logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Pomoc: Hľadaný výraz je potrebné zadať s diakritikou. Vyhľadávať môžete podľa názvu firmy, IČO, alebo sídla spoločnosti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
F S plus, s.r.o.
F & B International s.r.o.
F & B s.r.o.
F & D Service, s.r.o.
F & F - CARGO EXPRESS spol. s r.o.
F & F Energia - SK, s.r.o.
F & F P.R. AGENCY, s.r.o.
F & F RATE, a.s.
F & F restaurant s.r.o.
F & F Trade, s.r.o.
F & F verejná obchodná spoloènos
F & G Bratislava, s.r.o.
F & G, s.r.o.
F & H Tools s.r.o.
F & I, a.s.
F & K - Holding s.r.o.
F & M, s.r.o.
F & N Agro Slovensko spol. s r.o.
F & P, a.s.
F & V s.r.o. v likvidácii
F + A HAUSBAU, GmbH obchodné zastupite¾stvo
F + B & EHM, s r. o.
F + F - Florek Kamil
F + G, s.r.o.
F + H ve¾kosklad potravín, s.r.o.
F + H, s.r.o.
F + I spol. s r.o.
F + P elektrosystémy, s.r.o.
F - K.V.K. s r.o.
F - 4, spol. s r.o.
F - BAUCOMPACT s.r.o.
F - Broker, s.r.o.
F - DACH, spol. s r.o.
F - Interier s. r. o.
F - Marketing Slovakia s.r.o.
F - PROSS, spol. s r.o.
F - RISK GROUP, s.r.o.
F - VIKTÓRIA, s.r.o.
F 2001, s.r.o.
F a B s.r.o.
F a B trade s.r.o.
F A D L I S spol. s r.o.
F a F, spol.s.r.o. Snina
F a i r , spol. s.r.o.
F A J T H Vladimír
F A M I L A družstvo pre obchod a služby - v likvidácii
F A M I L I spol. s r.o.
F A M O spol. s r.o.
F A M O S SLOVAKIA, s.r.o.
F A O N s. r. o.
F A R K A Š
F A S T E C, spol.s r.o.
F A T I M A , spol. s r.o.
F A T I M A, textilné výrobné družstvo
F A T R A N Ružomberok, š.p. "v likvidácii"
F and F Slovensko, s.r.o.
F and P. Investment spol. s r.o.
F arch, s.r.o.
F as Finance, s.r.o.
F CONSULTA s.r.o.
F É E R I A s.r.o.
F E L I C I T A PRIELOŽNÝ DISTILLERY,s.r.o.
F E L I C I T A, spol. s r.o.
F E M A R spol. s r.o.
F E M I X , v.o.s.
F É N I X , spol. s r.o. v likvidácii
F E R O M O N T spol. s r.o.
F e r r o r e a l , a.s., Košice
F E R V O spol. s r.o.
F E Z - Financie Ekonomika Zdravotníctvo, spol. s r.o.
F EXPORT, a.s.
F Finance & Estate s.r.o.
F I E R A spol. s r.o.
F I K S O C H O V a.s., v likvidácii
F I L D A N accessories, spol. s r.o.
F I L W O O D, s.r.o.
F I N E K O , s.r.o.
F i n i s t Brokers spol. s r.o.
F I P E X v.o.s.
F I P O Z s.r.o.
F J V V G, spol. s r.o.
F K L a brat, spol. s r.o.
F L A M O, spol. s r.o.
F M K spoloènos s ruèením obmedzeným Èeèejovce
F N - Trade s.r.o. v likvidácii
F O B A R T , s.r.o.
F O C U S spol. s r.o.
F O D O R, spol. s r.o.
F O K U M A spol. s r.o.
F O L C E N T , spol. s r.o.
F O M E C O spol.s.r.o.
F O N T A N A spol. s r.o. "v likvidácii"
F O R B E N, s.r.o.
F o R e S spol. s r.o. Èierna voda
F O R F I P , spol. s r.o.
F O R L I N G , s.r.o. v likvidácii
F O R M , s.r.o.
F O R M E T spol. s r.o.
F O R T I E ¼, spoloènos s ruèením obmedzeným Humenné
F O R T R A D E, spoloènos s ruèením obmedzeným
F o r t u n a, v.o.s.
