logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Pomoc: Hľadaný výraz je potrebné zadať s diakritikou. Vyhľadávať môžete podľa názvu firmy, IČO, alebo sídla spoločnosti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C & A IMPORTEX spol. s r.o.
C & A Mode s.r.o.
C & B - PROGRAF, spol. s r.o.
C & C PARTNERS spol. s r.o.
C & C CONSULTING, s.r.o.
C & C reality, s.r.o.
C & C Slovakia, s.r.o.
C & C spoloènos s ruèením obmedzeným Košice
C & C, v.o.s.
C & D INTERNATIONAL CONSULTING & DEVELOPMENT spol. s r.o.
C & D spol. s r.o. C & D GmbH. /v jazyku nemeckom/ C & D Ltd. /v jazyku anglickom/
C & G spol. s r.o.
C & L CS, Ltd., organizaèná zložka
C & M advertising s.r.o.
C & M KOVO s.r.o.
C & M, a.s.
C & M, s.r.o., Seèovce
C & P, spol. s r.o.
C & S , spol. s r.o.
C & S RADÓN, s.r.o. v likvidácii
C & S TRADING s.r.o.
C & T Consulting spol. s r.o.
C & T, s.r.o.
C & U, spol. s r.o.
C & V Dent, s.r.o.
C & W sanatórium s.r.o., v likvidácii
C & Z, s.r.o.
C + C šport, s.r.o.
C + H, spol. s r.o.
C - Area, s.r.o.
C - bau, spol. s r.o.
C - CAR, s.r.o.
C - CODUM a.s. v likvidácii
C - COMP s. r. o.
C - concept, s.r.o.
C - Engineering spol. s r.o.
C - H BAU s.r.o.
C - ING spol. s r.o.
C - PRODUCT, spoloènos s ruèením obmedzeným
C - PUBLIC, s.r.o.
C - realitná agentúra, spol. s r.o. v likvidácii
C - Shop, spol. s r.o.
C - spring, s.r.o.
C - TEQ s.r.o.
C 3 M, spoloènos s ruèením obmedzeným v likvidácii
C 9, s.r.o.
C 98, verejná obchodná spoloènos
C A L S E R V I S , spol. s r.o. "v likvidácii"
C A L Y P S O , spol. s r.o.
C a m a g spol. s r.o.
C A M E L T O U R , spol. s r.o.
C A M É L I A
C A N E X , s. r. o.
C A R I M E X spol. s r.o.
C A R N E X , spoloènos s ruèením obmedzeným, Parchovany
C A R N O spol. s r.o.
C A R P O S , spol. s r.o.
C A R P O S - Kristína Karlinová
C A R R A R A s.r.o.
C A R T E CH, spol. s r.o.
C A T, spol. s r.o.
C and C - DISCONT, spol. s r. o.
C B -STAVBA BUVOV, dodávate¾sko-sprostredkovate¾ské, kooperaèné a obchodné družstvo
C B A - Novosedlík, spol. s r.o. v likvidácii
C C Computer KE, s.r.o.
C C SLOVAKIA, spol. s r.o.
C Consulting, s.r.o.
C E I T Centrum eko-informácií a terminológie, spol. s r.o.
C E L I A, s.r.o.
C E L I S s.r.o.
C E N T R A s.r.o. - v likvidácii
C E N T R Á L , s.r.o. "v likvidácii"
C E S A R E R A G A Z Z I F A C T O R Y s.r.o.
C F B , spol. s.r.o. /Computers for business, spoloènos s ruèením obmedzeným/ v likvidácii
C G S spol. s r.o.
C H U D Ý Anton
C H A R I T A v.o.s.
C h a r m e s.r.o.
C H E M P R O C E S, spol. s r.o.
C H E M T R A D I N G spol. s. r. o.
C H F s.r.o.
C H V, s. r. o.
C K V , spol. s r.o.
C K, spol. s r. o.
C l a r a , štátny podnik
C L A S S I C, verejná obchodná spoloènos "v likvidácií"
C L A U D I A s.r.o.
C L E M C O, spol. s r.o.
C l i m o n t , spol. s r.o.
C l u b t o u r - cestovná kancelária, spol. s r.o.
C m c, spol. s r.o.
C M spol. s r.o.
C N J U
C O D U S , spol. s r.o.
C O I N C O a.s.
C O L U M B U S, spol. s r.o.
C O M A T spol. s r.o.
