logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

" EUROTECHNA spol. s r.o." - Botanická 1 Trnava 917 01
" F.I.M. spol. s r.o." - Vajanského 8 Trnava 917 01
" FERRWOOD spol.s r.o." - Hospodárska 72 Trnava
"AFG" - Trnava
"AK" s.r.o. - v likvidácii - Októbrova ulica Trnava
"Biely" - obchodná èinnos a poskytovanie služieb, spol. s r.o. - Mikovínyho 2 Trnava 917 01
"BPR" spoloènos s ruèením obmedzeným v likvidácii - Fr. Veselovského è.26 Trnava 917 00
"DRENOPI, spol. s r. o." - Mýtna 59 Trnava 917 02
"East - West Express, spol. s r.o." - Trnava
"Greenwich Holdings LLC, filiálka Trnava" - organizaèná zložka - "Greenwich Holdings LLC, filiálka Trnava" - organizaèná zložka
"Krajewski & Krajewski" Spólka jawna - organizaèná zložka - Zeleneèská 67 Trnava 917 02
"PAULA MÜLLER spol s r.o." - Spartakovská 8 Trnava 917 00
"PAULA MÜLLER spol. s r.o." - Spartakovská 8 Trnava 917 01
"R.A.M. INTERNATIONAL", s.r.o. - Gagarinova 3 Trnava 917 00
"TECHNOCENTRUM, s.r.o." - Trstínska cesta 2 Trnava
"VV AUTO plus, s.r.o." - Beethovenova 26 Trnava 917 00
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. - Priemyselná 5 Trnava 917 01
1. ZÁCHRANNÁ SLUŽBA, s.r.o. - F. Urbánka 9 Trnava 917 00
100PRO Plus, s.r.o. - Spartakovská 6546/11 Trnava 917 00
2 M, v.o.s. - Štefánikova 15 Trnava 917 01
3 ROOMS, spol. s r.o. - Radlinského 10 Trnava 917 01
3 S spol. s r.o. - Bulharská ul. 40 Trnava 917 02
3F - ITALY, s.r.o. - v likvidácii - Nobelova 12 Trnava 917 00
4 YOU Bratislava, s.r.o. - ¼. Podjavorinskej 2542/9 Trnava 917 00
4 YOU Slovakia, s.r.o. - Clementisova 21 Trnava 917 00
A & V s.r.o. - Štefánikova 23 Trnava 917 01
A - MONT, spol. s r.o. - Veterná 17 Trnava 917 00
A - Štýl, spol. s r.o., v likvidácii - Vajanského 21 Trnava 917 00
A communication, spol. s r.o. - Štefánikova ul. 12 Trnava 917 01
A D D A S spol. s r.o. - A.Sládkovièa 3600/5 Trnava 917 01
A Energie s.r.o. - Priemyselná 1 Trnava 917 01
A G R O C H O V, a.s. - Trnava
A M O, s.r.o. - Spartakovská 8 Trnava 917 01
A-Z Autocentrum, s.r.o. - Trstínska 10 Trnava 917 00
A.D. 1996, spol. s r.o. - Mikovíniho 8 Trnava 917 00
A.DOM, spol. s r.o. - Horné Bašty è. 2 Trnava 917 01
A.M. Soft, s.r.o. - Botanická 1 Trnava 917 08
A.M.P., s.r.o. - K. Èulena 12 Trnava 917 01
A.M.T. CONSULTING, s.r.o. - Radlinského 1 Trnava 917 00
AAC Slovakia, s.r.o. - Bratislavská 45 Trnava 917 02
AB Systems s.r.o. - Ferka Urbánka 2 Trnava 917 02
ABANICO, s.r.o. - Jána Hajdóczyho 1 Trnava 917 01
ABAS, spol. s r.o. - Vajanského 34 Trnava 917 00
ABL Technic Slovakia, s.r.o. - Trstínska 9 Trnava 917 01
ABRA, s.r.o. - L. Janáèka 64 Trnava 917 01
ABRASIV-DRONCO Slovakia, s.r.o. - Priemyselná 1 Trnava 917 01
ABYNER, s.r.o. - Kapitulská 6 Trnava 917 01
ACOUNTING SYSTEMS, spol. s r.o. - Štefánikova 26 Trnava 917 00
AD TOUR, spol. s r.o. - J.Slottu 33 Trnava 917 01
