logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

" BI Slovensko s.r.o." - Solivarská 70 Prešov 080 05
"AGENTÚRA - PATRIOT B.V.P., s.r.o." - Pod Kalváriou 24 Prešov 080 01
"Farma J. CHromý, spol. s r.o." - Palárikova 16 Prešov 080 01
"GASTAV, s.r.o." - Konštantínova ul. è. 6 Prešov 080 01
"HOLANIA" - Prostìjovká 71 Prešov
"LUCIA Prešov plus", spoloènos s ruèením obmedzeným - Pavlovièovo námestie 34 Prešov 080 01
"Stavebné družstvo Garáže" - Èapajevova ul. è. 23 Prešov 080 01
1. Prešovská dopravná spoloènos, s.r.o. - Jilemnického 4 Prešov 080 01
1. Tatranská, akciová spoloènos - Prešovská 39 Bratislava 821 02
2EM, s.r.o. - Okrajová 10 Prešov 080 05
4 SPORT, s.r.o. - Hlavná 45 Prešov 080 01
858 s.r.o. - Prešovská 39 Bratislava 821 09
A - REGO, s.r.o. - Hlavná 108 Prešov 080 01
A - TIS inžiniering, s.r.o. Prešov - Strojnícka 1 Prešov 080 06
A - TIS SDM, s.r.o. - Strojnícka 1 Prešov 080 06
A - TIS, a.s. Prešov - Strojnícka 1 Prešov 080 06
A coro, a.s. - Marka Èulena 12 Prešov 080 01
A JE TO Prešov, spoloènos s ruèením obmedzeným v likvidácii - Petrovanská 10 Prešov
A T A K , výrobné družstvo - Jarková 4 Prešov 080 01
A-Service, s.r.o. - Lesná 39/11673 Prešov 080 01
A-TIS ING, s.r.o. - Strojnícka 1 Prešov 080 06
A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o. - Strojnícka 1 Prešov 080 01
A-Zet s.r.o. - Chme¾ov 207 Prešov 082 15
A.I.B., spol. s r.o. - Marka Èulena 4747/37 Prešov 080 01
A.K.FASHION, s.r.o. - Pod Kamennou baòou 89 Prešov 080 01
A.N.N.E.X spoloènos s ruèením obmedzeným, Prešov - Hlavná 94 Prešov 080 01
A.V. PLUS s.r.o. - Èapajevova 29 Prešov 080 01
AAA - Autá Autodiely Autoservis, s.r.o. - Košická cesta 20 Prešov 080 01
aaa - reality.sk, spol. s r.o. - Sibírska 28 Prešov 080 01
AARON WILLCHEY, výrobné a obchodné družstvo - Košická 26 Prešov 081 62
AB - EL, s.r.o. - Strojnícka 1 Prešov 080 06
AB - REAL ESTATE, s.r.o. - Prešovská 16 Poprad 058 01
ABBA Prešov s.r.o. - Keratsinské nám. 1 Prešov 080 01
ABBS, s.r.o. - Slovenská 67 Prešov 080 01
ABC KRBY, s.r.o. - Sabinovská 15 Prešov 080 01
ABE - TEX, s.r.o., Prešov - Košická 44 Prešov 080 01
ABECO, s.r.o. - Okružná 17 Prešov 080 01
ABIMUS, spol. s r.o. - Tomášikova 58 Prešov 080 01
ABN, s.r.o. - Košická 8 Prešov 080 52
ABOS VT, s.r.o. - Hlavná 87 Prešov 080 01
ABRAMEX, s.r.o. - Budovate¾ská 50 Prešov 080 01
AC + JT SLOPOS, s.r.o. - Bottova 3 Prešov 080 01
AC - PEhAES, spol. s r.o. - Volgogradská 9 Prešov 080 01
ACA, s.r.o. - Solivarská 6477/69 Prešov - Solivar 080 01
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. - Októbrova 35 Prešov 080 01
ACK Auto, s.r.o. - Duklianska 29 Prešov 080 01
ACRIMONIA, s.r.o. - Masarykova 22 Prešov 080 01
ACTIMUS, spol. s r.o. - Tomášikova 58 Prešov 080 01
ACTIVA s.r.o. - Federátov 13 Prešov 080 01
