logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

AKIKA s.r.o. - Hutnícka 15 Bratislava 841 10
Akiko Yoshida - Nejedlého 12 Bratislava 841 02
AKIRA spoloènos s ruèením obmedzeným v likvidácii, AKIRA spol. s r.o. v likvidácii- v skratke - Vig¾ašská 6 Bratislava
AKIRE, s.r.o. - Korytnická 2 Bratislava 821 01
AKIS SLOVENSKO, spol. s r.o. v likvidácii - Miletièova 1 Bratislava 820 09
AKIS STUDIO, spol. s r.o. - Sládkovièova 9 Bratislava 811 06
AKISAT s. r. o. - Sládkovièova 9 Bratislava 811 06
AKJ s.r.o. - Vysoká 26 Bratislava 811 06
AKJanèina s.r.o. - Vysoká 26 Bratislava 811 06
AKKAD, s.r.o. - Pekná cesta 15 Bratislava 834 04
AKN, s.r.o. - Vysoká 16 Bratislava 811 06
AKO, s.r.o. - Karadžièova 41 Bratislava 811 07
AKONCEM, a.s. - Pribylinská 2 Bratislava 831 04
AKONT Bratislava s.r.o. - Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
AKONT Slovakia, s.r.o. - Zámocká 30 Bratislava 811 01
AKORD 6, spol. s r.o. - Križkova 9 Bratislava 811 04
Akord DM, s.r.o. - Polárna 2 Bratislava 821 02
AKORD spol. s r.o. - Buštová 4 Bratislava 816 29
AKOS s.r.o. - Hany Melièkovej 26 Bratislava 841 05
Akosen s.r.o. - Tematínska 2 Bratislava 851 05
AKOUNT, s.r.o. - Miletièova 23 Bratislava 821 09
akp, spol. s r.o. - Párièkova 13 Bratislava 821 08
AKRA, spol. s r.o. - Vranovská 61 Bratislava 851 01
Akrab - Vortrags - GmbH, s.r.o. - Námestie 1. mája 15 Bratislava 811 06
AKRON Consulting, spol. s r.o. - Kozia 12 Bratislava 811 03
AKROPOLIS, spol. s r.o. v likvidácii - Martinská 5 Bratislava 821 05
Akruks, spol. s r.o. - Galvániho 10 Bratislava 821 04
Akryplast akciová spoloènos, v skratke Akryplast, a.s. - Šastná 11 Bratislava 821 05
AKS Consulting s.r.o. - Raèianske mýto 1/A Bratislava 831 02
AKS MODELS spol. s r.o. - Námestie Martina Benku 12 Bratislava 811 07
AKS, a.s. v likvidácii - Križkova 9 Bratislava 811 04
AKSEL, spol. s r.o. - Fedinova 2 Bratislava 851 01
AKSIL, s.r.o. - Mudroòova 73 Bratislava 811 03
AKSUM, a.s. - Martinèekova 17 Bratislava 826 39
AKT TRADE spol. s r.o. - Pestovate¾ská 2 Bratislava 821 04
AKTAM, a.s. - Rezedova 1 Bratislava 821 01
Aktiebolaget Sandvik International - organizaèná zložka zahraniènej osoby - Krá¾ovské údolie 8 Bratislava 811 02
AKTIMA VINE, spol. s r.o. - Miletièova 17/C Bratislava 821 08
Aktív Faktor s.r.o. - Petöfiho 39 Bratislava 821 06
AKTIVA spol. s r. o. - Gröslingová 53 Bratislava 811 09
Aktivs, s.r.o. - Drotárska cesta 15 Bratislava 811 02
AKTUAL PRESS, spol. s r.o. - Miletièova 24 Bratislava 821 08
AKUROS s.r.o. - Bojnická 10 Bratislava 831 04
AKUS, a.s. - Miletièova 23 Bratislava 821 09
AkusTech s.r.o. - ¼ubovnianska 14 Bratislava 851 07
AKV- Ambulancia klinickej výživy, s.r.o. - Mýtna 5 Bratislava 811 07
AKVACORP, s.r.o. - Karola Adlera 1/1932 Bratislava 841 02
AKVAEXPRES spol. s r.o. - Holièská 27 Bratislava 851 01
Akvizièná s.r.o. - Korenièova 5 Bratislava 811 03
AKZ mont s.r.o. - A. Gwerkovej 1513/31 Bratislava 5 851 04
