logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

" MAG International Business Company, spol. s r.o." - Andreja Hlinku 35 Nitra 949 01
" OSA " (Obchodná a sprostredkovate¾ská agentúra) v.o.s. - v likvidácii - Nitra
"ABM, inžiniersko - dodávate¾ský podnik, s.r.o." - Piaristická 2 Nitra 949 01
"ADOVA" verejná obchodná spoloènos v likvidácii - Krškanská è. 1 Nitra 949 01
"ARTOS" spol. s r.o. - Farská ulica è. 1335 Nitra
"AUDIT - Consulting" spol. s r.o. - Štúrova è. 68 Nitra 949 01
"BAMO" spoloènos s ruèením obmedzeným - Považská 4 Nitra
"BAVIBA" v.o.s. - Dolnozoborská 20 Nitra 949 01
"Farebný svet spol. s r.o." - Banièova 3 Nitra 949 01
"Fridrich a Fridrich" - Mièurinova 21 Nitra
"Inštala", ¾udové družstvo inštalatérov v Nitre - Priemyselná ul. Nitra
"ITC spol. s r.o." - Novozámocká 120 Nitra 949 01
"KIWA" akciová spoloènos - Priemyselná 2 Nitra 949 01
"KOVOMONT" výrobno-obchodná spol. s r.o. - Vodná 23 Nitra 949 01
"MABRO - SLOVAKIA" spol. s r.o. - Metodova 28 Nitra 949 01
"NADOS" spol. s r. o. - Jakuba Haška 6 Nitra 950 47
"NEA PACK spol. s r. o." - Potravinárska è.6 Nitra 949 01
"NELLA TOP v.o.s." - Mariánska 8 Nitra 949 01
"NICON TRADING" SRL, s.r.o., organizaèná zložka pre Slovensko - Jelenecká 5 Nitra 949 01
"NIVECO spol.s r.o." - Kozmonautov 2 Nitra 949 01
"O.R.T.", spol. s r.o. - v likvidácii - Levická è. 9 Nitra 949 01
"REVA", spol. s r.o., v likvidácii - Coboriho 1 Nitra 949 01
"ROS Trading "spol.s r.o. - Kollárova 1 Nitra 949 01
"Stavebné bytové družstvo 16 b.j., Hodžova 50-54, Matuškova 10" - Hodžova 50 Nitra 949 01
"STAVOB" spol. s r.o. - Novozámocká 185 Nitra 949 05
"SUNOB" spol. s r.o. - Vodná 27 Nitra 949 01
"TRANSAD s.r.o." - Krškanská 1 Nitra 949 01
"VOSS" - Vodohospodárska obchodno-stavebná spoloènos spol. s r.o. - Doležalova 2 Nitra 949 01
"WOLF & WEBER NITRA, spol. s r.o." - Jána Galbavého 10 Nitra 949 01
1st UNISPO, s.r.o. - Hattalova 19 Nitra 949 01
2M media, s.r.o. - Stanièná 8 Nitra 949 01
3MTECH, s.r.o. - Farská 33/1311 Nitra 949 01
3S - Slovenská spoloènos spotrebite¾ov, s.r.o. - Rázusova 7 Nitra 949 01
4 KRAT s.r.o. - Štefánikova trieda 53 Nitra 949 01
A & A - SK, spol. s r.o. - Svätourbanská 22 Nitra 949 01
A - DOMA, spol. s r.o. - Vodná 27 Nitra 949 01
A - TECH MARKET s.r.o. - Dvorèanská 415/8 Nitra 949 01
A - Z UNIVERZAL, s.r.o. - Braneckého 19 Nitra 949 01
A a T Nitra, s.r.o. - Narcisova 3 Nitra 949 01
A B LUX, s.r.o. - Gorazdova 58 Nitra 949 01
A G R O K O V štátny podnik - Nitra
A M, spol. s r.o. - Svätoplukovo nám. è.3 Nitra 949 01
A.C.T. NITRA, s.r.o. - Jaskyòová 9 Nitra 949 01
A.D.X., s.r.o. - Jakuba Haška 6 Nitra 949 01
A.L.F. spol. s r.o. - Sv. Beòadika 4 Nitra 949 01
A.T.S. - Automatik - Tür - Systeme Nitra, spol. s r.o. - Tehelná 36 Nitra 949 01
A.T.S. spol. s r. o. v likvidácii - Za humnami 63 Nitra
A1-Security s.r.o. - Metodova 2 Nitra 949 01
