logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Pomoc: Hľadaný výraz je potrebné zadať s diakritikou. Vyhľadávať môžete podľa názvu firmy, IČO, alebo sídla spoločnosti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
K & M s.r.o.
K ALFA s.r.o.
K & B Market spol. s r.o.
K & B International, spoloènos s ruèením obmedzeným Sobrance
K & B TRANS INTERNATIONAL spoloènos s ruèením obmedzeným
K & B, spol. s r.o. " v likvidácii"
K & CH, spoloènos s ruèením obmedzeným Košice
K & D spol. s r.o. - v likvidácii
K & G Holding, s.r.o.
K & G, spol. s r.o.
K & H - INTERNATIONAL s.r.o. "v likvidácii"
K & H - KINETIC SLOVAKIA s.r.o.
K & H Industry, spol. s r.o.
K & H Management, spol. s r.o.
K & H s.r.o. Košice
K & H, s r.o.
K & J MARKET, spol. s r.o.
K & J, s.r.o.
K & J, v.o.s.
K & K 91 Slovakia, s.r.o.
K & K Accounting, s.r.o.
K & K Estate s.r.o.
K & K GROUP spol. s r.o.
K & K Inštalácie, spol. s r.o.
K & K PARTNER, s.r.o.
K & K print, spol. s r.o.
K & K service, spol. s r.o.
K & K spol. s r.o., Stavebno-obchodná èinnos
K & L spol. s r.o.
K & L INVESTMENT s.r.o.
K & L Real Krakovany, spol. s r.o.
K & L REAL, a.s.
K & M Glass, s.r.o.
K & M, s.r.o.
K & P Motor´s, verejná obchodná spoloènos v likvidácii
K & P, s.r.o.
K & R GROUP, s.r.o.
K & R, s.r.o.
K & S & comp., s.r.o.
K & S Hotel s.r.o.
K & S House s.r.o.
K & S International, s.r.o.
K & S Servis, spol. s r.o.
K & S, spol. s r.o.
K & T Disc v.o.s.
K & T mäso spol. s r.o.
K & T Reality, s.r.o.
K & T Servis International, s.r.o.
K & T, a.s. - v likvidácii
K & TEN Company s.r.o.
K & V SLOVENSKO, s.r.o.
K & V Telemulti, spol. s r.o.
K & Š - PROGRES spoloènos s ruèením obmedzeným Borša
K & Ž, s.r.o.
K + B, s.r.o.
K + CH spol. s r.o.
K + co, spol. s r.o.
K + E + J, akciová spoloènos Michalovce
K + F - Senec s.r.o.
K + H Objekt s.r.o.
K + J, spol. s r.o.
K + K Stavebno-obchodná spoloènos, s.r.o.
K + K centrum s r.o.
K + K CONSULTING spol. s r.o. - v likvidácii
K + K General Slovensko, s.r.o.
K + K REPROMAT, s.r.o.
K + K spol. s r.o.
K + K Technology s r.o.
K + M Špedícia spol. s r.o.
K + M, s.r.o. "v likvidácii"
K + R SPEKTRUM spoloènos s ruèením obmedzeným Poprad
K + R Import Export, s.r.o.
K + R s.r.o.
K + S s.r.o.
K + S services and consulting, s.r.o.
K + S TRANS s.r.o.
K + S, spol. s r.o., Nový Smokovec
K + T ADAPTA spol. s r.o.
K + T Považská Bystrica, s.r.o.
K + T, s.r.o.
K + V , s.r.o.
K + V spol. s r. o.
K - áèko, spol. s r.o.
K - B - L s.r.o.
K - B.O.N. s.r.o.
K - BUILD, a.s.
K - company, s.r.o.
K - COMPANY, s.r.o. Košice
K - D.I.S. s.r.o.
K - DESIGN, s.r.o.
K - FRESH, s.r.o.
K - FRUIT, s.r.o.
K - GENSH 2, spol. s r.o.