F P K INVEST, spol. s r.o.
F r a g m e n t
F R A N C O spol. s r.o.
F R A N K O s.r.o.
F r e n d U S, hospodárske zariadenie
F R I K A S s.r.o.
F R U M E N T A, s.r.o.
F R U T - O V O s.r.o.
F T P, s.r.o.
F U E L spol. s.r.o.
F U R E X B.C. akcoivá spoloènos
F X Consulting s.r.o. v likvidácii
F&A&M spol. s r.o.
F&B Services s.r.o.
F&F Developments, s.r.o.
F&F Estates s.r.o.
F&G Consulting s.r.o.
F&J, s.r.o.
F&M PROJECT, s.r.o.
F&P Production, s.r.o.
F+P Service Center, Handels - und Dienstleistungs GmbH
F- SERVIS, s.r.o.
F- VIKTÓRIA, s.r.o.
F-COMERC s.r.o.
F-DEAL s.r.o.
F-GELD, spol. s r.o. Košice
F-invest - SLOVAKIA, s.r.o.
F-Market, spol. s r.o.
F-PARTNER, s.r.o.
F-PLAN BRATISLAVA, s.r.o.
F-PLAN s.r.o.
F-PLUS, spol. s r.o.
F-Press, a.s.
F-RYPO, s.r.o.
F-Trend, s.r.o.
F. & C., s.r.o. v likvidácii
F. A. CH. s.r.o.
F. A. GROUP s.r.o.
F. B. B. spol. s r. o.
F. flex s.r.o.
F. GLOVARI, spol. s r.o.
F. H. Š. HOBA s.r.o.
F. I. T., spol. s r.o.
F. M. Zet, s.r.o.
F. PETROL s.r.o.
F. R. & G. spol. s r.o.
F. R. M - KRALA, spol. s r.o.
F. TRANS, s.r.o.
F. X. MESSERSCHMIDT s.r.o.
F.A. spol. s r.o.
F.A.C., s.r.o.
F.A.D. spol. s.r.o. v likvidácii
F.A.D.P., spol. s r.o.
F.A.F., spol. s r.o.
F.A.IN. s.r.o.
F.A.L.K., spol. s r.o.
F.A.L.K., spol. s r.o. v likvidácii
F.A.M., s.r.o.
F.A.M.E., s.r.o.
F.A.P., spol. s r.o.
F.A.T.SLOVAKIA, spol. s r.o.
F.B.F. Krá¾ovský Chlmec s.r.o.
F.B.I., spol. s r.o.
F.B.M. spol. s r.o.
F.C.D. spol. s r.o. v likvidácii
F.C.G., s.r.o.
F.C.N s.r.o.
F.C.P., s.r.o.
F.C.S. - MEE, spol.s r.o.
F.C.W., spol. s r.o.
F.Consult, spol. s r.o. "v likvidácii"
F.D.F., spol. s r.o.
F.D.H. spol. s r.o.
F.E.E.D. Staving, s.r.o.
F.Èierny, spol. s r.o. - v likvidácii
F.F. & Consulting, spol. s r.o.
F.F. & F., spol. s r.o.
F.F. - PRESS spol. s r.o.
F.F. SEBO, s.r.o.
F.F.C.A., spol. s r.o.
F.F.F., v.o.s. P.O.BOX, v likvidácii
F.F.Trading, spol. s r.o.
F.F.U.P. s.r.o.
F.G. INVEST, spoloènos s ruèením obmedzeným
F.G. PROJEKT, spol. s r.o.
F.G., s.r.o.
F.G.S., spol. s r.o.
F.G.T. s.r.o.
F.G.T.C., a.s.
F.H. - Auto, s.r.o.
F.H. Bertling Schiffahrtskontor KG - organizaèná zložka
F.H.F. s.r.o.
F.I.C.s.r.o. v likvidácii
F.I.K. spoloènos s ruèením obmedzeným v likvidácii
F.I.M. Finance, a.s.
F.I.M. Kúpele, a.s.
F.I.M. Partners, a.s.
F.I.M. Pharma, a.s.
F.I.M.Z. s.r.o.
F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o.
F.I.R.E. spol. s r.o.