C O M E C O , spol. s.r.o.
C o m e r c i a l , spol. s r.o.
C O M E X , spol. s r.o.
C O M F E R R s.r.o.
C O M M E R s.r.o.
C O M M I N E X, s.r.o.
C O M P E L , spoloènos s ruèením obmedzeným
C O M P E X, spol. s r.o. - v likvidácii
C O M P L E X
C O M P L E X , spol. s r.o.
C O M S Y S, úèastinná spoloènos
C O M T E L , spol. s r.o.
C O N N E X spol. s r.o. "v likvidácii"
C O N T I M E X spol. s r.o.
C O N T R A C T spol. s r.o. v likvidácii
C O N T R A K T
C O N T R A X - verejná obchodná spoloènos
C O O P spol. s r.o.
C O P E X, akciová spoloènos
C O R A C s.r.o.
C O R E C O spol. s r.o.
C O R R G E spol. s r.o.
C O R R P I, s.r.o.
C O R V I N A spol. s r.o.
C O R V U S - T R A D E, spol. s r.o.
C O S E C O spol. s.r.o.
C O S M E X, a.s.
C plus trading, s.r.o.
C PRESS, s.r.o. Dom Techniky ZSVTS Košice
C R E D O spol. s r.o.
C R O N , s.r.o. (GmbH)
C S B spol. s r.o.
C S I B I
C T C spol. s r.o.
C U K O P štátny podnik
C V K, spol. s r.o.
C W G spol. s r.o.
C Z L, spoloènos s ruèením obmedzeným
C&C Insurance service, s.r.o.
C&C INVEST, s.r.o.
C&C STAV Košice, spol. s r.o.
C&C Tech, s.r.o.
C&D Export - Import
C&G Management SK, s.r.o.
C&GS s.r.o.
C&H Trans Slovakia, s.r.o.
C&K Bratislava s.r.o.
C&K Partners s.r.o.
C&L, s.r.o.
C&P group s.r.o.
C&T Properties s.r.o.
C+K Consulting, spol. s r.o.
C-ALIMEX s.r.o.
C-com, s.r.o.
C-Invest energo Slovakia, s.r.o.
C-LIBAKO, s. r. o.
C-ON s.r.o.
C-ORP, s r.o.
C-tank, s.r.o.
C-TERM spol. s r.o.
C-TRADING, s.r.o.
C. a W., spol. s r.o.
C. B. R Yachting, s.r.o.
C. F. C. spol. s r.o.
C. F. H. spol. s r.o.
C. G. I. CS spol. s r.o.
C. H. a Z. spol. s r.o.
C. in C. s.r.o.
C. K.T.C., s. r. o.
C. M. LEASING, s.r.o.
C. Spaarmann SLOVAKIA spol. s r.o.
C.A. - MEDICENTRUM spol.s.r.o.
C.A. TURIST, s.r.o.
C.A.A. Slovakia, s.r.o.
C.A.C. - GALLERY, spol. s r.o.
C.A.C. spol. s r.o. Košice
C.A.F. spol. s r.o.
C.A.F., s.r.o.
C.A.P.S., s.r.o.
C.A.S. Consulting, s.r.o.
C.A.S. DRINX spol. s r.o.
C.A.S. spol. s r.o.
C.A.S.P. SK s.r.o.
C.A.S.P., spol. s r.o.
C.A.S.T. ALUMINIUM, s.r.o.
C.A.S.T. Pyramis, spol. s r.o.
C.A.T. plus spol. s r.o.
C.A.T.H. s.r.o.
C.A.tel, spol. s r.o.
C.A.V., s.r.o.
C.B. ONE, s.r.o.
C.B.A., s.r.o.
C.B.A.-R.T.L. spol. s r.o.
C.B.B. Bratislava s.r.o.
C.B.C.G., spoloènos s ruèením obmedzeným
C.B.H., s.r.o.
C.B.P. - Collection, s.r.o. - v likvidácii
C.B.R. Maovce - Carbon Black Reloading s.r.o.
C.B.S. COMT. spol. s r.o. v likvidácii
C.C. TRADING spol. s r.o.
C.C., spol. s r.o.
C.C.C. - CROCODILE COFFEE COMPANY, spol. s r.o.
C.C.C. Banská Bystrica, s.r.o.
C.C.C. Košice, spol. s r.o.
C.C.M., s.r.o.
C.C.R. s.r.o.