K - INTRACO spol. s r.o.
K - INVEST, s.r.o.
K - K s.r.o.
K - K TRANS SPEDITION, s.r.o.
K - K, spoloènos s ruèením obmedzeným - v likvidácii
K - MARS, spol. s r.o.
K - MARTIN, spol. s r.o.
K - mont, s.r.o.
K - pharm trade, s.r.o.
K - POINT, s.r.o.
K - PRINT, s.r.o.
K - ROSS REAL s.r.o.
K - Servis tlaèiareò s.r.o.
K - STAV s.r.o. Vranov n/T
K - SUPRA, s.r.o.
K - T - O, s.r.o.
K - TANDEM, s.r.o.
K - TERM s.r.o.
K - TEST, s.r.o.
K - Trade Slovakia, s.r.o.
K - TRANS s.r.o.
K - UNIVERSTAV, s.r.o.
K - XLI, v.o.s.
K - ŠPORT, s.r.o. v likvidácii
K - ŠTÚDIO s.r.o.
K 115
K 17 spol. s r.o.
K 2 - HOLDING, s.r.o.
K 2 partners, s.r.o.
K 2 STUDIO s.r.o.
K 2, spol. s r.o.
K 3, s.r.o.
K 32, s.r.o.
K 33, s.r.o.
K 4, spol. s r.o.
K 555, s.r.o.
K 8, s.r.o.
K a B spol. s r.o., Rimavská Sobota
K a C - elektro s.r.o.
K a F - Drevovýroba, spol. s r.o.
K a f i l é r i a, a.s.
K a F Trade, s.r.o.
K a G, s.r.o.
K a K, spol. s r.o. Košice
K A L A , spol. s r.o.
K A L M A, a.s.
K A M Á D spol. s r.o.
K A M E X Slovakia, s.r.o.
K A M I P L A S T, spol. s r.o.
K A P E K O , spol. s.r.o. v likvidácii
K A P I , s.r.o.
K A R E N, spol. s r.o.
K a r g o , spol. s r.o.
K A R U N D spol. s r.o.
K A S I C O, a. s.
K A S T E X s.r.o.
K A S T O R s.r.o.
K A T E L , komanditná spoloènos
K A T E X spol. s r.o.
K A V A TRANSPORT, spol. s r.o.
K a V log, s.r.o.
K a VS spol. s r.o.
K a Z Design, spol. s r.o.
K a Ž, spol. s r.o.
K and L, spol. s r.o.
K B S KAPITAL, s.r.o.
K B S Snina, spol. s r.o.
K consult, s.r.o.
K Consulting, s.r.o.
K D J , s.r.o.
K E - S O N, s.r.o.
K E J, spol. s r.o.
K e k o , s.r.o.
K e k o, s.r.o. v likvidácii
K E M O L T spol. s r.o.
K E M P E X spol. s r.o.
K E N D Y, spol. s r.o.
K E R I M A , spol. s.r.o.
K E R O B E X , spol. s r.o. - v likvidácii
K F T, s.r.o.
K Finance, spol. s r.o.
K Gallery, spol. s r.o.
K Group spol. s r.o.
K Gryf, s.r.o.
K I H E S T spol. s r.o.
K i n e s, spol. s r.o.
K I N H E X, spol. s r.o. v likvidácii
K I N O R A M A spol. s r.o.
K I V A , s.r.o.
K I W I spol. s r.o.
K IMMOBILIS a.s.
K IMMOBILIS s.r.o.
K INVEST group, spol. s r.o.
K invest, v.o.s.
K K H spol. s r.o.
K L A S - L C s.r.o.
K L A U D I A
K L E I N a spol. v.o.s.
K L H, s.r.o.
K L I N G E R , spol. s r.o.
K L M - C O N S T R U C T, spol. s r.o.
K L S spol.s.r.o.
K M spol. s r.o.
K M E  Jaromír
K M F , stavebná firma, spol. s r.o.
K N S s.r.o.
