logo slovenskefirmy.sk
Obchodn√Ĺ register firiem a Ňĺivnost√≠ na internete - Slovensk√© firmy

Pomoc: Hĺadanż vżraz je potrebnť zadaĚ s diakritikou. VyhĺadŠvaĚ mŰěete podĺa nŠzvu firmy, I»O, alebo sŪdla spoloŤnosti.

Zoznam firiem podĺa vżöky splatenťho zŠkladnťho imania:

TRANSPETROL, a.s.
COCA-COLA BEVERAGES SLOVAKIA, s.r.o.
UNIIMPEX, spol. s r.o.
TESCO STORES SR, a.s.
SLOVNAFT , a.s.
ISTROBANKA, akciov√° spolo√®nos¬Ě ISTROBANKA, a.s. v skratke
PoŇ°tov√° banka, a.s.
RE҆TITU√ąN√Ě INVESTI√ąN√Ě FOND, a.s.
Slovensk√° sporite¬ĺ√≤a, a.s. v skratke SLSP, a.s.
HVB Bank Slovakia a.s.
1. garantovan√° a.s.
Istrochem, a.s.
ISTROKAPIT√ĀL, a.s.
T-Mobile Slovensko, a.s.
ROYAL EASTERN BRIDGE, a.s.
Interfin Group, a.s.
Istrofin, a.s.
Intermark, a.s. v likvid√°cii
SLOVNAFT BENZINOL, a.s.
Allianz - Slovensk√° pois¬Ěov√≤a, a.s.
VŇ°eobecn√° √ļverov√° banka, a.s.; skr√°ten√Ĺ n√°zov: V√öB, a.s.
UniCredit Bank Slovakia a. s.
Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s.
Carrefour Slovensko, a.s.
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
STRAT√ČGIA Invest, investi√®n√Ĺ fond, a.s.
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
IAC Group (Slovakia) s.r.o.
Istrochem Reality, a.s.
Slovensk√Ĺ plyn√°rensk√Ĺ priemysel, a.s.
Z√°padoslovensk√° energetika, a.s.
ŇĹelezni√®n√° spolo√®nos¬Ě, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Slovensk√° elektriza√®n√° prenosov√° s√ļstava, a.s.
PEAT GROUP Inc., a.s.
Eurocapital, a.s. v likvid√°cii
Bratislavsk√° vod√°rensk√° spolo√®nos¬Ě, a.s.
VERITE¬ľ, a.s. v likvid√°cii
Letisko M.R.҆tef√°nika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
SPP - preprava, a.s.
SPP - distrib√ļcia , a.s.
ŇĹelezni√®n√° spolo√®nos¬Ě Slovensko, a.s.
ŇĹelezni√®n√° spolo√®nos¬Ě Cargo Slovakia, a.s.
N√°rodn√° dia¬ĺni√®n√° spolo√®nos¬Ě, a.s.
TBDS, a.s.
D√ĒVERA zdravotn√° pois¬Ěov√≤a, a.s.
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
N√°rodn√Ĺ √ļstav srdcov√Ĺch a cievnych chor√īb, a.s.
Union zdravotn√° pois¬Ěov√≤a, a.s.
ZSE distrib√ļcia, a.s.
Investi√®n√Ĺ fond Psips a.s. "v likvid√°cii"
ŇĹeleziarne Podbrezov√° a.s.
Slovalco, a.s.
DRUKOS, a.s. "v konkurze"
Stredoslovensk√° vod√°rensk√° spolo√®nos¬Ě, a.s.
Slovensk√° poŇ°ta, a.s.
FERROFOND I, investi√®n√Ĺ fond, akciov√° spolo√®nos¬Ě
Eurocapital, a.s.
HORIZONT SLOVAKIA a.s.
VSŇĹ U.S.STEEL, s.r.o. v likvid√°cii
VSŇĹ akciov√° spolo√®nos¬Ě KoŇ°ice
U. S. Steel KoŇ°ice, s.r.o.
AGW HOLDING a.s. v likvid√°cii
V√Ĺchodoslovensk√° energetika a.s.
