logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Pomoc: Hľadaný výraz je potrebné zadať s diakritikou. Vyhľadávať môžete podľa názvu firmy, IČO, alebo sídla spoločnosti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I & D PARTNERS s.r.o.
I & D spol. s r.o.
I & I s. r. o.
I & J, s.r.o.
I & K CONSULTING, s.r.o.
I & M FOTO, spol. s r.o.
I & M marketing spol. s r.o.
I & MOBI, spol. s r.o.
I & R s.r.o.
I & T Trans spol. s r.o.
I & T group s.r.o.
I & V Flat Slovakia, s.r.o.
I & V spol. s r.o.
i + i print spol. s r.o.
I + I, spol. s r.o.
I + V správa nehnute¾ností, s.r.o.
i - center, spol. s r.o.,
i - COMMERCE, s.r.o.
I - Europa s.r.o.
I - Media International Media Agency s.r.o.
I - NET CLUB, s.r.o.
i - port, s.r.o.
i - SAND Slovakia s.r.o.
I - Tech Group, s.r.o.
i - TECHNOLOGIES, s.r.o.
I - trade, a.s.
I a M, spol. s r.o.
I B A
I B E X International Trade Comp., spol. s r.o.
I B S s.r.o.
I BRAU SK spol. s r.o.
I capital, a.s.
I D A R A, s.r.o.
I D E A - družstvo interiérovej tvorby a priemyslového designu
I D E A L, spoloènos s ruèením obmedzeným
I D V - MARIA VASILE
I F H spol. s r.o.
I F T, spol. s r.o.
I G B Slovakia spol. s r.o. neskratené meno: INTERNATIONAL GOGY BUSINESS Slovakia spol. s r.o.
I G H P a.s. "v likvidácii"
I G L A v.o.s.
I G O Barnabáš
I J A , s. r. o. v likvidácii
I K A R U S, s.r.o. v likvidácii
I K P SLOVAKIA s.r.o.
I K R I
I M A G
I M A G O , spol. s.r.o.
I M A, spol. s r.o.
I M O, spol.s.r.o.
I M P E X - Management spol. s r.o.
I M P L A N T A spoloènos s ruèením obmedzeným
I M P U L Z spol. s r.o.
I M T E X B U T I Q U E
I M V O M E X spol. s r.o. "v likvidácii"
I M Z A
I N C O S a.s.
I N C O S s.r.o.
I N D U K T A spol. s r.o. "v likvidácii"
i n e r s.r.o.
I N F O R G E N
I N F O R T E S spol. s r.o.
I N G E O a.s. Ž I L I N A
I N H A V , spol. s r. o.
I N K O
I N O V A
I N P R E S , s.r.o.
I N P R O , spol. s. r.o.
I N S E K , s.r.o.
I N S T A L - František Smreèek
I N T E C O spol. s r.o.
I N T E R A X, spol.s.r.o.
I n t e r d a t , družstvo pre informaènú techniku
I N T E R E X , spol. s r.o. v likvidácii
I N T E R K O M U NÁ L podnikate¾ské združenie
I N T E R K O N S T R U K T A, s.r.o.
I N T E R K O N T A K T spol. s.r.o.
I N T E R M O N T spol. s r.o.
I N T E R P R O G R E S S I N G, spotrebné družstvo
I N T E R S C H O P
I N T E R S T I L , spol. s r.o.
I N T E R T E C , obchodná spoloènos s ruèením obmedzeným
I N T I M E X, spol. s r.o.
I N T R A C O v.o.s.
I N T R A M spol. s r.o.
I N V E X spol. s r.o.
I P L spol. s r.o.
I P M, s.r.o.
I P O N spol. s r.o.
I R A
I R B A, s.r.o.
I R E S v.o.s.
I R I S , komanditná spoloènos
i r o k o v.o.s.
I S B, s.r.o.
I S I s.r.o.
I S K R A spol. s r.o.
I S K R A, podnik pre výrobu a predaj zmrzliny, Partizánske
I S O spol. s r.o.
I S O L spol. s.r.o.
I S T E R spol. s r.o.
I S T E R M E D
I S T E R M E D , spol. s r.o.
I S T E R P R E S S spol. s r.o.
I S T O S spol. s r.o.
I S T O T A, verejná obchodná spoloènos "v likvidácii"
I S T R A spol. s r.o.
