol. s r.o. - A. Mráza 8 Bratislava
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20