adamec & adamec, s.r.o. - Kapitulská 5 Trnava 917 00
ADEKO, s.r.o. - L. Janáèka 64 Trnava 917 01
ADIMEX, s.r.o. - M. Benku 1 Trnava 917 00
ADONAJ, s.r.o. - Bulharská 44 Trnava 917 00
ADR Slovakia s.r.o. - ul. Gejzu Dusíka 16 Trnava 917 08
ADVANCED NUCLEAR TECHNOLOGY SYSTEMS ANTS a.s. - Ružindolská 14 Trnava 917 00
AESCULAB oratories s.r.o. - Spartakovská 43 Trnava 917 00
AESCULAP-družstvo neštátnych zdravotníckych pracovníkov - Starohájska è. 2 Trnava 917 00
AFG Bezpeènos komplexne integrovaná, spol. s r.o. - V. Clementisa 13 Trnava 917 00
AFG Bezpeènostný audit, spol. s r.o. - Átriová 13 Trnava 917 00
AFG Komplexne integrovaná bezpeènos s.r.o. - Námestie Jozefa Herdu è.2 Trnava 917 01
AFG Produkt, s.r.o. - V.Clementisa 13 Trnava 917 00
AFIX s.r.o. - Èajkovského 51 Trnava 917 08
AFK Elektro, spol. s r.o. - Zeleneèská 5954/101 Trnava 917 01
AG - FALCON, obchodná èinnos, spol. s r. o. - Komenského 2 Trnava 917 00
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. - Bulharská 37/2 Trnava 917 00
AG progres, spoloèný podnik Trnava v likvidácii - Priemyselná 4 Trnava 917 01
AG-EURO Kontrakt, spol. s r.o. - Bulharská 37/1 Trnava 917 00
Agawa s.r.o. - 203 Trnava pri Laborci 072 31
agentúra Le Succes, s.r.o. - Jána Bottu 2 Trnava 917 02
AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o. - Coburgova 30 Trnava 917 02
AGENTÚRA TYTAN, spol. s r.o. - Hlavná 17 Trnava 917 00
AGENTÚRA TRIUMF, s.r.o. - Vajanského 6 Trnava 917 01
AGENTURA "NAŠA RODINA" s.r.o. - Kollárova 2 Trnava 917 01
Agentúra S + L s.r.o. - Hlboká 6441/26 Trnava 917 01
AGM REAL, s.r.o. - Bratislavská 78 Trnava 917 02
AGRAMEX, s.r.o. - Pekárska 11 Trnava 917 00
AGRIS TT, s.r.o. - Vajanského 22 Trnava 917 00
AGRISEL, s.r.o. - Veterná 31 Trnava 917 00
Agro 21 - družstvo - Kapitulská 11 Trnava 917 00
AGRO LUMI, s.r.o. - Chovate¾ská 2 Trnava 917 00
AGROBOS, spol. s r.o. - Èulenova 16 Trnava 917 01
AGROIMEX, spol. s r.o. v likvidácii - Štefánikova è. 3 Trnava 917 00
AGROLIPO s.r.o. - Kapitulská 14 Trnava 917 01
Agropodnik a. s. Trnava - Chovate¾ská 2 Trnava 917 01
Agroprodukt spoloèný podnik Trnava - v likvidácii - Trnava
AGROPUKKY, s.r.o. - Vajanského 30 Trnava 917 00
AGROS, s.r.o. - v likvidácii - Podjavorinskej 37 Trnava 917 01
AGROSERVICE Trnava s.r.o. - Ul. 9 mája 29 Trnava 917 02
AGROSTAV Trnava, a. s. - Priemyselná 2 Trnava 917 01
AGROVIVA, spol. s r.o. - Orgovánová 24 Trnava 917 01
AIDA, s.r.o. - Štefánikova 29 Trnava 917 01
AIRTEC, s.r.o. - Paulínska 20 Trnava 917 01
AITEN, a.s. - Sibírska 1 Trnava 917 00
AK, spol. s r.o. - Paulínska 24 Trnava 917 01
AKERMAN SLOVAKIA, a.s., v likvidácii - Kapitulská 26 Trnava 917 00
AKKERMAN, spol. s r.o. - Hlavná 27 Trnava 917 01
AKORD-R s.r.o. - Bratislavská 8 Trnava 917 02
AKTIMA, s.r.o. - Ružindolská 3181/14 Trnava 917 01
