logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

AGIS, spol. s r.o. v likvidácii - Tupolevova 13 Bratislava 851 01
Agito s.r.o. - Pri starom letisku 28 Bratislava 831 07
AGK, s.r.o. - Heydukova 6 Bratislava 811 08
AGL Smartoy, s.r.o. - Vajnorská 42 Bratislava 831 03
AGLAN PLUS, s. r. o. - Mozartova 16 Bratislava 811 01
AGLIO s.r.o. - Továrenská 1A Bratislava 811 09
Aglo solution s.r.o. - Kladnianska 29 Bratislava 821 05
AGMA, s.r.o. - Podunajská 25 Bratislava 821 06
AGMARI SLOVAKIA, s.r.o. - Toryská 26 Bratislava 821 07
agmo sk, s.r.o. - Svetlá 1 Bratislava 811 02
agner & partners, s.r.o. - Špitálska 10 Bratislava 811 09
AGNESA SLOVAKIA divízia západ, spol. s r.o. - Kominárska 2-4 Bratislava 832 03
AGO Engineering, s.r.o. - Tolstého 9 Bratislava 811 06
AGO Europe s.r.o. - Tolstého 9 Bratislava 811 06
AGON Brothers, s.r.o. - Odborárska 50 Bratislava 831 02
Agora 2001, s.r.o. - Klariská 7 Bratislava 801 03
Agora plus, a.s. - Ševèenkova 28 Bratislava 851 01
AGORAZ, s.r.o. - Pribišova 47 Bratislava IV 841 05
AGORIA DEVELOPMENT, s.r.o. - Štefánikova 16 Bratislava 811 01
AGORIA HOLDING, s.r.o. - Štefániková 16 Bratislava 811 01
AGORIA INVESTMENT, s.r.o. - Štefániková 16 Bratislava 811 01
AGORIA PROJEKT, s.r.o. - Panská 14 Bratislava 811 01
AGOS Technologies a.s. - Bratislava
AGOSS, s.r.o. - Agátová 1 Bratislava 841 03
AGRA TAGGER s.r.o. - Švabinského 5 Bratislava 851 01
Agra Technical Service s.r.o. - Ondrejovova 16 Bratislava 821 03
AGRA TRADE INVEST, spol. s r.o. - Nitrianska 3 Bratislava 821 08
AGRA-D, spol. s r.o. - Pestovate¾ská 10 Bratislava 821 04
AGRAD spol. s r.o. v likvidácii - Pestovate¾ská 10 Bratislava 821 04
AGRAMM Slovakia, spol. s r.o. - Lazaretská 31 Bratislava 811 09
AGREAL, s.r.o. - Radvanská 25 Bratislava 811 03
AGRES, spol. s r.o. - Bezruèova 8 Bratislava 811 09
Agri-Trade, spol. s r.o. v likvidácii - Havlíèkova 32 Bratislava 817 02
AGRICHEM spol. s r.o. - Nobelova 34 Bratislava 831 02
AGRICOLA SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii - Mýtna 21 Bratislava 811 07
AgriHunt, s.r.o. - Šancová 39 Bratislava 831 04
AGRIMEX SLOVAKIA, spol. s r.o. - Krá¾ovské údolie 3 Bratislava 811 02
AGRIMEX NITRA, spol. s r.o. v likvidácii - Nobelova 84/5 Bratislava 831 02
AGRIMEX NITRA, spol. s r.o. - Nobelova 84/5 Bratislava 831 02
AGRIMEX, spol. s r.o. - Púchovská 12 Bratislava 831 06
AGRING s.r.o. - Jasovská 43 Bratislava - Petržalka 851 07
AGRIO a.s. - Kazanská 12 Bratislava 821 06
AGRIO, spol. s r.o. - Farského 14 Bratislava 851 01
AGRIPENT spol. s r.o. - Líšèie nivy 12 Bratislava 821 08
AGRIS BT s.r.o. - Trenèianska 55 Bratislava 824 78
AGRIS, štátny podnik v likvidácii - Trenèianska 55 Bratislava
AGRIS, štátny podnik, Bratislava, odštepný závod Zvolen - Trenèianska 55 Bratislava
AGRIS, štátny podnik, Bratislava, odštepný závod Košice - Košice, Popradská 78 ako aj všetkých ïalších právnych skutoèností zapísaných v uvedenej vložke na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dòa 8.7.1999.