F.I.R.E., s.r.o.
F.I.S. Slovensko s.r.o.
F.I.T. Advice, s.r.o.
F.K. service, s.r.o.
F.K. Team, spol. s r.o.
F.K.F. spoloènos s ruèením obmedzeným Èierna nad Tisou
F.K.F.D. s.r.o.
F.KASARDA, súkromný podnikate¾ Košice
F.L. JUMBO, s.r.o.
F.L.C., spoloènos s ruèením obmedzeným F.L.C., spol. s r.o.
F.L.Smidth Slovakia, s.r.o. v likvidácii
F.L.U. spol. s r.o.
F.L.Y., spol. s r.o.
F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT s.r.o.
F.M. plus s.r.o.
F.M. Servis s.r.o.
F.M. TATRY, s.r.o.
F.M.STAV, s.r.o.
F.M.V., s.r.o.
F.N.M.Real, s.r.o.
F.O.K., s.r.o. Prešov
F.O.K.A. s.r.o. v likvidácii
F.O.Z. - Slovensko, spol. s r.o.
F.O.Z. Finanèno - obchodné združenie, spol. s r. o.
F.ONDRUŠKA-LESNÁ AŽBA
F.P.G., s.r.o.
F.P.S. Arco s.r.o.
F.P.S., spol. s r.o.
F.Quo s.r.o.
F.R.H. Engineering, spol. s r.o.
F.R.M. s.r.o.
F.R.O., s.r.o.
F.R.O.S., spol. s r.o.
F.R.P. INVEST, s.r.o.
F.S. IMPEX, s.r.o.
F.S.A., s.r.o.
F.S.C. Bezpeènostné poradenstvo, s.r.o.
F.S.Casein, spol. s r.o.
F.S.E.C. Reality, s.r.o.
F.S.S., s.r.o.
F.SK spol. s r.o.
F.T.C. akciová spoloènos
F.T.C. spol. s r.o.
F.T.L., s.r.o.
F.T.W.O., spol. s r. o. v likvidácii
F.Trading spol. s r.o.
F.V.B., a.s.
F.Z. PHARMAMÉDIA s.r.o.
F.Z.F. spol. s r.o.
F/X STUDIO, s.r.o.
F1 Technologies s.r.o.
F1, s.r.o.
F2 MOTORS, s.r.o.
F22DESIGN, s.r.o.
F3SK s.r.o.
FA & FÉM spol. s r. o.
FA - FA, s.r.o.
FA - K. T. KERAMIKA spoloènos s ruèením obmedzeným
FA - LA - DRO, s.r.o.
FA ADVERTISING, s.r.o.
FA FA Bratislava, spol. s r.o.
FA FAGUS, spol. s r.o.
FA SERVICES, a.s.
Fa STOMBO NITRA, s.r.o.
FA TRADE, a.s.
Fa&Fo, spol. s r.o.
FA&FU, s.r.o.
FA-GA, s.r.o.
Fa. UHER ZZILT s.r.o.
fa. VILBERT spol. s r.o.
Fa.ICON IndustrieConsulting s.r.o.
FAA s.r.o.
FAAN, a.s. v likvidácii
FAB - CHAL, Kresanské hudobné vydavate¾stvo, verejná obchodná spoloènos, Košice-Barca v likvidácii
FAB SLOVAKIA s.r.o.
FAB, s.r.o. - organizaèná zložka
FABA, s.r.o.
FABAKK spol. s r.o.
FABART, s.r.o.
FABE s.r.o.
FABEX spol. s r.o.
FABI, spol. s r.o.
Fabi-x s.r.o.
FABIAN & VAÒKO, s.r.o.
FABIAN & VAÒKO, v.o.s.
FÁBIAN s.r.o.
FABIAN, Export-Import, spol. s r.o.
FÁBIK s.r.o.
FABIO spoloènos s ruèením obmedzeným
FABIO s.r.o.
FABION, s.r.o.
FABIS spol. s r. o.
FABITAL, s.r.o. Prešov
FABO computer, spol. s r.o.
Fabo s.r.o.
FABO, spol. s r.o., Spišská Nová Ves v likvidácii
FABOK SK, s.r.o.
FABORY - SLOVAKIA, s.r.o.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12