logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Ahmed Makhlouf - EGYSKO - Nábr.arm.gen. L. Svodobu 20 Bratislava 811 02
AHOJ s.r.o. - Rajecká 13 Bratislava 821 07
AHOJ SLOVENSKO, s.r.o. - Po¾ská 2714/2 Bratislava 811 07
AHOLD Back Office Services Slovakia, s.r.o. - Ivánska cesta 12 Bratislava 821 04
AHOLD Retail Slovakia, k.s. - Ivánska cesta 12 Bratislava 821 04
AHOLD Slovakia, s.r.o. - Ivánska cesta 12 Bratislava 821 04
AHORNER SLOVAKIA, spol. s r.o. - Trenèianská 53 Bratislava 821 09
AHV v.o.s. - Rezedová 1 Bratislava 821 01
AI YAN, s.r.o. - Jadrová 11 Bratislava 811 02
AI, a.s. - Klariská 7 Bratislava 811 03
AI, spol. s r.o. - Detvianska 27 Bratislava 831 06
AIDA s.r.o. - Tomášikova 32/A Bratislava 821 02
AIDA-BRATISLAVA, s.r.o. - Tomášikova 30 Bratislava 821 01
AIDIAI, spol. s r.o. - Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04
AIG Funds Central Europe správ.spol., a.s. - Hviezdoslavovo námestie 20 Bratislava 811 02
AIG s.r.o. - Lachova 15 Bratislava 851 03
AIG Slovakia a.s. - Palisády 29 Bratislava 811 06
AIK, spol. s r. o. - Štetinova 5 Bratislava 811 06
AIKIDO, s.r.o. - M. Mareèka 9 Bratislava 841 08
AIKO Bratislava, spol. s r.o. - Cukrová 14 Bratislava 811 08
AIKON REAL, s.r.o. - Šancová 54 Bratislava 811 05
AIKON SK, s.r.o. - Tvarožkova 2 Bratislava 811 03
AIKON, s.r.o. - ¼. Fullu 3 Bratislava
AILU, spol. s r.o. - Mesaèná 2 Bratislava 821 02
AIM Slovakia, s.r.o. - Raèianska 66 Bratislava 831 02
AIMEX, s.r.o. - Svetlá 1 Bratislava 811 02
AIMTEC SK, s.r.o. - Lichardova 1/A Bratislava 811 03
AIN, spol. s r.o. - Vysoká parc. 8346 Bratislava 811 06
AIP s.r.o. - Bajzova 10 Bratislava 821 08
AIPING JIANG s.r.o. - Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
AIR - 3M, s.r.o. - Vajnorská 10595/98E Bratislava 831 04
AIR - CON spol. s r. o. - Rožòavská 26 Bratislava 821 04
AIR - HYDRO, s.r.o. - Galvaniho 8 Bratislava 821 04
AIR - SEA, s.r.o. - Moyzesova 3 Bratislava 811 05
AIR 55 s.r.o. - ul.Svornosti 50 Bratislava 821 06
air bites Slovakia s.r.o. - Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
AIR BRIDGE, s.r.o. v likvidácii - Trnavská cesta 31 Bratislava 831 04
Air Carpatia, s.r.o. - Slowackého 4673/24 Bratislava 821 04
Air Carpatia Services, s.r.o. - Slowackého 24 Bratislava 821 04
AIR CLIMA spol. s r. o. - Pekná cesta 15 Bratislava 834 04
Air Consulting, spol. s r.o. - Janotova 15 Bratislava 841 05
Air Creative, s.r.o. - Raèianska 66 Bratislava 831 02
AIR DESIGN SK s.r.o. - Pri Starom Letisku 1/a Bratislava 831 55
Air Design spol.s r.o. - Šoltésovej 20 Bratislava 811 08
AIR et CHALEUR SLOVENSKO, spol. s r.o. v likvidácii - Malá 5 Bratislava 811 02
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. - Bratislava Business Center 1, Plynárenská 1 Bratislava 821 09
AIR PRODUCTS, s.r.o., poboèka Bratislava - Vajnorská 136 Bratislava 831 04
Air Products Slovakia, s.r.o. - Mlynské nivy 74 Bratislava 821 05
AIR REGIONAL, s.r.o. - Letisko M.R. Štefánika Bratislava 823 00