AGRO KVETOSLAVOV, spol. s r.o. - Leškova 4 Bratislava 811 04
AGRO - DANUBE, spol. s r.o. - Révova 13/a Bratislava 811 02
AGRO - fy, spol. s r.o. - Kozia 25 Bratislava 811 03
AGRO - Slovakia spol. s r.o. - Raèianska 10 Bratislava 831 04
Agro Build Slovakia, s.r.o. - Jed¾ová 8596/3 Bratislava 821 07
AGRO INVEST GROUP, s.r.o. - Kašmírska 7 Bratislava 821 04
AGRO, spol. s r.o. v likvidácii - Vajnorská 135 Bratislava
AGRO-CHOV SLOVAKIA s.r.o. - Krasinského 19 Bratislava 821 04
AGRO-SPOL, s r.o. - Miletièova 15 Bratislava 821 08
AGROAPEX, spol. s r.o. Rožòava - Dulovo nám. 8 Bratislava 821 09
AGROB BUCHTAL SLOVENSKO, spol. s r.o., - Hattalova 12 A Bratislava 831 03
Agroba plus s.r.o. - Štefanovièova 12 Bratislava 811 04
AGROBAUTECH, s.r.o. - Bulharská 70 Bratislava 821 04
AGROBELLA spol. s r. o. - Karloveská 41 Bratislava 841 04
Agrobella plus spol. s r.o. - Majerníkova 34a Bratislava 841 05
AgroBox, spol. s r.o. - Spoloèenská 10 Bratislava 821 04
AGROBROKERS a.s. v likvidácii - Pluhová 49 Bratislava 831 03
AgroBusinessConsulting, s.r.o. - Priemyselná 9 Bratislava 821 09
Agrocentrum, družstvo - Priemyselná 6 Bratislava 821 09
AGROCENTRUM, spol. s r.o. - v likvidácii - Železnièiarska 10 Bratislava 811 04
AgroComm s.r.o. - Nitrianska 5 Bratislava 821 08
AGROCONS IPOS - Z, spol. s r.o. - Beckovská 42 Bratislava 823 56
Agrocons centrum a.s., v likvidácii - Vajnorská 21 Bratislava 832 65
Agrocons IPOS a.s. - Beckovská 42 Bratislava 823 56
AGROCONS IPOS, š.p. - Bratislava
AGROCONS PROJEKT, š.p.v lokvidácii - Bratislava
Agrocons, štátny podnik Bratislava - Vajnorská 21 Bratislava
AGROCONS CENTRUM, š.p. - Bratislava
AGROFEED Bratislava - akciová spoloènos "v likvidácii" - Krížna 52 Bratislava
AGROFERT Slovakia a.s. - Nobelova 34 Bratislava 836 05
AGROFRIGOR HOLDING a.s. - Miletièova 1 Bratislava 821 08
AGROGARANT, spol. s r.o. - Raèianska 72 Bratislava 831 02
Agrogep s.r.o. - Gercenová 17 Bratislava 851 01
AGROHERBICHEM s.r.o. - Raèianska 115 Bratislava 831 02
AGROHIPO, spol. s r.o. - Hanulova 9 Bratislava 841 01
AGROINVEST FINANÈNO-PORADENSKÁ SKUPINA, akciová spoloènos, v likvidácii - Metodova 7 Bratislava 833 09
Agrokapitál s.r.o. - Priemyselná 6 Bratislava 821 09
Agrokapitálový investièný fond a.s. v likvidácii - Priemyselná 6 Bratislava 824 94
AGROKARTON spoloènos s ruèením obmedzeným v likvidácii v stratke - AGROKARTON spol. s r.o. v likvidácii - Bodrocká 26 Bratislava
AGROKLAS, spol. s r.o. - Hranièná 11 Bratislava 821 03
AGROLAND BRATISLAVA, s.r.o. - J. Stanislava 33 Bratislava 841 05
AGROLAND v.o.s. - Rumanèekova 14 Bratislava 821 01
AGROLAND spol. s r.o. - Saratovská 26/A Bratislava 841 02
AGROLEASING, akciová spoloènos v likvidácii - Drieòova 34 Bratislava 821 02
AGROLET, spol. s r.o. - Hálova 10 Bratislava 851 01
AGROMA CENTRAL EUROPE s.r.o. - Trnavská cesta 7 Bratislava 831 04
AGROMAAL, a.s. - Hranièná 55 Bratislava 821 05
AGROMETAL CORPORATION spol. s r.o., AMC spol. s r.o. /skrátený názov/ - Karpatské nám. 22 Bratislava 830 05
Agromont, štátny podnik - Bratislava
AGROMONT BRATISLAVA a.s. - Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
