logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

" G E M A s.r.o., Košice " - Hájnická 7 Košice 040 01
" GRIMPLINI - stavebné práce s.r.o." Košice - Ku Bangortu 37 Košice - mestská èas Myslava 040 16
" H A O J I E " , s.r.o. - Irkutská 15 Košice 040 12
" KORUNA Q spol. s r.o. Košice " - Mlynská 2 Košice 040 01
" MULTIPHARM s.r.o." - Bencúrova 10 Košice
" SECURITY spol. s r.o." - Hlavná 16 Košice 040 01
" Simtex s.r.o. " - Palárikova 9 Košice 040 01
"ACA" spoloènos s ruèením obmedzeným Košice - Bardejovská 1 Košice 040 01
"ACHAT" - Ing. Štefanco, súkromný podnik Košice - Bukurešská 18 Košice 040 01
"ADAM", spoloènos s ruèením obmedzeným - Mlynská 20 Košice 040 01
"ADRIA-COOP", spol. s r. o. - Letná 45 Košice 040 01
"AGENTÚRA GES" spol. s r.o. - Laca Novomeského 13 Košice 040 01
"ATOM Systems s.r.o." - Šoltésovej 5 Košice 4 040 01
"BOBOR" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ÈINNOS, s.r.o. - Èárskeho 7 Košice 040 01
"DAS etwas ANDERE" "Das Beste" Privat s.r.o. - Timonova 13 Košice 040 01
"E K O - F I S H", spoloènos s ruèením obmedzeným - Sputníková 10 Košice 040 01
"EBA spol. s r.o." - Dneperská 1402/2 Košice - mestská èas nad Jazerom 040 01
"ENERGYR", spoloènos s ruèením obmedzeným - Južná trieda 45 Košice
"EUROFERR, a. s. Košice" - Kukuèínova 7 Košice
"FC LOKOMOTÍVA" a.s. - Èerme¾ská 1 Košice 040 01
"FIN MARKWITA, s.r.o. Košice" - Hutnícka 1 Košice 040 01
"FOCUS LINE" spoloènos s ruèením obmedzeným - Mäsiarska 70 Košice 040 01
"H.M.LIGAND-F.BÁNCZI, spol. s r.o." - Južná trieda 48 Košice 040 01
"H.M.LIGAND - F.BÁNCZI, spol. s r.o." - Južná trieda 48 Košice 040 01
"INPEX", súkromný podnik Košice - "INPEX", súkromný podnik Košice
"INSTONE s.r.o." - Pražská 2 Košice 040 01
"INTERMEDIA COSMETICS, s.r.o." - Južná trieda 82 Košice 040 01
"ITALY MAGIC", spoloènos s ruèením obmedzeným, v likvidácii - B. Nìmcovej 32 Košice
"K.P.M." spoloènos s ruèením obmedzeným Košice - Bajzova 14 Košice
"KEPAX" - súkromný podnik Košice - "KEPAX" - súkromný podnik Košice
"KOVPAX" spoloènos s ruèením obmedzeným - Rastislavova 81 Košice 040 01
"LAMILUX", spoloènos s ruèením obmedzeným v likvidácii - Južná trieda 48 Košice
"LIMEX" spol. s r.o. - Pražská 2 Košice 040 11
"MAGMA I + M" spol. s r.o. - Južná trieda 33 Košice 040 01
"MAINTENANCE PROFI, s.r.o. " - Rovníkova 4 Košice 040 12
"Marcel Flitter" spol. s r.o. v likvidácii - Hlavná 16 Košice
"MAREX, súkromný podnik , Košice" - "MAREX, súkromný podnik , Košice"
"MB tenis klub, súkromný podnik Košice" - Agátova ul.-športový komplex Košice 040 01
"META", spol. s r.o. Košice - Pri nemocnici 12 Košice
"mikro LaAp", spoloènos s ruèením obmedzeným - Hlinkova 1/B Košice 040 01
"MIND CONTROL" spol. s r. o. Košice - Vrátna è. 52 Košice 040 01
"MMS", spoloènos s ruèením obmedzeným, Košice - Žižkova 46 Košice 040 01
"Motodiely D.B.K., spoloènos s ruèením obmedzeným" - Bernolákova 51 Košice
"MUDRING, spoloènos s ruèením obmedzeným" v skratke: "MUDRING, spol. s r.o." - Štúrova 8 Košice 040 01
"NEVADA" servisno obchodné družstvo, Košice - ul. Myslavská è.90 Košice 2 040 11
"OLYMPIA PRINT" spol. s r.o. Košice - Mánesova 23 Košice 040 01