ACW, s.r.o. v likvidácii - A. Matušku 7 Prešov 080 01
AD REM, s. r. o. Prešov - Levoèská 5 Prešov 080 01
ADA METAL, s.r.o. - Jesenná 12/11441 Prešov 080 05
ADAP s.r.o. - Šebastovská 4 Prešov 080 06
ADDAX, s.r.o. - Nám. legionárov 2 Prešov 080 01
ADEZ s.r.o. - Hlavná 137 Prešov 080 01
Adin, s.r.o. - Dubová 2 Prešov 080 01
ADLEN, s.r.o. - Petrovanská 36 Prešov 080 01
ADM-SLOVAKIA, s.r.o. - kpt. Nálepku 6 Prešov 080 01
ADMIA & Co., spol. s r.o. - Prešovská 39 Bratislava
ADRIA spoloènos s ruèením obmedzeným Prešov - Hlavná 119 Prešov
ADVISORS Corporation, a.s. - Lúèna 9 Prešov 080 01
ADŽNÁ, s.r.o. - Hlavná 124 Prešov 080 01
Aero Salinarum s.r.o. Prešov v likvidácii - Letisko Prešov 080 01
AG PRESS, s.r.o. - Budovate¾ská 32 Prešov 080 01
AG PROFIS, s.r.o. - Floriánová 13 Prešov 080 01
AG-STYX, s.r.o. - Kpt. Nálepku 6 Prešov 080 01
Agentúra W.A.W., s.r.o. - ¼ubochnianska 5 Prešov 080 06
AGILL, s.r.o. - Prešovská 149/1 Hanušovce nad Top¾ou 094 31
AGIVA, spoloènos s ruèením obmedzeným - Masarykova 16 Prešov 080 01
AGNUS, s.r.o. - Tomášikova 58 Prešov 080 01
AGP spol. s r.o. Prešov - Matice Slovenskej 9 Prešov 080 01
AGRO - ŠARIŠ s.r.o. - Hydinárska farma Šalgovík Prešov 080 01
AGRO HS, spol. s r.o. - Prostìjovská 4845/70 Prešov 080 01
AGRO TEAM, s.r.o. - Bajkalská 28 Prešov 080 01
AGROANIM, štátny podnik - Vajanského 43 Prešov 080 01
AGROANIM, spol. s r.o. - Vajanského 43 Prešov 080 01
Agrocons Prešov š.p. - Prešov
AGROCONS PO, s.r.o. - Jarková 14 Prešov 080 01
AGROEXPORT, s.r.o. - Švábska 28 Prešov 080 01
AGROKOM s.r.o. Prešov - Pod Kalváriou 40 Prešov 080 01
AGROKOM SERVIS s.r.o. - Pod Kalváriou è. 40 Prešov 080 01
AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. - Pod Kalváriou 40 Prešov 080 01
AGROPORT Prešov, s.r.o. - Strojnícka 12 Prešov 080 01
AGROPRODUKT a.s. - Keratsínske nám. 1 Prešov 080 01
AGROSTAV, akciová spoloènos Prešov - Masarykova 10 Prešov 080 01
AGROSTAV PREŠOV, spol. s r.o. - Pionierska 22 Prešov 080 05
AGROTUR, spol. s r.o. - Smrekova 7 Prešov 080 01
AGROŠARIŠ, spoloènos s ruèením obmedzeným Prešov - Vajanského 43 Prešov 080 01
AHC AUTO, s.r.o. v likvidácii - Exnárova 17 Prešov 080 01
AIM - Apple International Marketing, spoloènos s ruèením obmedzeným - Mukaèevská 43 Prešov
AIRtrade s.r.o. - Prostejovská 63 Prešov 080 01
AIRTRANS s.r.o. - spoloènos pre priemyselnú prepravu - Vajanského 57 Prešov 080 01
AJA PREŠOV, s.r.o. - Ïumbierska 6 Prešov 080 01
AJM, s.r.o. Prešov - Levoèská 9 Prešov 080 01
AJM, s.r.o. - Tkáèska 3 Prešov 080 01
Aka servis, spol. s r.o. - Októbrová 59 Prešov 080 01
AKANT, s.r.o. - Protifašistických bojovníkov 3 Prešov 080 01
AKROPOLA, spol. s r.o. - Nám. legionárov 5 Prešov 080 01
AKT, s.r.o. - Masarykova 10 Prešov 080 01