K O A L A družstvo výroby a služieb
K O B A C H I , a.s., " v likvidácií"
K O B R A spol. s.r.o.
K o c ú r spol. s.r.o.
K O F T , s. r. o.
K O H I, spol. s r.o.
K O K A V A N K A , výrobné družstvo
K O K I
K O L I B A s.r.o.
K O L P O a.s.
K O M E X a.s.
K O M F O R M spol. s.r.o.
K O N C I P K O R
K O N E X
K O N K O R D S L O V A K I A, s.r.o.
K O N T A K T , spol. s.r.o.
K o n t i c h e m s.r.o.
K O N Z U M E X v. o. s.
K o p o r e c
K O R s.r.o.
K O R A & M M Š s.r.o. Banská Bystrica "v likvidácii"
K O R A , akciová spoloènos
K O R I S , spol. s r.o.
K O R I spol. s r.o.
K O R M O R Á N, a.s.
K O R N spol. s r.o.
K O V E X a.s.
K O V E X , spol. s r.o." v likvidácií "
K O V I S èeskoslovensko-maïarská spoloènos s ruèením obmedzeným "v likvidácii"
K O V M O N T Jána Buchu
K O V O , Beluša, štátny podnik
K O V O G L A S spol. s r.o.
K O V O M O N T Á Ž E , štátny podnik Piešany
K O V O S spol. s r.o.
K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov
K O W A L D s.r.o.
K P M Ospol, v.o.s. OZ DREVOSPOL
K P S spol. s r.o.
K P T - partners, spol. s r.o. v likvidácii
K plus K Audit, s.r.o.
K plus K interiér, s.r.o.
K plus T stav, spol. s r.o.
K plus, s.r.o.
K PLUS, spol. s.r.o.
K R & P P, spol. s r.o. v likvidácii
K R A N I M E X, spol. s r.o.
K R A N M O N T, spol. s r.o.
K R Á ¼ , spol. s r.o. "v likvidácii"
K R D s.r.o.
K R E D I T P.K. spol. s r.o.
K R É D O s.r.o. " v likvidácií "
K R E D O spol. s r.o.
K R I S T A L , spol. s r.o.
K R K M, spol. s r.o.
K R O N a.s.
K R O N E s r.o.
K R O N E R spol. s r.o.
K R O N SK, s.r.o.
K S , spol. s r.o.
K S J, spoloènos s ruèením obmedzeným
K SLOVAKIA, s.r.o.
K T spol. s r.o.
K T C s.r.o.
K T K spoloènos s ruèením obmedzeným
K T R, s.r.o.
K T S, spol. s r.o.
K TRANS, spol. s r.o.
K U B I C O spol. s r.o. v likvidácii
K U C O
K U D R Y , spol. s r.o.
K u è e r k a spol. s r.o.
K U P R E S O /kúpa, predaj, sprostredkovanie, opravy /
K V A R T spol. s r.o.
K V E G O, s.r.o.
K V E S T s.r.o.
K V S - MODEL, spol. s r.o.
K W D s.r.o.
K Y B E K O
K&B s.r.o.
K&C real, s.r.o.
K&G s.r.o.
K&G Security, s.r.o.
K&H GROUP s.r.o.
K&H KINETIC a.s.
K&J, spol. s r.o.
K&K - Slovakia, spol. s r.o.
K&K Centrum, s.r.o.
K&K FORTUNE, s.r.o.
K&K Import-Export Slovakia, s.r.o.
K&K REAL INVEST, spol. s r.o.
K&K trade s r.o.
K&KAPA, spol. s r.o.
K&M centrum s.r.o.
K&M gastro s.r.o.
K&M Plus s.r.o.
K&P Company, s.r.o.
K&S Hypobrokers, s.r.o.
K&S Reklamná produkcia, s.r.o.
K+ Real Estate, s.r.o. v likvidácii
K+F spol. s r.o.
K+K AUTO s.r.o.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17