logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Pomoc: Hľadaný výraz je potrebné zadať s diakritikou. Vyhľadávať môžete podľa názvu firmy, IČO, alebo sídla spoločnosti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
N & C & M STAVOINVEST, spol. s r.o.
N & N GROUP, spol. s r.o.
N & N s.r.o.
N & N security, s.r.o.
N & N, s.r.o.
N & R Optic s.r.o.
N & V DESIGN, spol. s r.o.
N + LB, s.r.o.
N - ADOVA, s.r.o. - odštepný závod Drienov
N - AGRO, spol. s r.o.
N - ART s.r.o.
N - BYT, s.r.o.
N - club s.r.o.
N - Factor, s.r.o.
N - GRAJ s.r.o.
N - Import, a.s.
N - INVEST, s.r.o.
N - Lél, a.s.
N - motor, s.r.o.
N - PKW, s.r.o.
N - PLAST, spoloènos s ruèením obmedzeným
N - Print, plus spol. s r.o.
N - Projekt, spol. s r.o.
N - stav, s.r.o.
N - TEO, s.r.o.
N - TOP, s.r.o.
N - TRADING, s.r.o.
N 1 SPORT NUTRITION s.r.o.
N á b y t o k Žilina, š.p.
N Á D A S K Ý Vendelín
N A P R E S s.r.o.
N a P, spoloènos s ruèením obmedzeným v likvidácii
N A R E L spol. s r.o.
N A T P R O spol. s r.o.
N A U R U , spol. s r.o.
N a v i s p e d s .r. o.
N A Y spol. s r.o.
N and B IMPORT and EXPORT CORP., organizaèná zložka zahraniènej osoby
N C S spol. s r.o.
N D B, s.r.o.
N E B A , spol. s r.o. v likvidácii
N E F E X , v.s.o.
N E T C O M P , spol. s.r.o. v likvidácii
N F P Czech Republic, s.r.o., organizaèná zložka
N I B A , v.o.s.
N I C O L spol. s r.o.
N I C O M , spol. s r.o. v likvidácii
N Í D I A, k.s.
N I K A , spol. s r.o.
N I K É , spol. s r.o.
N I K I s.r.o.
N I K O S spol. s r.o.
N I S O D - Nitrianske softwarové a obchodné družstvo
N I X I N , spol s r.o.
N I Z O R v.o.s.
N J s.r.o.
N K S spoloènos s ruèením obmedzeným, N K S spol. s r. o. /v skratke/ v likvidácii
N O N E T O , spol. s r.o.
N o r i e r spol. s r.o.
N O V E X spol. s r.o.
N O V I A , spol. s r.o.
N O V O B E X, spol. s r.o.
N O V O B Y T, spol. s r.o.
N O V O T R A N S
N O V, s.r.o.
N PERUN s.r.o.
N S E s.r.o.
N TRADE, s.r.o.
N V A - práce s prírodným kameòom,spoloènos s ruèením obmedzeným /s.r.o/
N Y N A, spol. s r.o.
N+P, s.r.o.
N-ADOVA, spol. s r.o.
N-DISNA, spol. s r.o.
N-Light, s.r.o.
N-NOREA, a.s.
N-O-P PS, s.r.o.
N-Partner, s.r.o.
N-POWER, s.r.o.
N-PRINT, reklamná agentúra, spol. s r.o.
N-pro s.r.o.
N-R EXCEL, s.r.o.
N-RADIO spol. s r. o.
N-SALE service, s.r.o.
N-tech. s.r.o.
N. A. D. Prievidza, s.r.o.
N. A. X.
N.A.C., spol. s r.o.
N.A.D.E.R.A., spol. s r.o.
N.A.F.COM s.r.o.
N.A.J. Consult & Joy s.r.o.
N.A.LEGNO, spol. s r.o.
N.A.P., s.r.o.
N.A.R.A. FERROPRODUCT spol. s r.o.
N.B. - ELEKTROCENTRUM s.r.o.
N.B.G. a.s.
N.B.S. verejná obchodná spoloènos v likvidácii
N.C. SERVIS s.r.o.
N.C.A.P., s.r.o.
N.C.C.R., spoloènos s ruèenim obmedzeným, Košice
N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
N.C.N. spol. s r.o. v likvidácii
N.C.PARK s.r.o.
N.C.T. s.r.o.
N.CODE, spol. s r.o.
N.D. Krupina, s.r.o.