AKTIVA - BAU, spol. s r.o. v likvidácii - Hlavná 45 Trnava 917 01
ALABASTER Slovakia, s.r.o. - Vajanského 22 Trnava 917 01
Alain Giraud - Hospodárska 30 Trnava 917 00
ALBIS, spol. s r.o. - Špaèinská 78/B/7221 Trnava 917 00
ALBIT, s.r.o. - Koniarekova 19 Trnava 917 21
alc INVEST, s.r.o. - Agátová 11 Trnava 917 00
ALCREDO, spol. s r.o. - Kopánkova 26 Trnava 917 01
ALDY Trnava, a.s. - Ružindolská 14 Trnava 917 00
ALFA, s.r.o. - Jiráskova 6037/13 Trnava 917 02
ALFAPOL, s.r.o. - V. Clementisa 2 Trnava 917 01
ALI CAR, s.r.o. - Šrobárova 1 Trnava 917 01
Alkona Invest Slovakia, s.r.o. - Mikovíniho 8 Trnava 917 00
ALKOP Trnava, s.r.o. - J. Bottu 11 Trnava 917 00
All For SLOVAKIA, p.p.s., s.r.o. - Nerudova 14 Trnava 917 01
ALLCOP, spoloènos s ruèením obmedzeným - Na Hlinách 42 Trnava 917 00
ALLIEN, spol. s r.o. - Jiráskova 6037/10 Trnava 917 01
allprint, s.r.o. - Po¾ná 17 Trnava 917 01
ALLTEC & GLOBTECH Co, s.r.o. - Coburgova 84 Trnava 917 02
ALPE EUROSERVICE, s.r.o. - Jána Hajdóczyho 2 Trnava 917 01
ALPE SLOVAKIA, s.r.o. - Koniarikova 16 Trnava 917 00
Alpo, spol. s r.o. - Bulharská ul. 44 Trnava 917 00
ALRO-SLOVAKIA s.r.o. - Coburgova 84 Trnava 917 01
alu-one SLOVAKIA, s.r.o. - Chovate¾ská 6923/3 Trnava 917 01
ALVARAK GROUP, s.r.o. - Suchovská cesta 2 Trnava 917 00
AMAL, spol. s r.o. - T. Tekela 22 Trnava 917 00
AMALTEA, s.r.o. - Štefánikova 5 Trnava 917 01
AMARIS s.r.o. - Bernolákova 40 Trnava 917 01
AMARYLLYS, spol. s r.o. - Mozartova è.11 Trnava 917 01
ambiente SK, spol. s r.o. - Andreja Hlinku 21 Trnava 917 01
AMERX s.r.o. - Hlboká 4 Trnava 917 01
AMS, s.r.o. - V. Clementisa 13 Trnava 917 01
AMTEST Slovakia s.r.o. - Mikovíniho 10 Trnava 917 01
AMYL COOP, s.r.o. - Skladová 3 Trnava 917 01
AN - NAM, spoloènos s ruèením obmedzeným - Jiráskova 22 Trnava 917 01
ANALYTIKA VÁHY A VÁŽIACE SYSTÉMY, s.r.o. - A. Sládkovièa 33 Trnava 917 01
ANEO, s.r.o. - Špaèinská cesta 26 Trnava 917 01
AnGro - Reality, s.r.o. - Andreja Hlinku 3707/1 Trnava 917 01
ANIMA L.E., spol. s r.o. - Zavarská 12 Trnava 917 00
ANTEA spol. s r.o. v likvidácii - Hornopotoèná 2 Trnava 917 01
ANVEX, s.r.o. - Botanická 1 Trnava 917 00
ANYTHING, s.r.o. - Èajkovského 6332/44 Trnava
AP - GLOBAL, spol. s r.o. - Hospodárska 33 Trnava 917 01
APMedia, s.r.o. - Bulharská 44 Trnava 917 01
APROX TRNAVA, spol. s r.o. - ul. Spartakovská (Zimný štadión) Trnava 917 01
APS LITVA, s.r.o. - Jeruzalemská 33 Trnava 917 01
APS v. o. s. - Jeruzalemská 33 Trnava
AQUA JET, s.r.o., v likvidácii - Hospodárska 53 Trnava 917 01
AQUA PRODUKT, s.r.o. - V.Clementisa 13 Trnava 917 00
AquaPol s.r.o. - Gejzu Dusíka 19 Trnava 917 08
AQUATING, spol. s r.o. - Hviezdoslavova 7 Trnava 917 01
ARDEAPHARMA, a.s. - Podjavorinská 37 Trnava 917 00
ARTEA No1, s.r.o. - Hornopotoèná 2 Trnava 917 01
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14