Akzent Media spol.s.r.o. - Stromová 4 Bratislava 831 01
AL & VO, s.r.o. - I. Bukovèana 26 Bratislava 841 08
AL - OCELL, s.r.o. - Cabanova 35 Bratislava 841 02
AL - STAV s.r.o. - Krížna 30 Bratislava 811 07
AL DUOMO spol. s r.o. - Ostredská 24 Bratislava 821 02
AL HADI, spol. s r.o. - Lachová 39 Bratislava 851 03
AL-BA DANUBIANA spol. s r.o. - Bellova 53 Bratislava 831 01
AL-PLAST servis, s.r.o. - Vajnorská 56 Bratislava 831 04
ALABA, spol. s r.o. - Trenèianska 64 Bratislava 821 09
ALADIN spoloènos s ruèením obmedzeným v likvidácii - Bratislava
Alagill, s.r.o. - Raèianska 54 Bratislava 831 05
ALAGIR s.r.o. - Brodská 8 Bratislava 831 03
ALAM s.r.o. - Nezábudkova 40 Bratislava 821 01
ALAMONDE, s.r.o. - Zámocká 30 Bratislava 811 01
ALAN, akciová spoloènos - Palmová 1 Bratislava 850 09
ALAND DAAE, spol. s r.o. - Pri starom letisku 12 Bratislava 831 07
ALAND GROUP a.s. - Pri starom letisku 12 Bratislava 831 07
ALAND invest, spol. s r.o. - Pri starom letisku 12 Bratislava 831 07
ALAND one, spol. s r.o. - Pri starom letisku 12 Bratislava 831 07
ALAND real, spol. s r.o. - Pri starom letisku 12 Bratislava 831 07
ALAND security, spol. s r.o. - Pri starom letisku 12 Bratislava 831 07
ALAND Slovakia spol. s r.o. - Pri starom letisku 12 Bratislava 831 07
ALAND THEEX, spol. s r.o. - Pri starom letisku 12 Bratislava 831 07
ALARMY s.r.o. - Cablkova 3 Bratislava 821 04
ALAS - štrkové a betónové závody, spol. s r.o. - Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
ALAS BETÓN, s.r.o. - Zlaté piesky 16 Bratislava 823 76
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
ALATYR s.r.o. "v likvidácii" - ¼ubovnianska 5 Bratislava 851 07
ALAXIA s.r.o. - Jesenského 12 Bratislava 811 02
ALBA - R, spol. s r.o. - Rebarborová 1/A Bratislava 821 07
ALBA Bratislava, spol. s r.o. - Bajkalská 18 Bratislava 821 02
ALBA CHIARA s.r.o. - Na Hrebienku 16 Bratislava 811 02
ALBA DESIGN, s.r.o. - Starohájska 3 Bratislava 851 02
ALBA KR, s.r.o. - Záhradnícka 7 Bratislava 811 07
ALBA LINE v.o.s. - Smetanova 19 Bratislava
Alba Media, spol. s r.o. - Po¾ná 1 Bratislava 811 08
ALBA plus, s.r.o. - Saratovská 26 Bratislava 841 02
ALBA PUB, spol. s r.o. - Nerudova 8 Bratislava 821 04
ALBA Slovakia s.r.o. - Slivková 32 Bratislava 821 05
ALBA TRADE SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii - Lazaretská 12 Bratislava 811 08
ALBA Wertstoffmanagement Slovakia, s.r.o. - Záhradnícka 46 Bratislava 821 08
ALBA, spol. s r.o. - Vajnorská 173 Bratislava 831 04
ALBACO s.r.o. - Pifflova 7 Bratislava 851 01
ALBAINVEST, s.r.o. - Koce¾ová 17 Bratislava 821 08
ALBAMOBIL SLOVAKIA s.r.o. - Ondavská 8 Bratislava 821 08
ALBARAKA spol. s r.o. - Bulharská 70 Bratislava 823 52
ALBASLOV, s.r.o. - Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
ALBATRADE, spol. s r.o. - Langsfeldova 7 Bratislava 811 04
ALBATRO spol. s r.o. - Vrbová 8 Bratislava 821 07