AAG, s.r.o. - Piaristická 2 Nitra 949 01
AATEX, spol. s r.o. - Coboriho 2 Nitra 949 01
AB - STATIK s.r.o. - Kamenná 71 Nitra 949 01
ABC consulting, spol. s r.o. - Mostná 15 Nitra 949 01
ABC NITRA, v.o.s. - v likvidácii - ul. ¼. Okánika - energoblok II. Nitra 949 01
ABC Zobor, s.r.o. - Štefánikova 54 Nitra 949 01
ABE - AS s.r.o. - Kamenná 71 Nitra 949 01
ABEX, spol. s r.o. - Bizetova 18 Nitra 949 11
ABT, s.r.o. - Ïumbierska 702/53 Nitra 949 01
AC SYSTEMS, s.r.o. - v likvidácii - Dubíkova 4 Nitra 949 01
ACA Akvizièná-konzultaèná agentúra spol. s r.o. - v skratke ACA spol. s r.o. - Dvorèianska 59 Nitra 949 01
ACCRA s.r.o. - Cabajská 28 Nitra 949 01
ACE SYSTEM, spol. s r.o. - Štiavnická 18 Nitra 949 01
ACER G, s.r.o. - Novozámocká 310 Nitra 949 05
ACER, spol. s r.o. - Golianova 44 Nitra 949 01
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o. - Rastislavova 12 Nitra 949 01
ACT International, s.r.o. - Cabajská 10 Nitra 949 01
Activ Agency, s.r.o. - Družstevná 18 Nitra 949 01
AD - STYLE s.r.o. - Štúrova 57 A Nitra 949 01
AD CONSULTING, spol. s r.o. - Mostná 31 Nitra 949 01
AD INVEST, spol. s r.o. - Kozmonautov 5 Nitra 949 01
ADA TRADE, s.r.o. - Bizetova 454/1 Nitra 949 01
Adash Slovakia, spol. s r.o. - Chmelová dolina 61 Nitra 949 01
ADDA spol.s r.o. - Slamkova 14 Nitra - Janíkovce 949 07
ADDICT spol.s.r.o. - Krèméryho 843/14 Nitra 949 01
ADEX SLOVAKIA, s.r.o. - Štefánikova 61 Nitra
ADIPO spol. s r.o. - Èajkovského ul. è. 18 Nitra 949 01
ADIQ, spol. s r.o. - Coboriho 5 Nitra 949 01
ADIS HLIVA, s.r.o. - Kmekova 7 Nitra 949 01
ADIS IT, s.r.o. - Hlboká 65 Nitra 949 01
ADIUM, s.r.o. - Fraòa Mojtu 18 Nitra
ADIVIT, spol. s r.o. - Novozámocká 179 Nitra 949 01
ADOLEX - MONT, spol. s r.o. - Jána Zelenáka 675/17 Nitra - Drážovce 949 01
ADORAX, s.r.o. - Párovská 42 Nitra 949 01
ADOS Zobor, s.r.o. - Kláštorská 134 Nitra 949 88
ADOVA - Autocentrum, s.r.o. - Krškanská 1 Nitra 949 01
ADVERTISING SLOVAKIA, s.r.o. - Štefánikova 11 Nitra
Aeolus, s. r. o. - Mostná 29 Nitra 949 01
AERO NITRA, spol. s r.o. - Janíkovce - letisko Nitra 949 07
AERO SLOVAKIA a.s. - NITRA - letisko Janíkovce 949 07
AEROPRO s.r.o. - Dlhá 126 Nitra 949 07
AG Banka, a.s. - Coboriho 2 Nitra 949 77
AG CENTRUM - družstvo, družstvo - Hlohovská 2 Nitra 949 92
AG-AUTOLIFT spol. s r.o. - Benkova 380/26 Nitra 949 11
AGAPEIMPORT, s.r.o. - Nitrianska 184/22 Nitra 949 01
AGENTÚRA VIA, s.r.o. - Novozámocká 89 Nitra 949 05
Agentúra HARMONY v.o.s. - Piaristická 1 Nitra 949 01
Agentúra Sofia, s.r.o. - Kmekova 32 Nitra 949 01
Agentúra EPS, s.r.o. - Na Hôrke 13 Nitra 949 11
AGM, spol. s r.o. - Cabajská 25 Nitra 949 01
AGON média, s.r.o. - Mostná 29 Nitra 949 01
Agra - Slovakia s.r.o. v likvidácii - Štefánikova 140 Nitra 949 01
AGRA - SLOVENSKO, s.r.o. - Štefánikova 140 Nitra 949 01
AGRARIS, s.r.o. - Akademická 2 Nitra 949 01