AGRONATUR v.o.s. v likvidácii - Mesaèná 3 Bratislava 821 02
AGRONATUR AE spol. s r.o. - Mesaèná 3 Bratislava 821 02
AGRONOVA, spol. s r. o. - Púchovská 8 Bratislava
AGROP PLUS, s.r.o. - Vrakunská cesta 4 Bratislava 821 02
AGROPARK, spol. s r.o. - Moskovská 16 Bratislava 811 08
AGROPOL, družstvo pre obchod a rozvoj - Miletièova 23 Bratislava
AGROPOWER, s.r.o. - Radlinského ul. è. 11 Bratislava 813 32
Agroproducts Slovakia s.r.o. - Seberíniho 1 Bratislava 821 03
AGROPULZ s.r.o. - Janáèkova 1 Bratislava 811 08
AGRORACIO, spol. s r.o. v likvidácii - Mýtna 21 Bratislava 811 05
AGRORAIL, spol. s r.o. - Bukureštská 3179/1A Bratislava 811 04
AGROREKREA - Vajnorská 1 Bratislava
AGRORIZK Slovensko, s.r.o. v likvidácii - Pribinova 25 Bratislava 810 11
AGRORIZK Slovensko, s.r.o. - Pribinova 25 Bratislava 810 11
AGROSAD spol. s r.o. v likvidácii - Benediktiho 5 Bratislava 811 05
AGROSEED, spol. s r.o. - Jurkovièova 3 Bratislava 831 06
AGROSEM - NOVA, spol. s r.o. - Púchovská 12 Bratislava 831 06
AGROSPRA spol. s r.o. - Podzáhradná 70 Bratislava 821 06
AGROSTARS, spol. s r.o. - Šancová 57 Bratislava 831 04
AGROSTROJ-UNICO, s.r.o. - Haydnova 23 Bratislava 811 02
AGROSYSTÉMA SLOVAKIA, spol. s r.o. - Beniakova 8 Bratislava 841 05
AGROTEC SLOVAKIA, s.r.o. - Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
AGROTEC SLOVAKIA, a.s. - Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
AGROTEL s r.o. - Nezvalova 32 Bratislava 821 06
AGROTRADE, akciová spoloènos - Miletièova 23 Bratislava
AGROTURIZM, spol. s r.o. - Bajkalská 31 Bratislava 821 05
AGROVEL, s.r.o. - Priemyselná 6 Bratislava 821 09
AGROVET, spol. s r.o. - Partizánska 13 Bratislava 811 03
AGROVÝROBA Hostie, spol. s r.o. - Súmraèná 3259/12 Bratislava 821 02
AGS - Šport, s.r.o. - Trnavská cesta 67 Bratislava 821 01
AGS Bratislava International Movers, s.r.o. - Prístavná 10 Bratislava 821 09
AGT SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii - Ružová dolina 27 Bratislava 821 09
AGTECH s.r.o. - Kukuèínova 26 Bratislava 831 03
AGUA Bratislava s.r.o. - Hranièná 16 Bratislava 821 05
AGUS, s.r.o. - Bárdošova 20 Bratislava 831 01
AGUTEX, s.r.o. - Hviezdoslavovo nám. 14 Bratislava 811 02
AGVM - Agentúra vzdelávania mládeže, s.r.o. - Belinského 1036/20 Bratislava 851 01
AGYS, s.r.o. - H. Melièkovej 12 Bratislava 841 02
AH - Slovakia, s.r.o. - Hranièná 1 Bratislava 821 05
AH production, s.r.o. - Irkutská 16/A Bratislava- Rusovce 851 10
AH Realinvest, s.r.o. - Bajkalská 30 Bratislava 829 48
AHAPLAST s.r.o. - Keltská 8B Bratislava 851 10
AHARON s.r.o. - Zámoènícka 8 Bratislava 811 03
AHAT, spol.s.r.o. - Považská 14 Bratislava 831 03
AHC PRESSBURG s.r.o. - Èmelíkova 7 Bratislava 821 03
Ahead, s.r.o. - Záhradnícka 13 Bratislava 811 07
AHI Slovakia spol. s r.o. - Zelená 8 Bratislava 811 01
AHI Slovakia - alfa spol. s r.o. - Zelená 8 Bratislava 811 01
AHI SLOVAKIA - Bravo, spol. s r.o. - Sliezska 9 Bratislava 831 03
AHI SLOVAKIA- Charlie, spol. s r.o. - Sliezska 9 Bratislava 831 03
AHM International s.r.o. - Magurská 3/b Bratislava 831 01
AHMAD AL KHALIL, s.r.o. - Narcisova 12 Bratislava 821 01
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20