AIR SARAVI, s r.o. - Letisko - Bratislava Bratislava 823 01
AIR SEA ROAD-International, spol. s r.o. - Andrusovova 7 Bratislava 851 01
AIR SLOVAKIA, spol. s r.o. - Pestovate¾ská ulica è. 2 Bratislava 821 04
AIR SOFT SLOVAKIA, s.r.o. - Rovniankova 13 Bratislava 851 02
Air Transport Solutions, s.r.o. - Gajova 4 Bratislava 811 09
Air Travel Business Centrum s.r.o. - Bohrova 9 Bratislava 851 01
AIR TRAVEL, s.r.o. - Dunajská 4 Bratislava 814 02
AIR-EUROPE spol. s r.o. - Donská 28 Bratislava 841 06
AIR-REST s.r.o. - Letisko M.R. Štefánika Bratislava 823 12
AIRA, spol. s r.o. - Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
AIRAM International, s.r.o. - Matejkova 13 Bratislava 841 05
AIRCARGO OPERATIONS - ACO, a.s. - Letisko M. R. Štefánika Bratislava 821 04
AIRCON SK, s.r.o. - Bojnická 20 Bratislava 831 04
Aircon, s.r.o. - Tupolevova 14 Bratislava 851 01
AIRCONDITION.SK, s.r.o. - Marótyho 6 Bratislava 811 06
AIRCONFUJI SLOVENSKO, s.r.o. - Dvojkrížna 9 Bratislava 821 07
AIRCONSULT, s.r.o. - Prúdová 6 Bratislava 821 05
AIRCRAFT DIAGNOSTIK COMPANY, s.r.o. - Letisko M. R. Štefánika Bratislava 820 01
AIREST Slovensko s.r.o. - Šamorínska 10 Bratislava 821 06
AIRFORS, spol. s r.o. - Furdekova 2 Bratislava 851 03
Airon s.r.o. - Agátova 1 Bratislava 844 27
AIRONS spol. s r.o. - Svetlá 1 Bratislava 811 02
AIRPOL spol. s r.o. - Znievska 16 Bratislava 851 06
AIRPORT SERVICES SLOVAKIA, Christian Hirmann s.r.o. - Letisko M.R. Štefánika Bratislava 823 11
Airport Partners Soravia s.r.o. - Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
AIRPORT TAXI, s.r.o. - Galvániho 2/A Bratislava 821 04
AIRPORT PARKING s.r.o. - Letisko M. R. Štefánika Bratislava 2 823 11
AIRPRO s.r.o. - Údernícka 5 Bratislava 851 01
AIRTECH BRATISLAVA, s.r.o. - Stavbárska 42 Bratislava
AIRTEM, spoloènos s ruèením obmedzeným - Kostlivého 2 Bratislava 821 03
AIRTRANS INTERNATIONAL, s.r.o. - Letisko M. R. Štefánika Bratislava 823 01
AIRY, s.r.o. - Kozia 604/15 Bratislava 811 03
AIS - BERK, s.r.o. - Ružinovská 42 Bratislava 821 01
AIS GLOBAL, s.r.o. - Banšelova 10 Bratislava 821 04
AIS MARKET, s.r.o. - Pribinova 25 Bratislava 819 28
AIS Slovakia, s.r.o. - Dunajská 52 Bratislava 811 08
AISA - SECURITY s.r.o. - 29.augusta 32 Bratislava 811 09
AISA - Slovensko v.o.s. - Pri hradnej studni 3 Bratislava 811 03
AISA informaèné systémy s.r.o. - Parková 7 Bratislava 821 05
AISA IS s.r.o. - Vápencová 11 Bratislava 841 07
AISPIK, s.r.o. - Jána Stanislava 33 Bratislava 841 05
AIT Androsch International Trading Slovakia, spol. s r.o. v likvidácii - Špitálska 10 Bratislava 814 99
AIVIL, s.r.o. - Súmraèná 27 Bratislava 821 02
AJ GROUP, s.r.o. - Zátureckého 10 Bratislava 831 07
AJ HYDRAULIC s.r.o. v likvidácii - Vajnorská 134/A Bratislava 830 00
AJ REAL INVEST, a.s. - Hodžovo nám. 2 Bratislava 816 25
AJ reality, spol. s r.o. - Vajnorská 140 Bratislava 832 98
AJ STAV, spol. s r.o. - Jadranská 9 Bratislava 841 01
AJAL, s.r.o. - Moskovská 11 Bratislava 821 08
AJAX, s.r.o. - Lackova 3 Bratislava 841 04