V√Ĺchodoslovensk√° vod√°rensk√° spolo√®nos¬Ě, a.s.
Mondi Business Paper SCP, a.s.
ZTS TEES Martinsk√© stroj√°rne, akciov√° spolo√®nos¬Ě
VŇ°eobecn√° ¬ĺudov√° pois¬Ěov√≤a, a.s. " v likvid√°cii "
Continental Matador Truck Tires s.r.o.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
PovaŇĺsk√© stroj√°rne a.s.
MATADOR a.s.
DMD holding, a.s. " v likvidácií"
NAFTA a.s.
PCA Slovakia, s.r.o.
Duslo, a.s.
Heineken Slovensko, a.s.
SLUŇĹBYT Zlat√© Moravce, mestsk√Ĺ podnik
Z√°padoslovensk√° vod√°rensk√° spolo√®nos¬Ě, a.s.
EXCELLENT LONDON SYNDICATE, a.s.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Priemyseln√° banka, akciov√° spolo√®nos¬Ě KoŇ°ice v skratke: PB, a.s. KoŇ°ice
Prv√° stavebn√° sporite¬ĺ√≤a, a. s.
Sauer - Danfoss a.s.
Volkswagen Bratislava, spol. s r.o.
VŇ°eobecn√° zdravotn√° pois¬Ěov√≤a, a.s.
Slovenská plavba a prístavy a.s.
POZAGAS a.s.
InŇĺiniersko-projektova organiz√°cia Ň°kolsk√Ĺch staviem, Ň°t√°tny podnik
Tento, a.s.
ZLAT√Ě BAŇĹANT a. s. HURBANOVO
B U √ą I N A a.s.
VIHORLAT akciov√° spolo√®nos¬Ě Snina
Letisko KoŇ°ice - Airport KoŇ°ice, a.s.
AXA d.s.s., a.s.
TESLA PieŇ°¬Ěany a.s.
BUK√ďZA a.s.
CHEMLON akciov√° spolo√®nos¬Ě Humenn√©
Citibank (Slovakia) a.s.
Podtatransk√° vod√°rensk√° spolo√®nos¬Ě, a.s.
Zentiva, a.s.
DMD PROGRES, a.s.
Johns Manville Slovakia, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
Novácke chemické závody, a.s.
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
HypoVereinsbank Slovakia , a.s.
VAB, a.s. v konkurze
Spr√°va sluŇĺieb diplomatick√©mu zboru, a.s.
SLOVENSK√Č LIE√ąEBN√Č K√öPELE PIE҆¬ćANY, a.s.
√ąSOB Leasing, a.s.
KOOPERATIVA pois¬Ěov√≤a, a.s. Vienna Insurance Group
NOV√Ě CALEX, a.s.
PovaŇĺsk√© stroj√°rne LETECK√Č MOTORY, a.s.
Smurfit Kappa ҆t√ļrovo, a.s.
Slovenská záruèná a rozvojová banka, a.s.
PPS Detva Holding a.s.
Hella Slovakia Holding s.r.o.
Trnavsk√° vod√°rensk√° spolo√®nos¬Ě, a.s.
TATRAVAG√ďNKA a.s.
Z√°vody ¬ĚaŇĺk√©ho stroj√°rstva Dubnica nad V√°hom,akciov√° spolo√®nos¬Ě v konkurze
Slovensk√° paroplynov√° spolo√®nos¬Ě, a.s.
INA SKALICA spol. s r.o.
SIPOX HOLDING a.s.
GRAFOBAL GROUP akciov√° spolo√®nos¬Ě
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
Nylstar Slovakia, a.s.
Holcim (Slovensko) a. s.
ZSNP, a.s.
TAZ Trnava, Coburgova, a.s. v likvid√°cii
FERMAS s.r.o.
PovaŇĺsk√Ĺ cukor a.s.
Dexia banka Slovensko a.s.
V - INVEST HOLDING, a.s.
Orange Slovensko, a.s.
METRO Properties Slovakia s.r.o.
ING d√īchodkov√° spr√°vcovsk√° spolo√®nos¬Ě, a.s.