AKVAMARÍN, s.r.o. - Hlavná 122 Prešov 080 01
Alarm Electronics Slovakia, s.r.o. - Slovenská 12 Prešov 080 01
ALBA - CO spol. s r.o. - Škultétyho 1 Prešov 080 01
ALBA bazénová technika, s.r.o. - Pod Kalváriou 37 Prešov 080 01
ALBACO-Dent spol. s r.o. - Škultétyho 1 Prešov 080 01
ALBERTA spol. s r.o. - Masarykova 26 Prešov 080 01
ALDAMY Prešov, spol. s r. o. - Volgogradská 8921/13 Prešov 080 01
ALEJA, spoloènos s ruèením obmedzeným Prešov v likvidácii - Svätoplukova 6 Prešov 080 01
ALEX Holding, s.r.o. - M. Nešpora 23 Prešov 080 01
ALEX Holding-EXPORT-IMPORT s.r.o. - Mirka Nešpora 23 Prešov 080 01
ALEX s.r.o. Prešov - Tomášikova 58 Prešov 080 01
ALEX, spol. s r.o., Prešov - Masarykova 10 Prešov
ALEXIA, s.r.o. - Kováèska 5 Prešov 080 01
ALFA Investment s.r.o. - Jarková 6 Prešov 080 01
ALFA SLOVAKIA, s.r.o. Prešov - Solivarská 80 Prešov 080 01
ALFANA s.r.o. - Prešovská 59 Bratislava 2 821 02
ALFATEL SK, s.r.o. - Justièná 12 Prešov 080 01
ALICE, s.r.o. - Hlavná 144 Prešov 080 01
ALISTA - export, import, s.r.o., Prešov - Sibírska 31 Prešov 080 01
ALKPRES, sk, s.r.o. Prešov - Hlavná 62 Prešov 080 01
ALLCODING, s.r.o. - Matice slovenskej 4 Prešov 080 01
ALLDATA, v.o.s. - Šrobárova 13 Prešov 080 01
ALLEK, s.r.o. - Pod Kalváriou 51 Prešov 080 01
ALMAR, spol. s r.o. - Mukaèevská 9 Prešov 080 01
ALORA, súkromný podnikate¾, Prešov - Prešov
ALORA, spol. s r. o. - Pod kamennou baòou 70 Prešov 080 01
ALPHA, o.c.p., a.s. - Svätoplukova 4 Prešov 080 01
ALRC, s.r.o. - Stará prešovská 10 Košice 040 01
ALTIMA, spol. s r.o. - Konštantínova 19 Prešov 080 01
ALU - HORDA, s.r.o. - Okružná 41 Prešov 080 01
ALUTUBI, s.r.o. - Budovate¾ská 38 Prešov 080 01
ALUWELD, s.r.o. - Budovate¾ská 38 Prešov 080 01
ALVA EK, spol. s r.o. - K Surdoku 4 Prešov 080 01
ALVA JS, spol. s r.o. - K Surdoku 4 Prešov 080 01
ALVA MK, spol. s r.o. - K Surdoku 4 Prešov 080 01
ALVA SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii - K Surdoku 4 Prešov 080 01
ALVA, družstvo - Kúpe¾ná 1/A Prešov 080 01
ALZ, s.r.o. - Petrovanská 36 Prešov 080 01
AM com s.r.o. SLOVAKIA - Slovenská 28 Prešov 080 01
AMAZON SK EUROPE, spol. s r.o. - Švábska 34 Prešov 080 05
AMB Slovakia, spol. s r.o. - Ïumbierska 7 Prešov 080 01
AMBER PC, s.r.o. - Metodova 8 Prešov 080 01
AMBRA IMPORT - EXPORT s.r.o. - Vranovská 4/7741 Prešov 080 01
AMHERST s.r.o. - Pionierska 40 Prešov 080 05
AMICI, s.r.o. - Kollárova 24 Prešov 080 01
AMISSAS, a.s. - Lúèna 9 Prešov 080 01
AML SLOVAKIA s.r.o. - Košická 3 Prešov 080 01
AMM PREŠOV, s.r.o. - Petrovanská 1 Prešov 080 05
AMT Servis, s.r.o. - Pavlovièovo námestie 7 Prešov 080 01
ANAESTHESIA, spol. s r.o. - Požiarnická 3 Prešov 080 01
ANÁHATA, s.r.o. - Hlavná 124 Prešov 080 01
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20