logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Pomoc: Hľadaný výraz je potrebné zadať s diakritikou. Vyhľadávať môžete podľa názvu firmy, IČO, alebo sídla spoločnosti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
O & K - GRO s.r.o.
O & K, spol. s r.o.
O & O - EXPORT - IMPORT, s.r.o.
O & O, v.o.s.
O & S s.r.o.
O + B, s.r.o., Ploské - v likvidácii
O - BRAINN, spol. s r. o.
O - NET, s.r.o.
O B S PROFI, spol. s r.o.
O b z o r , spol. s r.o.
O H A s.r.o.
O L Á H Mikuláš
O L M I , spol. s r.o.
O L Y M P I A s. r. o.
O M P, s.r.o.
O N D R I S K A
O P A L spol. s r.o.
O P E K O spol. s r.o.
O P S spol. s r.o.
O P T E C H, spol. s r.o. v likvidácii
O P T I N AS
O r a n e x , spol. s r.o. "v likvidácii"
O R A V A - Po¾nohospodárske podielnícke družstvo N I Ž N Á
O R D A
O R E S , spoloènos s r.o.
O R I CH E L
O R I E L A spol. s r.o.
O R I O N EXPORT- IMPORT
O R I S a.s.
O R L Í K-KOMPRESORY SK, spol. s r.o.
O R L, s.r.o.
O R N T H spol. s r.o.
O R O L U X , s.r.o. v likvidácii
O R S, spol. s r.o. v likvidácii
O S A N A, š.p. Podnik výroby, údržby a CR "v likvidácií"
O S E P , výrobné družstvo
O S I N G spol. s .r.o.
O S O H , spol. s r.o.
O S P O spol. s r.o.
O S W A L D
O T I S , obchodno-technické a informaèné služby v skrátenej forme : O T I S , spol. s.r.o.
O V B Allfinanz Slovensko, s.r.o.
O X E T spol. s r.o.
O Z T - Obchod zmiešaným tovarom
O&O services, s.r.o.
O+B spol. s r.o.
O-BRAINN Bratislava spol. s r.o.
O-G-H Verlag, s.r.o.
O-INVEST, s.r.o.
O-W TECHNIK s.r.o.
O. D. spol. s r.o.
O. K. B. spol. s r.o. "v likvidácii"
O. K. SKY COMPUTER - ELECTRONIC spol. s r. o.
O. KONEÈNÝ - SAT. ANT. KOMPLET
O. P. O. v.o.s.
O. P. O., spol. s r.o.
O. T. Group, s.r.o.
O.A.K., s.r.o.
O.a.S., spol. s r.o.
O.A.S.A. Osvald, v.o.s.
O.B. REAL Košice s.r.o.
O.B.D. service, s.r.o.
O.B.F., s.r.o.
O.B.H., spol. s r.o.
O.B.INVEST Slovakia, investièná spoloènos, s.r.o. v likvidácii
O.B.K. stavebno-obchodná spol. s r.o.
O.B.S. PROFIT, s.r.o. - v likvidácii
O.C. spol. s r.o.
O.C.E. s.r.o.
O.C.R. - s.r.o.
O.D.P. s.r.o.
O.F., spol. s r.o.
O.F.S. s.r.o.
O.GU. Slovakia, spol. s r.o.
O.H. SPEKTRUMSTAV, s.r.o.
O.I.C.E.S, s.r.o.
O.J.J.E. družstvo
O.K Consulting, a.s.
O.K.
O.K. - BAR, s.r.o.
O.K. - PLUS SL-X, s.r.o.
O.K. Auto, s.r.o.
O.K. AVÍZO - reklamná agentúra spol. s r.o.
O.K. CAR s.r.o.
O.K. Life, spol. s r.o.
O.K. models spol. s r.o.
O.K. PROFI s.r.o.
O.K. SERVIS ETC s r.o.
O.K. Servis SK s.r.o.
O.K. SPED, s.r.o.
O.K. spol. s r.o.
O.K. spol. s r.o. - organizaèná zložka SK
O.K., spol. s r.o.