AJCOR, spol. s r.o. - Galvaniho 14 Bratislava 821 04
AJDY s.r.o. - Belianska 2 Bratislava 831 01
AJG - Amrop Jenewein Group, s.r.o. - Zámocká 36 Bratislava 811 01
AJG Advisory, s.r.o. - Zámocká 36 Bratislava 811 01
AJG European Consulting, s.r.o. - Zámocká 36 Bratislava 811 01
AJG Strategy, s. r. o. - Zámocká 36 Bratislava 811 01
AJG, s.r.o. - Landererova 1 Bratislava 811 09
AJI v.o.s. - Nevädzova 6 Bratislava 821 02
AJMJ s.r.o. - Zadunajská cesta 3434/8 Bratislava 851 01
AJON, s.r.o. - Istrijská 16 Bratislava 841 07
AJRO, spol. s r.o. - Budatínska 81 Bratislava 851 04
AJS Management Slovakia, s.r.o. - Dobrovského 8 Bratislava 811 08
AJTY, s.r.o. - Raèianska 155 Bratislava 834 15
AK BILANC s.r.o. - Vrakunská 29 Bratislava 821 06
AK Consulting, s.r.o. - Hluèínska 1 Bratislava 831 03
AK DOM, s.r.o. - Štefanovièova 12 Bratislava 811 04
AK Gavorová & Partneri, spol. s r.o. - Lombardiniho 22/B Bratislava 831 03
AK Herceg, s.r.o. - I¾jušinova 1042/12 Bratislava 851 04
AK Inžiniering, spol. s r.o. - Pri mlyne 10186/12 Bratislava - Vajnory 831 07
AK Plast Slovakia s.r.o. - Palisády 33 Bratislava 811 06
AK REALITY, s.r.o. - Seberíniho 9 Bratislava 821 03
AK TRADING s.r.o. - Saratovská 26 Bratislava 841 02
AK Vasi¾ová, s.r.o. - Lichardova 1/A Bratislava 811 03
AK ZELENAY a spol., s.r.o. - Nám. 1. mája 14 Bratislava 811 06
AK Šimko Legal, s.r.o. - Na Riviére 7/A Bratislava 841 04
AK-TRANS, s.r.o. - Tomanova 56 Bratislava 831 07
AK2, s.r.o. - Súažná 17 Bratislava 821 08
AKA 06, štátny podnik v likvidácii - Bratislava
AKA spol. s .r.o. - Fedákova 22 Bratislava 841 02
AKA studio, s.r.o. - Lombardiniho 12 Bratislava 831 03
akad. mal. Marcela Halousková - ANIMA - J. Stanislava 9 Bratislava 841 05
akáda s.r.o. - Párièkova 18 Bratislava 821 08
AKADEMIA, spol. s r.o. - Nekrasova 6 Bratislava 814 02
Akadémia daòových poradcov, s.r.o. - Palárikova 13 Bratislava 811 04
Akademika - centrum vzdelávania, s.r.o. - Nobelova 16 Bratislava 836 14
AKAMI spol. s r.o. - Opletalova 72/A Bratislava 841 07
AKCEL PLUS, s.r.o. - Lombardiniho 23 Bratislava 831 03
AKCEL spol. s r.o. - Prievozská 18 Bratislava
AKCENT AT, s. r. o. - Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
Akcent real s.r.o. - Legionárska 9 Bratislava 831 04
AKCENT, spol. s r.o. v likvidácii - Nevädzova 5 Bratislava 821 02
AKCENTT STUDIO, spol. s r.o. - Ipe¾ská 1 Bratislava 821 07
Akcept prima, s.r.o. - Cádrova 1A/ 10206 Bratislava 831 01
AKCEPT S, spol. s r.o. - nám. Hranièiarov 6/a Bratislava 851 03
AKCIA TREND, spol. s r.o. - Beòadická 17 Bratislava 851 06
Akciová spoloènos pre prípravu stavebných projektov - Radlinského 11 Bratislava
AKER REALITY, s.r.o. - Tomášikova 26 Bratislava 821 01
AKER, s.r.o. - Rusovská cesta 42 Bratislava 851 01
Akerman Advisory Association, s.r.o. - Zámocká 30 Bratislava 811 01
AKI CONSTRUCTIONS (SLOVAKIA) s.r.o. - Vlèkova 8/A Bratislava 811 04
Akida Construct, a.s. - Dunajská 15/A Bratislava 811 08
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20