I S T R O M I R A spol. s r.o. pre obchod a služby
I T A L I M E X spol. s.r.o. v likvidácii
I T A L K U P s.r.o.
I T E C , spoloènos s ruèením obmedzeným
I T V spol. s r.o.
I T V s.r.o.
Ï U R O - Štulajter Juraj
I v a n k o Ján, Ruská Nová Ves
I V K s.r.o.
I V R O , spol. s r.o.
I V S N Slovakia, spol. s r.o. v likvidácii
I W E C s.r.o.
I X I spol. s r.o.
I X I S S, s.r.o.
I Z O B R U S, s.r.o. Košice
I z o m a t, združený podnik
I&E, s.r.o.
I&G, s.r.o.
I&I PR s.r.o.
I&N, Informaèné systémy, spol. s r.o.
I+I, s.r.o.
I+TEX s.r.o.
I+V fishing, s.r.o.
I-CALL International Call Center Services s.r.o.
i-Cell spol. s r.o.
I-DaL KOCVAR, spol. s r.o.
i-data, s.r.o.
I-M balance s.r.o.
i-soft s.r.o.
i-Step communication, a.s.
i-studio, s.r.o.
I. B. Metal spol. s r.o.
I. B. O. /International Business Operation/ spol. s r.o.
I. BRISTOL, a.s.
I. E. S. (Inteligentné elektrické systémy) s.r.o.
I. F. Trade, s.r.o.
I. FIT, a.s.
I. H o r t e n o v a,s.r.o.
I. K. A. s. r. o.
I. M. GOSTIN spol. s r.o.
I. M. Slovakia s.r.o.
I. Majstrovská a.s.
I. národná brokerská spol. s r.o.
I. Nitrianska obchodná spoloènos, s.r.o.
I. NL, s.r.o.
I. Novohradská, spol. s r.o.
I. Obchodnosprostredkovate¾ská spoloènos, s.r.o.
I. R. TRANSPORT
I. RENT, spol. s r.o.
I. S. D. s.r.o.
I. S. EUROP EXPORT IMPORT, s.r.o.
I. S. Group, s.r.o.
I. S. PRINT, s r.o.
I. S. T. C. Slovakia, s.r.o.
I. SEMEX, a.s.
I. Servis 2000, spol. s r.o.
I. slovenská tehliarska a.s.
I. T. M., s.r.o.
I. Topcentrum, s.r.o.
I. TRAN., s.r.o.
I. Trebišovská obchodná spoloènos I.T.O.S. spoloènos s ruèením obmedzeným Trebišov
I. Východoslovenská vodárenská, a.s.
I. výrobno-stavebná I.V.S. spol. s r.o.
I. Vzdelávacia konkurzná spoloènos, s.r.o.
I. ženská s.r.o.
I. ¼UDOVÁ - REALITNÁ KANCELÁRIA, spol. s r.o.
I.-K. TRANS, spol. s r.o.
I.A.K. s.r.o. Rožòava
I.A.T. s.r.o.
I.B. - SERVIS, s.r.o.
I.B. EKOBRIKET spoloènos s ruèením obmedzeným Poproè
I.B. TRANSCONT, spol. s r.o.
I.B.&C. Group, s.r.o.
I.B., s.r.o.
I.B.A. AGRO, s.r.o.
I.B.A., a.s.
I.B.A., spol. s r. o.
I.B.C. s.r.o. Lubeník
I.B.C. SLOVAKIA, spol. s r.o.
I.B.C., s.r.o. Revúca
I.B.CONEX, výrobná a obchodná spoloènos s.r.o. - v likvidácii
I.B.D. Brokers s.r.o.
I.B.G., spol. s r.o.
I.B.H., spol.s r .o. v likvidácii
I.B.I.S. spol. s r.o.
I.B.K. spol. s r.o.
I.B.L. Bratislava, s.r.o.
I.B.M.K. TRADING s.r.o.
I.B.S. reality, s.r.o.
I.B.Services, a.s.
I.B.Services, s.r.o.
I.B.TE. Slovakia, spol. s r.o.
I.B.Z. kanalizácie, s.r.o.
I.C. ORIENT spol. s r.o.
I.C. spol. s r.o. v likvidácii
I.C.A. - Solution s.r.o.
I.C.A. Slovensko, s.r.o.
I.C.C. pro Slovakia s.r.o.