"OREX" spoloènos s ruèením obmedzeným - Dvorkinova 2 Košice 040 22
"P & R slovensko-ukrajinský spoloèný podnik" - Tajovského 9 Košice
"PALLAS" spoloènos s ruèením obmedzeným /spol. s r.o./ - ahanovské riadky 21 Košice
"PMF, s.r.o. v likvidácii" - Alžbetina 16 Košice 040 01
"RENNER plus s.r.o." - Masarykova 2 Košice 040 01
"REPIS", spoloènos s ruèením obmedzeným - Irkutská 6 Košice 040 12
"REPRO TEAM" spol. s r.o., Košice - Mudroòova 31 Košice 042 19
"VITRAGLAV s.r.o." - Oslobodite¾ov 68 Košice
"WARE, s.r.o." - Jantárová 30 Košice 040 01
"Z G O N C" spol. s r.o. Košice v likvidácii - Hlavná 16 Košice 040 01
& DESIGN STUDIO Košice, s.r.o. - Jantárová 10 Košice 040 01
& Design Košice, reklamná a obchodná spoloènos, s.r.o. v likvidácii - Južná tr. 2/A Košice 043 23
+ SERVIS spol. s r.o. Košice - Zádielská 8 Košice 040 01
- Irina Alexandrovna Veèerkeviè - ISTINA - Hradbová 19 Košice 040 01
.A.S.A. EKO s.r.o. - Magnezitárska ulica 7 Košice 040 13
.Waste Management s.r.o. - Krásna nad Hornádom 994 Košice 040 18
1. FC Košice, akciová spoloènos - Alejová 2 Košice 040 01
1. KAPITÁLOVÁ, s.r.o. - Alžbetina 15 Košice 040 00
1. KOŠICKÁ VÝSTAVNÁ A STAVEBNÁ SPOLOÈNOS, spol. s r.o., Košice - Alejova 11 Košice 040 11
1. KOŠICKÁ DRAŽOBNÁ s.r.o. - Gemerská 3 Košice 040 01
1. Košická dopravná spoloènos, a.s. v likvidácii v skratke 1. KDS, a.s. v likvidácii - Stanièné námestie 9 Košice 040 01
1. obchodná poradenská spoloènos, s.r.o. - Textilná 4 Košice 040 01
1. ZNAD Košice, a.s. - Rastislavova 106 Košice
1.Èesko-americká realitná spoloènos a.s. organizaèná zložka Košice - Slovenskej jednoty 10 Košice 040 01
1.slovensko - moravská energetická s.r.o. - Strojárenská 3 Košice 040 01
12 APOŠTOLOV s.r.o. Košice - Kováèska 51 Košice 040 01
2KEYS, s.r.o. - Mlieèna 67 Košice 040 14
2NET, s.r.o. - Rampova 4 Košice 040 01
2R Pro Spinning, s.r.o. - Hroncova 2 Košice 040 01
3 F s.r.o. - Smaragdová 2 Košice 040 11
3 H s.r.o. - Haviarska 2 Košice 040 01
3 MAX, spol. s r.o. v likvidácii - Pražská 2 Košice 040 11
3 PART s.r.o. - Slovenskej jednoty 10 Košice 040 01
3 TRADE, s.r.o. - Kukuèínova 7 Košice 040 01
3 X P, spol. s r.o. - Popradská 58/E Košice 040 11
3B Partners, a.s. - Ul. Šoltésovej 5 Košice
3D People, s.r.o. - Poštová 16 Košice 040 01
3K sys, s.r.o., Košice - Budapeštianska 24 Košice 040 13
4 U, a.s. - Kmeova 13 Košice 040 01
4A architekti, s.r.o. - Brnenská 35/1054 Košice 040 11
4PRODUCTION s.r.o. - Rázusova 38 Košice 040 01
5K, spoloènos s ruèením obmedzeným, Košice - Myslavská 382/310 Košice 2
A & D GLOBAL BUSINESS RELATIONS, s.r.o. - Krivá 23 Košice 040 01
A & J, spoloènos s ruèením obmedzeným Košice - Gogo¾ova 10 Košice 040 01
A & M - Advertising & marketing spoloènos s ruèením obmedzeným Košice - Èerme¾ská 3 Košice 040 01
A - PARTNERS, s.r.o. - Alvinczyho 27/A Košice 040 01
A - PRESS FACTORING s.r.o. - Mojmírova 8 Košice 040 01
A - RECOL, s.r.o. - Nešporova è. 8 Košice 040 11
A - tech spol. s .r.o. - Húskova 19 Košice 040 01
A - tim s.r.o. - Kežmarská 16 Košice 040 11
A - TRADE Košice, s.r.o. - Šemšianska 40 Košice - Šaca 840 15