O.K.D.,spol. s r.o.
O.K.L., a.s. "v likvidácii"
O.K.O. - TRADE s.r.o.
O.K.O., s.r.o.
O.K.P. Agency, s.r.o.
O.K.R., s.r.o.
O.K.REAL, s.r.o.
O.K.S., spol. s r.o.
O.K.servis, s.r.o.
O.K.STAV s.r.o.
O.K.TREND, s.r.o.
O.K.TRUST s.r.o.
O.M. Consulting, s.r.o.
O.M.A. spol. s r.o. v likvidácii
O.M.C. Invest spol. s r.o.
O.M.CENTRUM SLOVAKIA s.r.o.
O.M.D.KOVO, spol. s r.o. Rožòava
O.M.K. s.r.o.
O.M.K.-I.N., s.r.o.
O.M.O., s.r.o.
O.M.R., s.r.o.
O.M.S. Monarch - Textil, spol. s r.o.
O.O.C. Europe, s.r.o.
O.P. spol. s r.o.
O.P.D. - HYDRO, s.r.o.
O.P.D., s.r.o.
O.P.EXPERT, s.r.o.
O.P.M. EXPORT-IMPORT spol. s r.o. v likvidácii
O.P.O. - EXPRES MALACKY, a.s. v likvidácii
O.P.O. - EXPRES, spoloènos s ruèením obmedzeným v likvidácii
O.P.O. Expres Modra s.r.o.
O.P.O.S. s.r.o.
O.P.R., s.r.o.
O.P.Z., spol. s r.o.
O.R. spol. s r.o.
O.R.A.N.G.E. s.r.o.
O.R.B.I.S. s.r.o.
O.R.C. s.r.o.
O.R.E. TRADE spol. s r.o. v likvidácií
O.R.M. TRADE, s.r.o.
O.R.R.A. spol. s r.o.
O.RESTAV s.r.o.
O.S.A.F. spol. s r.o.
O.S.K. spol. s r.o.
O.S.N. -TEAM s.r.o.
O.S.N. REAL, s.r.o.
O.S.O., záujmové združenie
O.S.P. Factoring spol. s r.o.
O.S.T. Konstrukcion, s.r.o.
O.S.V.O. comp trade, spol. s r.o.
O.S.V.O. comp, a.s.
O.S.V.O. comp., spol. s r.o.
O.S.V.O. kov, spol. s r.o.
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
O.SK FIN, s.r.o.
O.T. Kredit, s.r.o.
O.T.A. s.r.o.
O.T.E.C. SR, s.r.o.
O.T.I.C. Aldo Rossi a Alexander Szatmáry, Taliansko - Slovakia, spol. s r.o.
O.T.T.O. COOL s.r.o.
O.V.K., spol. s r.o.
O.Ž. - TATRY, spol. s r.o.
O3 Invest, a.s.
O3, s.r.o.
OAC správcovská s.r.o.
OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
OAO "HOLDING - SPOLOÈNOS INTERMET" - organizaèná zložka
OASIS - lab, s.r.o.
OASIS GROUP, s.r.o.
OAT Consult, s.r.o.
OAT spol. s r.o.
OÁZA CITY, s.r.o.
OÁZA PLUS, s.r.o.
OAZA SLOVAKIA WORLD, s.r.o.
OÁZA spoloènos s ruèením obmedzeným
OÁZA zdravia, s.r.o.
OÁZA, spol. s r.o., Košický Kleèenov
Oáza-R s.r.o.
OB - REAL s.r.o.
OB a M - GP, s.r.o.
OB a M-GP, a.s.
OB Auto Slovakia, s.r.o.
ObaB s.r.o.
OBAL - MAT, s.r.o.
OBAL - Vogel & Noot a.s.
OBAL s.r.o. Levoèa
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
OBALEX SKALICA, s.r.o., v likvidácii
OBALEX, spoloènos s ruèením obmedzeným
OBALEX-NOVA, s.r.o., v likvidácii
OBÁLKA s.r.o.