I.C.C.-International commercial company, v.o.s.
I.C.D., s.r.o.
I.C.E. - Solution k.s.
I.C.E. Servis, s.r.o.
I.C.E.S., s. r. o.
I.C.M. Slovakia, s.r.o.
I.C.O. spol. s r.o.
I.C.R. spol. s r.o.
I.C.S. s.r.o.
I.C.S. spol. s r.o. v likvidácii
I.C.T. - INTERCONTINENTAL TRANSPORT, spol. s r.o.
I.C.T., spol. s r.o.
I.C.T., spol.s.r.o.
I.C.TRADE spol. s r.o.
I.C.V. s.r.o.
I.D.C. Holding, a.s.
I.D.C. LOLLY, s.r.o.
I.D.C. Publicity, a.s.
I.D.C. Publicity, spol. s r.o.
I.D.C. s.r.o.
I.D.C. s.r.o. /v skrátenej forme/
I.D.H., s.r.o.
I.D.S. - International Dinner Service, spol. s r.o.
I.D.S., s.r.o.
i.DEAL, a.s.
I.DRUŽSTEVNÁ a.s.
I.E.A.G., s.r.o.
I.E.C. & St. Pauli spoloènos s ruèením obme-dzeným
I.E.K., s.r.o.
I.E.M.C. spol. s r.o.
I.F. MEDIA - SERVICE
I.F. Servis, s.r.o.
I.F.C. a.s.
I.F.E., akciová spoloènos, Košice v likvidácii
I.F.H., s.r.o. Havíøov organizaèná zložka Spišská Nová Ves
I.F.K. - SECURITY, s.r.o.
I.F.K. SLOVAKIA s.r.o.
I.F.P. - INTERNATIONAL FASHION PRODUCTION, s.r.o.
I.F.T.C., a.s.
I.G. GASKET INTERNATIONAL s.r.o.
I.G. SK, s.r.o.
I.G. Šped, spol. s r.o.
I.G.A.,s.r.o.
I.G.A.P., s.r.o.
I.G.C. šped., s.r.o.
I.G.C.STROJAL s.r.o.
I.G.D. spol. s r.o.
I.G.M. Slovakia, spol. s r.o.
I.G.S. s.r.o.
I.G.TECH, spoloènos s ruèením obmedzeným, v skratke I.G.TECH, s.r.o.
I.GEMERSKÁ, spoloènos s ruèením obmedzeným Revúca
I.H. NEUROLOGIA s.r.o.
I.H.K. spol. s r.o.
I.I.A.G., s.r.o.
I.I.I. - AUTO s.r.o.
I.I.P. Slovensko, spol. s r.o.
I.J.T. - ROSA s.r.o.
I.K. Reality, spol. s r.o.
I.K. TRADE, s.r.o.
I.K.A. Plus, s.r.o. - v likvidácii
I.K.A. 1 s.r.o.
I.K.A. 2 s.r.o.
I.K.K., s.r.o.
I.K.M. - Stavebné konštrukcie, spol. s r.o.
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s.
I.K.M. Reality - Staving spol. s r.o.
I.K.M.-TRADE s.r.o.
I.K.M.IN - WEST, s.r.o.
I.K.Z. Ostrava, spol. s r.o., poboèka Košice
I.KA. MONTÁŽE, s.r.o.
I.L. CREDIT, s.r.o.
I.L. GROUP, spol. s r.o.
I.L.A. Trading, s.r.o.
I.L.AGRO spol. s r.o.
I.L.C., spol. s r.o.
I.L.F., s.r.o.
I.L.K.A. BRATISLAVA spol. s r.o.
I.L.L., s.r.o.
I.L.M. - DYNASTY, s.r.o.
I.L.P.K., a.s.
I.L.R., spol. s r.o,
I.L.S. - Trade, s.r.o.
I.L.S.- FIN , s.r.o.
I.L.V. Bratislava spol. s r.o.
i.m. centrum, s.r.o.
I.M. Group - spol. s r.o.
i.m. indecom spol. s r. o.
I.M. Invest Slovakia s.r.o.
I.M. Invest, s.r.o.
I.M. PRODUKT, spol. s r. o.
I.M. s.r.o.
I.M., spol. s r.o.
I.M.-SERVICES, s.r.o.
I.M.A. Servis s.r.o.
I.M.A. Trading, spol. s r.o.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19