A - Z gastrochlad, spoloènos s ruèením obmedzeným Košice - v likvidácii - Strojárenská 5 Košice 040 01
A - Z ISZA s.r.o. - Sokolovská 6 Košice 040 11
A - Z spol. s.r.o. - Dunajská 12 Košice 040 01
A - Z TRADING Košice, a.s. - Holubyho 12 Košice
A ELEKTRO, s.r.o. - Protifašistických bojovníkov 3 Košice 040 01
A G A R - M, s.r.o. - Trieda SNP 68 Košice 2 040 11
A G R I S plus spol. s r.o. v likvidácii - Popradská 78 Košice 043 73
A M E L, spoloènos s ruèením obmedzeným Košice - Hutnícka 1 Košice 040 01
A P M, s.r.o. Košice - Považská 40 Košice 040 11
A R G E N T s.r.o. - Cottbuská 28 Košice 040 11
A S P O, s.r.o. Košice - Južná trieda 93 Košice 040 01
A T SERVIS, spol. s r.o. - Kostolianska cesta 123 Košice 040 01
A+J Market, spol. s r.o. - Jarmoèná 2 Košice 040 01
A-21, spoloènos s ruèením obmedzeným Košice - Hlavná 22 Košice 040 01
A-PI-STA v.o.s. - Palkovièova 8 Košice 040 01
A-RINETECH, s.r.o. - Pri bitúnku 9 Košice 040 01
A-TRIO, spoloèenský servis, s.r.o. - Trieda SNP 83 Košice 2 040 11
A-Z PLUS, verejná obchodná spoloènos v likvidácii - Bukurešská 4 Košice 040 01
A-Z RECYKLING s.r.o. - Rozvojová 8 Košice 040 01
a. ECHO ELEKTRONIK CENTRUM s.r.o. - Protifašistických bojovníkov 3 Košice 040 01
A. STAV, s.r.o. - Gudernova 22 Košice 040 11
A.C.A. CONSULTING, s.r.o. - Nižné Chme¾níky 19 Košice 040 16
A.C.H., s.r.o. Košice - Mikovíniho 46 Košice 040 01
A.C.S. HOLDING, s.r.o. - Partizánska 3 Košice 040 01
A.C.S. JAKUB spol. s r.o. v likvidácii - Komenského 21 Košice 040 01
A.C.S. spol. s r.o. Košice - Textilná 6 Košice 040 01
A.G.Slovakia, a.s. - Letná 45 Košice 040 01
A.K. Slovakia - architektonická kancelária Antona Kratochvíla s.r.o. - ahanovská 1916/27 Košice 040 01
A.L.M., spol. s r.o. - Humenská 16 Košice
A.R.E.S. SLOVAKIA, s.r.o. - Tr. SNP è. 64 Košice 040 11
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. - odštepný závod Košice - Pri Bitúnku 15 Košice 040 01
A.S.I.G., s.r.o. - Èeskoslovenskej armády 21 Košice 040 01
A.S.Partner, s.r.o. - Milosrdenstva 11 Košice 040 01
A.T.C., spol. s r.o. - Tokajícka 18 Košice 040 01
A.V.TRADE, s.r.o. - Pražská 4 Košice 040 11
A3UM v.o.s. - Bauerova 5 Košice 040 11
AA Security, spoloènos s ruèením obmedzeným Košice - Pražská 4 Košice 040 01
AA Servis s.r.o. Košice - Pražská 4 Košice 040 01
AAA CONTACT spol. s r.o. - Masarykova 2 Košice 040 01
AAA NETINGS a.s. - Masarykova 2 Košice 040 01
AB AUTOBOX s.r.o. - Napájadlá 2 Košice 040 12
AB REAL, s.r.o., Košice - Garbiarska 2 Košice 040 00
AB TECHNIK, s.r.o. - Vodárenská 8 Košice 040 01
ABB Komponenty, spoloènos s ruèením obmedzeným - Magnezitárska 11 Košice 040 01
ABC PLUS SL, s.r.o. - Kostrova 11 Košice 040 01
ABC REAL INVEST spol. s r. o. - Jesenského 8 Košice 040 01
ABC REALIT, spol. s r.o. - Masarykova è. 2 Košice
ABC TRADING, s.r.o. - Textilná 1 Košice 040 12
ABCOM, s.r.o. - Alvinczyho 21 Košice 040 01
ABENTE, s.r.o., v likvidácii - Dunajská 12 Košice 040 01
ABER s.r.o. - Hlinkova 4 Košice 040 01
ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o. - Svätoplukova 6 Košice 040 01
ABIES, a.s. Košice - Popradská 68 Košice 040 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20