N.E.F.A. marketing serice spol. s r.o.
N.E.P., s.r.o.
N.E.S.S.Y., s.r.o.
N.E.T. REAL, s.r.o.
N.E.T. spol. s r. o.
N.E.T. spol. s r.o.
N.F.A., s.r.o.
N.F.International spol. s r.o.
N.G.W., spol. s r.o.
N.H.I. PRESS, TLAÈIAREÒ, s.r.o.
N.I.A. spol. s r.o.
N.I.A. spol. s r.o.
N.I.È. spol. s r.o.
N.I.K. SLOVAKIA, spol. s r.o.
N.I.L. s.r.o.
N.I.T-T., s.r.o.
N.K.B. spol. s r.o. Humenné
N.K.H. INVEST s.r.o.
N.K.P. Service, spol. s r.o. v likvidácii
N.M. - Audit, spol. s r.o.
N.M.EX spol. s r.o. v likvidácii
n.m.n., spol. s r.o.
N.N. - NEW NETCOM spol. s r.o. v likvidácii
N.N.I. AUCTIONIS, spol.s.r.o.
N.N.T., s.r.o.
N.O.B.O.D.Y. - sk, s.r.o.
N.O.V., spol. s r.o.
N.P.I. a.s. Praha, organizaèná zložka zahraniènej osoby Banská Bystrica
N.P.S., spol. s r.o.
N.R.C.S., a.s.
N.R.C.S., s.r.o.
N.R.G., s.r.o.
N.R.S. Partners, s.r.o.
N.R.V. spol. s r.o.
N.S. Polymer Ltd., s.r.o.
N.S.A., a.s.
N.T.S.L.M., s.r.o. v likvidácii
N.V. UPJOHN S.A. - organizaèná zložka
N.W.T. spol. s r.o.
N.W.T., spol. s r.o.
N.Y.W.L.T. PROPERTY DEVELOPMENT SK s.r.o.
N.Z.Z - J.W.H. Centrum s.r.o.
n2g media, s.r.o.
N3 media, s r.o.
N: RV s.r.o. Vydrany
NA - SYSTEMS s.r.o.
NA HORY, s.r.o.
Na hrade, s.r.o.
NA KOLIBE spol. s r. o. v likvidácii
Na Pre Mat
Na-Sped-Nitra, s.r.o.
NA.LA Prešov, s.r.o.
NAAM s.r.o.
NAARDEN - TRACO, s.r.o.
NAB Slovakia s.r.o.
NABAT SLOVAKIA, s.r.o.
NABAT, s.r.o.
NABAZ plus s.r.o.
NABAZ s.r.o.
NABEL, s.r.o.
NABER Slovakia s.r.o.
NABEX, s.r.o.
NABIMEX, s.r.o.
NABIS s.r.o.
NABLA MARKETING
NABLES, spol. s r.o.
NABO s.r.o. v likvidácii
NÁBYINTERIÉR, s.r.o. Košice
NABYLUX, spol. s r.o.
NABYMEX s.r.o.
NABYTEX Prešov, s.r.o.
Nábytkáreò Krá¾ovský Chlmec a.s.
NÁBYTKÁREÒ, a.s.
Nábytkové družstvo
NÁBYTKOVÉ HRANOLY A VLYSY s.r.o., skrátený názov: NHV s.r.o.
Nábytok - Bývanie u Matúša, s.r.o.
NÁBYTOK - INTERIER v.o.s.
Nábytok - Interiér, a.s.
NÁBYTOK BOBEX, s.r.o.
NÁBYTOK BODNÁR, a.s.
Nábytok extra, s.r.o.
Nábytok GALAN, s.r.o.
NÁBYTOK IDEA - Dubnica nad Váhom, s.r.o.
NÁBYTOK IDEA - Košice, s.r.o.
NÁBYTOK IDEA - Liptovský Mikuláš, s.r.o.
Nábytok Kollárová, spol. s r.o.
Nábytok MEBA, a.s.
Nábytok MIKUŠINCOVÁ, s.r.o.
NÁBYTOK Nitra, š.p. - v likvidácii
Nábytok Plus, s.r.o.
Nábytok Pravenec, spol. s r.o.- v likvidácii
Nábytok Prešov, a.s.
Nábytok Prešov, štátny podnik
NÁBYTOK RAVEN, s.r.o.
Nábytok Slovakia, s.r.o.