C.C.S. spol.s.r.o. v likvidácii
C.C.S., s.r.o.
C.CH.VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.
C.D. s.r.o.
C.D.COME, spol. s r.o.
C.D.F. FASHION s.r.o.
C.D.H. spoloènos s ruèením obmedzeným
C.D.I., s.r.o.
C.D.M., s.r.o.
C.D.S. Commercional Datacontact System s.r.o.
C.D.ŠPED s.r.o.
C.E. PROPERTY, s.r.o.
C.E.A.S v.o.s.
C.E.D., s.r.o.
C.E.D.A. Group, spol. s r.o.
C.E.D.A. s.r.o.
C.E.G.A. Services, s.r.o.
C.E.G.A.Promoject, spol. s r.o.
C.E.I. consulting a.s.
C.E.I., a.s.
C.E.M. Slovakia s.r.o.
C.E.N. s.r.o.
C.E.P. IMPORT-EXPORT spol. s r.o.
C.E.P. Scherdel Pružiny, spol. s r.o.
C.E.R. ,s.r.o.
C.E.S. Clean Energy Sources, spoloènos s ruèením obmedzeným, Košice
C.E.S., spoloènos s ruèením obmedzeným
C.E.T. s.r.o.
C.E.U., spoloènos s ruèením obmedzeným Prešov
C.F. ITALIA spol. s r.o.
C.F.D. export-import, spol. s r.o. v likvidácii
C.F.E. s.r.o.
C.F.H. LINE s.r.o. v likvidácii
C.F.H. PART, s.r.o.
C.F.MUKSAP, spol. s r.o.
C.G.C. s.r.o. Košice
C.G.C., a.s.
C.G.M. Stakèín, spol. s r.o.
C.G.NOVPOL, spol. s r.o.
C.H. spol. s r.o.
C.H.C. s r.o.
C.H.S. CLOTHIER-SLOVAKIA, spoloènos s ruèením obmedzeným
C.H.V. - Tranz, spol. s r.o.
C.H.V.-tour, s.r.o.
C.I. TRADE, a.s. Košice
C.I.C. komanditná spoloènos "v likvidácii"
C.I.F., spoloènos s ruèením obmedzeným Košice
C.I.M. MFM s.r.o.
C.I.M.A. Slovakia, s.r.o.
C.I.P., spol. s r.o.
C.I.S. NITRA, s.r.o.
C.I.S. Slovakia, s.r.o.
C.I.S. spol. s.r.o.
C.I.V. spol. s r.o.
C.K., spol. s r.o.
C.K.H., spol. s r.o.
C.L. TRADING spol. s r. o.
C.L.E. Slovakia, s.r.o. - v likvidácii
C.L.P. s.r.o.
C.M. GROUP, s.r.o.
C.M. REKO spol. s r.o.
C.M.A. Central Model Agency Slovakia, spol. s r.o.
C.M.A. s.r.o.
C.M.B. - REGENT, s.r.o.
C.M.C. Packmatic s.r.o.
C.M.G., s.r.o.
C.M.INVEST, s.r.o.
C.M.J. MONTÁŽE s.r.o.
C.M.P. ELEKTROPLAST, s.r.o.
C.M.P. spol. s r.o.
C.M.R. Slovakia, s.r.o.
C.M.Z., spol. s r.o.
C.N.C. - SystemS s.r.o.
C.N.I.T., s.r.o.
C.N.S., spol. s r.o.
C.O.D. a. s.
C.o.o. Ekofruct, družstvo
C.O.Q. spol. s r.o.
C.O.S.-LOGISTICS, s.r.o.
C.O.S.S Company of Slovakia spedition, s.r.o.
C.O.X., s.r.o.
C.Olsen Slovensko s.r.o.
C.P.A. Košice s.r.o.
C.P.A. Slovakia spol. s r.o.
C.P.C. spol. s r.o.
C.P.D.S. spol. s r.o. v likvidácii
C.P.K.B., s.r.o.
C.P.M.G. YACHTS INTERNATIONAL SLOVAKIA, s.r.o.
C.P.PRESSBURG, s.r.o.
C.P.R. s.r.o.
C.P.S. SLOVAKIA, s.r.o.
C.R., spol. s r.o.
C.R.A. spol. s r.o.
C.R.A. stoma s.r.o.
C.R.F., a.s.
C.S. CARGO Slovakia a.s.
C.S. Corporation, s.r.o.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17