Faurecia Slovakia s.r.o.
Oravské ferozliatinárske závody, a.s.
P.P.F., a.s.
MH Development s.r.o.
SLOVENSK√Ā ARMAT√öRKA MYJAVA, a. s.
Tepl√°re√≤ KoŇ°ice, a.s.
ZTS TEES MOTORY, akciov√° spolo√®nos¬Ě
SEAFLY ESTATE a.s.
ZTS TEES, a.s.
Allianz - Slovensk√° d√īchodkov√° spr√°vcovsk√° spolo√®nos¬Ě, a.s.
Imperial Tobacco Slovakia a.s.
ZVL Kysucké Nové Mesto, a.s. "v likvidácii"
" Tatra banka, akciov√° spolo√®nos¬Ě" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom, "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka, a.s.
SLOVINTEGRA, a.s.
IF ISTER, a.s. v likvid√°cii
Mestsk√Ĺ bytov√Ĺ podnik, mestsk√Ĺ podnik Tren√®√≠n
VSS, a.s. KoŇ°ice
AHOLD Retail Slovakia, k.s.
MOL-Slovensko spol. s r.o.
BIONT, a.s.
AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o.
AEGON, d.s.s., a.s.
SONY SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavsk√° tepl√°rensk√°, a.s.
TAZ SIPOX spol. s r.o.
CHIRANA-PREMA a.s.
CHEMICELUL√ďZA, Ň°t√°tny podnik
JASN√Ā N√≠zke Tatry, a.s.
Doprastav, a.s.
Slovenská konsolidaèná, a.s.
¬ľUDOV√Ā BANKA, akciov√° spolo√®nos¬Ě skr√°ten√Ĺ n√°zov: ¬ľUDOV√Ā BANKA, a.s. v √®eskom jazyku: LIDOV√Ā BANKA, akciov√° spole√®nost v nemeckom jazyku: VOLKSBANK Aktiengesellschaft
DEV√ćN BANKA a.s., DEVIN BANK, AG (v jazyku nemeckom), DEVIN BANK (v jazyku anglickom)
SOLIVARY akciov√° spolo√®nos¬Ě PreŇ°ov
Potravin√°rsky kombin√°t akciov√° spolo√®nos¬Ě TrebiŇ°ov
Biotika a.s.
HYDROSTAV a.s.
Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.
SLOVENSK√Ě PRODUKTOVOD a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
J&T FINANCE GROUP, a.s.
SIPOX HOLDING spol. s r.o.
SLOVAKIA INVEST, a.s.
PT ŇĹilina, a.s.
BAZ Bratislava, a.s.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
UPC Slovensko, s.r.o.
SYR√ĀRE√í BEL SLOVENSKO a.s.
Spolo√®n√° zdravotn√° pois¬Ěov√≤a, a.s.
Embraco Slovakia s.r.o.
AWER, s.r.o.
Trenèianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenèín
Molex Slovakia, a.s.
KLF - ZVL, a.s.
OTF a.s.
Slovensk√° polygrafia, Ň°t√°tny podnik, Bratislava v likvid√°cii
FERONA Slovakia, a.s.
Dr√ītov√≤a, a.s.
GeLiMa, a.s.
Slovak Lines, a.s.
MATADOR INVEST, a.s. - v likvid√°cii
ZVL - LSA, a.s.
KOŇĹELUŇĹNE BO҆ANY a. s.
Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.
V√Ĺchodoslovensk√© stroj√°rne a.s.
OMV Slovensko, s.r.o.
VEXTA, a.s. v likvid√°cii
CHEMES, a.s. Humenné
SLOV AIR, a.s.
TB TRADE, a.s.
√ąSOB Pois¬Ěov√≤a, a.s.
BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.
SLAVIA CAPITAL Group, a.s.
KRONOSPAN SK, s.r.o.
Druh√° strategick√°, a.s.
MAC TV s.r.o.
Harvardsk√Ĺ dividendov√Ĺ investi√®n√Ĺ fond Slovakia a.s.
ALDI Reality s.r.o.