ALBATROS s.r.o. - Komárovská 5 Bratislava 821 06
ALBATROS SLOVAKIA, s.r.o. - Krásnohorská 13 Bratislava 851 07
ALBATROS GROUP, s.r.o. - Živnostenská 2 Bratislava 811 06
ALBATROS BROKER, s.r.o. - Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
ALBE s.r.o. - Bulharská 72 Bratislava 821 04
ALBEDO, a.s. - Kolárska 8 Bratislava 811 06
ALBERA, s.r.o. - Pluhová 14 Bratislava 831 03
ALBERO s.r.o. - Markova 9 Bratislava 851 02
Albert Schermacher - Búdkova 33 Bratislava 811 04
ALBERT spol. s r. o. v likvidácii - Gessayova 43 Bratislava 851 03
ALBERT, spol. s r.o. - Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
ALBERTINA SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii - Dúbravská cesta 3 Bratislava
Albertina Packaging, spol. s r.o. - Hlinícka 1 Bratislava 831 52
Albertina icome Bratislava s.r.o. - Cukrová 14 Bratislava 813 39
Albertina data s.r.o. - Stachanovská 9 Bratislava 821 05
ALBEX ENGINEERING, s.r.o. - Rieèna 2 Bratislava 811 02
ALBEX TRADING, s.r.o. - Družstevná 2 Bratislava 831 04
ALBION TRAVEL, s.r.o. - Vlèie hrdlo 2227/8 Bratislava 821 07
ALBION, spol. s r.o. - Prokopa Ve¾kého 18 Bratislava 811 04
ALBIREO s.r.o. - Vajnorská 78 Bratislava 831 04
ALBO, s.r.o. - Žižkova 24 Bratislava 811 02
ALBRECHT, a.s. - Heydukova 6 Bratislava 811 08
Album, s.r.o. - Seèovská 8/178 Bratislava 821 02
AlbumCity.sk, s.r.o. - Štefánikova 18 Bratislava 811 05
Albus - Bratislava s.r.o. - Údernícka 5 Bratislava 851 01
ALBUS v.o.s. v likvidácii - Bratislava
ALCACELL s.r.o. - Doležalova 3 Bratislava 821 04
ALCACELL SLOVAKIA, s.r.o. - Východná 3 Bratislava 831 06
Alcan Slovensko Extrusions s.r.o. - Kapitulská 18/A Bratislava 811 01
ALCANCIA, spol. s.r.o. - Dunajská 4 Bratislava 811 08
ALCASYS Slovakia, a.s. - Staré grunty 36 Bratislava 841 04
Alcatel Slovakia spol. s r.o. - Plynárenská 1 Bratislava 821 09
Alcazar, s.r.o. - Líšèie údolie 59 Bratislava 841 04
Alcech, spol. s r.o. - Kupeckého 5 Bratislava 821 08
ALCHYMUS, s.r.o. - Dvojkrížna 6 Bratislava 821 07
ALCOM, s.r.o. - Po¾nohospodárska 88 Bratislava 821 07
ALCON spol. s r.o. - Gorkého 11 Bratislava 811 01
ALCOR s.r.o. - Èulenova 9 Bratislava 811 09
ALCOR SLOVAKIA s.r.o. - Viedenská cesta 1 Bratislava 5 851 01
ALCOVE, s.r.o. - Jaroslavova 23 Bratislava 851 01
ALCUM s.r.o. - Bajkalská 30 Bratislava 821 09
ALCUMET spol.s r.o. - Strmé Sady 1492, P.O.BOX 27 Bratislava 842 02
ALCUPRO PLUS s.r.o. - Francisciho 4 Bratislava 811 08
ALD Automotive s.r.o., organizaèná zložka - Obchodná 2 Bratislava 810 00
Aldebaran, spol. s r.o. - Slatinská 4 Bratislava 821 07
Aldeco s.r.o. - Obchodná 37B Bratislava 811 06
ALDERTHORN, s.r.o. - Galandova 3 Bratislava 811 06
ALDES s.r.o. - Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 01
ALDI Reality s.r.o. - Panská 9 Bratislava 811 01
ALDI SK s.r.o. - Panská 9 Bratislava 811 01
ALDI Slovakia k.s. - Panská 9 Bratislava 811 01
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20