NÁBYTOK SVIT, s.r.o.
Nábytok Žilina, š.p., závod Prešov
NÁBYTOK, s.r.o.
NÁBYTOK- BRATISLAVSKÉ BÝVANIE s.r.o.
NACARO spol. s r.o.
NACE - PLUS LS - O, s.r.o.
NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
NACHEMA, a.s.
NACHEMA, s.r.o.
NACIONAL spol. s r.o.
NACOM s.r.o.
NACOMA s.r.o.
NAD - DRIVE s.r.o. Trebišov
NAD - DUNTRANS, spol. s r. o.
NAD - VJK s.r.o.
NAD 820 Bratislava, a.s.
NAD a.s. Poprad v likvidácii
NAD Hanušovce n.T. s.r.o.
Nad Klepáèom, s.r.o.
NAD MEDZOU družstvo
NAD s.r.o.
NAD SLOVAK, s.r.o.
NAD, spol. s r.o.
NAD-RESS spedit, s.r.o.
NADA BABY s.r.o.
Nada, a.s.
NADA, spol. s r.o. v likvidácii
NADAMED, s.r.o.
NADAP, s.r.o.
Nadar, s.r.o.
NADAS - AFGH, s.r.o.
nadcom, spol. s r.o.
NÁDEJ - výrobno-obchodná spoloènos, družstvo
NÁDEJ, a.s.
Nádej, s.r.o.
NÁDEJ, vydavate¾stvo cirkevnej literatúry
Nades.J.K., s.r.o.
NÁDEX spol. s r. o.
Nadežda Halaganová
Nadežda Tkáèiková, súkromný podnik, Stará ¼ubovòa
NADIA, s.r.o.
NADIM SR s.r.o.
NADIR, s.r.o.
NADLAN, a.s.
NADLIÈANKA, obecný podnik služieb
NADO ZVOLEN, a.s. "v likvidácii"
NADOK, s.r.o.
NADOS s.r.o.
Nadstavba stavebné bytové družstvo
NADVA, spol. s r.o.
NAEF SIRNA, s.r.o.
Naex, s.r.o.
NAFCON, spol. s r.o. v likvidácii
NAFEKT, s.r.o.
NAFO Žarnovica, s.r.o.
NAFT - SM Gastro Slovakia s.r.o.
NAFTA - Služby, s.r.o.
NAFTA a.s.
NAFTA FOND investièný fond a.s. - v likvidácii
NAFTA GAS, a.s.
NAFTA ID, a. s. v likvidácii
NAFTA TRADE a.s.
NAFTA VÝCHOD, a.s.
NAFTAINVEST investièná spoloènos a.s. v likvidácii
NAFTALEASING, a.s.
NAFTAPETROL spol. s r.o. Michalovce
NAFTÁR, a.s. "v likvidácii"
Naftárska leasingová spoloènos a.s.
NAFTASELL, spol. s r.o.
NAFTEX - SK, spol. s r.o.
NAFTEX EKO, spol. s r.o.
NAFTEX s.r.o.
NAFTEX spol. s r.o.
NAFTEX TRADE, s.r.o.
NAFTEX, spol.s r.o.
NAFTIMEX, spol. s r.o.
NAFTOIL s.r.o.
Naftomont CS Poprad, s.r.o. v likvidácii
NAFTOPROJEKT, spol. s r.o.
NAFTOS, spol. s r.o.
NAGA, spol. s r.o.
NAGAREBOSHI, s.r.o.
NAGEL s.r.o.
Nagel Slovensko s.r.o.
NAGOTI & CS spol. s r.o.
NAGUAL, s.r.o.
NAGY & tsa s.r.o.
NAGY & WEISER v.o.s.
NAGY - BAFFI, s.r.o.
Nagy Imrich - murár, natieraè
NAGY Ján - drevovýroba záhradkárskych stolov a stolièiek, súkromný podnik Èièarovce
NAGY, súkromný podnikate¾, Rožòava
Nagykenyér, s.r.o.
Nagyová - súkromná podnikate¾ka
NAGZDO, s.r.o.
NAHAK 2000, s.r.o.
NÁHODA spol. s r.o. Trebišov, poboèka Bratislava - Ružinov
NÁHODA, spol. s r. o. Trebišov
NAHRIN - SLOVENSKO, a.s. v likvidácii
Nai - TAXI, s.r.o.
2 3 4 5 6 7 8