Dopravn√° banka, akciov√° spolo√®nos¬Ě v skratke Dopravn√° banka, a.s. "v konkurze"
GTS Nextra, a.s.
CENON, s.r.o.
BILLA s.r.o.
CHEMOSVIT, a.s.
Benatech, a.s.
Zvolensk√° tepl√°rensk√°, a.s.
BU√ąINA ZVOLEN, a.s.
EBONA, a.s.
URBICOM INVEST, a.s.
DELVITA SK s.r.o. v likvid√°cii
ING ŇĹivotn√° pois¬Ěov√≤a, a.s.
Eastern Sugar Slovensko, a.s.
Privatbanka, a.s.
Banka Slovakia, a.s.
SOLE Slovakia a.s.
Nexis Fibers a.s.
Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o.
KSC Holding a.s.
M√ĄSO-V√ĚCHOD, a.s.
SMRE√ąINA a.s.
SAMSUNG - CALEX spol.s r.o.
TRI R, a.s.
√ąSOB stavebn√° sporite¬ĺ√≤a, a.s.
BRATISLAVSK√Č ELEKTROTECHNICK√Č Z√ĀVODY, Ň°t√°tny podnik, podnik v likvid√°cii
HUTN√Ě KOMBIN√ĀT a.s. v skratke HUKO a.s.
BELAR a.s.
VSŇĹ OCE¬ľ a.s. KoŇ°ice
CARPATIA CONSULTA, a.s.
RAJO a.s.
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
CHIRANA - PREMA Injecta, a.s.
RK Tower, s.r.o.
RONA CRYSTAL, a.s.
OZETA odevné závody a.s. Trenèín v konkurze
Kraft Foods Slovakia, a.s.
Plastika, a.s.
Majetkov√Ĺ Holding, a.s.
YAZAKI SLOVAKIA, spol. s r.o.
AXA Slovensko a.s.
Slovensk√° kreditn√° banka, a.s. "v konkurze" SKB, a.s. "v konkurze"(skr√°ten√Ĺ n√°zov)
POLNOTECH, a.s.
PLENKALL a.s.
ŇĹOS Vr√ļtky a.s.
Prv√° strategick√°, a.s.
BPT INVEST, a.s. v likvid√°cii
Harvardsk√Ĺ rastov√Ĺ investi√®n√Ĺ fond Slovakia a.s.
C.S.I. Slovenka Vranov, akciov√° spolo√®nos¬Ě, v likvid√°cii
OMV TRADING, s.r.o.
Majetok, a.s.
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
INVEST KAPA, a.s.
D√ĒVERA Holding, a.s.
Mars SR, kom. spol.
Mestsk√Ĺ bytov√Ĺ podnik Prievidza
Prysmian Kablo s.r.o.
MOST√ĀRE√í BREZNO, a.s. "v likvid√°cii"
SHP Harmanec, a.s.
TRENS, a.s.
Slovenské lodenice a.s.
PALMA - TUMYS a. s. Bratislava
VALOR REAL s.r.o.
MARTINER a.s.
Allestre s.r.o.
MATADOR Automotive Vr√°ble, a.s.
EuroTel Bratislava, s.r.o.
TAZ, a.s., v likvid√°cii
Metsä Tissue a.s.
Sauer - Danfoss (Dubnica) a.s.
Paroplynov√Ĺ cyklus, a.s. Bratislava
SLOVKORD, akciov√° spolo√®nos¬Ě
Priv√°tny Holding, a.s.
C.R.F., a.s.
TATRAMAT - ohrievaèe vody, s.r.o.
TRW Steering Systems Slovakia, s.r.o.
LISOVÒA, a.s.
KoŇĺiarske z√°vody Liptovsk√Ĺ Mikul√°Ň°, Ň°t√°tny podnik
Bardejovské strojárne a.s.
Chemko, a. s. Str√°Ňĺske
BUKOCEL, a.s.
CALEX Zlaté Moravce, a.s.
APOLLO zdravotn√° pois¬Ěov√≤a, a.s.
AR Business Centrum a.s.
ZF SACHS Slovakia, a.s.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20