AGRI FAIR - POWER LIFT, spol. s r.o. - Biovetská 2 Nitra 949 05
AGRIMAX, s.r.o. - Doležalova 10 Nitra 949 01
AGRIOM, spol. s r.o. - Radová 6 Nitra 949 01
AGRIOSTROJ, s.r.o. - Rastislavova 4 Nitra - Mlynárce 951 41
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o. - Rázusova 7 Nitra 949 01
Agro T + I, spol. s r.o. - Párovská 26 Nitra 949 01
AGRO TAMI, s.r.o. - Cabajská 10 Nitra 950 22
Agro Vin, s.r.o. - Ïurkova 18 Nitra 949 01
AGRO-DUCH, s.r.o. - Výstavná 646/5 Nitra-Chrenová 949 01
AGRO-INVESTA, spol. s r.o. - Dlhá 858/56 Nitra 949 01
AGROBIO - AIR Nitra, spol. s r.o. - Chrenovská 14 Nitra 949 01
Agrochemický podnik, spoloèný podnik Nitra - Nitra
AGROCOM, spol. s r.o. - Wilsonovo nábrežie 156 Nitra 949 01
AgroComp Nitra, s.r.o. - Škultétyho 46 Nitra 949 01
AGROCOMPEX, spol. s r.o. - Chrenovská 14 Nitra 949 01
AGROCONS NITRA a.s. - Cintorínska ul. è. 5 Nitra 949 37
AGROCULTUR BIO, s.r.o. - Farská 1 Nitra 949 01
AGROFERA, spol. s r.o. - Cabajská cesta 28 Nitra 949 01
AGROIS spol. s r. o. - Janka Krá¾a 49 Nitra 949 01
Agrokombinát "Zobor", š.p. Nitra Kombinátny po¾nohospodársky podnik - Košice a Humenné Horeuvedené vnútroorganizaèné jednotky boli vyèlenené zo štátneho podniku Agrokombinát Zobor, š.p. Nitra a ku dòu 1.4.1990 založené a zapísané ako samostatné štátne podniky, pod èíslom Pš 123 Košice, a Pš 124 Humenné.
Agrokombinát "Zobor", štátny podnik v likvidácii - Nitra
AGROKONZULTA Nitra spol. s r.o. v likvidácii - ¼. Okánika 4 Nitra 949 01
AGROKOV Nitra, štátny podnik - Rastislavova 2 Nitra 949 01
AGROKOV, š.p. Nitra, odštepný závod Prešov - Nitra IÈO : 213 756
Agromechanika, štátny podnik - Nitra
AGROMECHANIKA NOVA, a.s. - Rastislavova 2 Nitra 950 21
AGROMILK, a.s. - Cabajská è. 23 Nitra 950 22
Agromonta, štátny podnik - Nitra - Ve¾ké Janíkovce
Agromont, v.o.s. - Južná 7 Nitra 949 01
Agromont Nitra, spol. s r.o. - Južná 7 Nitra 949 11
AGROPA SLOVAKIA, s.r.o. - Dolnoèermánska 29 Nitra 949 01
AGROPO SLOVAKIA, s.r.o. - Akademická 2 Nitra 949 01
AGROPOL NITRA, spol. s r.o. - Kmekova 9 Nitra 949 01
AGROPROJEKT NITRA, s.r.o. - Nábrežie mládeže 1 Nitra 949 01
AGRORIOS spol. s r.o. - Chrenovská 14 Nitra 949 01
AGROS NOVA s.r.o. - Dlhá 4 Nitra 950 50
AGROSEN, s.r.o. - Kostolná 15 Nitra 949 01
Agroslužby SKP s.r.o. - Fr. Mojtu 1 Nitra 949 01
Agrostav - spoloèný podnik Nitra - Nitra
AGROSTAV Stavomonta, spol. s r.o. - Štúrová è. 140 Nitra 949 01
AGROSTAV, a.s. Nitra - Farská ul. è. 1 Nitra 949 57
AGROTÁR - Nitra
AGROTREND Nitra, spol. s r.o. - Mostná 14/221 Nitra 949 01
AGROVEL SLOVENSKO, podnik po¾nohospodárskych služieb, spol. s r.o. - Rastislavova 2 Nitra 949 01
AGROVEL, spol. s r.o. - Ïumbierska 47 Nitra 949 01
AGROZEM, s.r.o. - Hornozoborská 73 Nitra 949 01
AGSING, s.r.o. - Farská 1 Nitra 949 01
aha company, s.r.o. - Štefánikova tr. 30/51 Nitra 949 01
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18