OBÁLKY, s.r.o.
OBALOTAVA a.s.
OBALOVÉ MATERIÁLY, s.r.o.
OBALOVÉ SKLO, s.r.o.
OBALPRINT SK, s.r.o.
OBALSKLO NEMŠOVÁ, spol. s r.o.
OBALY TRNAVA spol. s.r.o.
OBAS, a.s.
OBB, s.r.o.
Obch. spol. MEVA, spol. s r.o.
OBCHOCENT spoloènos s ruèením obmedzeným Stropkov
Obchod - market - Krátky
OBCHOD 3000 s.r.o.
Obchod Britaòák
Obchod s miešaným tovarom "Zelen", súkromný podnik, Košice
Obchod s palivami š. p. v likvidácii
Obchod s palivami, a.s.
Obchod s palivami, š.p. Luèenec "v likvidácii"
Obchod s palivami, š.p. Považská Bystrica "v likvidácii"
Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava
Obchod s palivami, štátny podnik Rimavská Sobota " v likvidácii"
Obchod s palivami, štátny podnik, Košice
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.
OBCHOD s.r.o.
Obchod u Német-Mikula, súkromný podnik Prešov
OBCHOD, spol. s r.o.
OBCHOD, spol. s r.o. v likvidácii
Obchodná a sprostredkovate¾ská èinnos, spol. s r. o. (skrátene O.A.S.È. spol. s r.o.) Vranov nad Top¾ou
Obchodná agentúra PUŠKÁŠ
Obchodná firma - MK
Obchodná sie Štandard s.r.o.
Obchodná spoloènos AMETI v likvidácii
Obchodná spoloènos EUTEKO s r.o.
Obchodná spoloènos POPEX, spol. s r.o.
Obchodná spoloènos s r.o. BENEX
Obchodná spoloènos s ruèením obmedzeným Gazda, v jazyku maïarskom Gazda Kereskedelmi Kft
Obchodná spoloènos s.r.o. JUREKO JLT, Moldava nad Bodvou
OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo
Obchodné a servisné centrum - Liška, s.r.o.
Obchodné centrum ASO s.r.o. v likvidácii
Obchodné centrum IDEA, s.r.o. Michalovce
OBCHODNÉ CENTRUM II. TREBIŠOV, spol. s r.o.
Obchodné centrum Klokoèina, družstvo
Obchodné centrum Poprad, spol. s r. o.
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.
Obchodné centrum, s.r.o.
Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.
Obchodné družstvo Jednota, Stará ¼ubovòa
Obchodné družstvo Košarovce
Obchodné družstvo Kružlov
Obchodné družstvo PROFIT
OBCHODNÉ SLUŽBY, s.r.o. "v likvidácii"
Obchodné spoloèenské centrum, a.s.
Obchodné spoloènosti, s.r.o.
Obchodné viacúèelové zariadenie KREPOST, v. o. s.
Obchodné zariadenia, závod Bratislava
Obchodné zastúpenie, OST - WEST s.r.o.
Obchodné zastupite¾stvo "AKV" Algemeiner Kugellagervetrieb Pölzl pre ÈSFR
Obchodní zaøízení Praha a.s. organizaèná zložka-závod Brtislava
Obchodno - po¾nohospodárske družstvo vo Vydranoch
Obchodno - realitná spoloènos VERA, v.o.s.
OBCHODNO - STAVEBNÁ spol. s r.o.
Obchodno - technické služby Trnava, spol. s r.o.
OBCHODNO-REALIZAÈNÁ spoloènos, spol. s r.o. ( v skratke ORS spol. s r.o. )
Obchodno-reklamná spoloènos PAULUS, spol. s r.o.
Obchodno-stavebná spoloènos s.r.o.
Obchodný dom "Pod hradom"
Obchodný dom Ipe¾
Obchodný dom PERLA - Stašák
Obchodný dom PRIOR POPRAD, a.s.
Obchodný dom PRIOR Radvaò, š.p.
Obchodný dom Stupava, spol. s r.o.
OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. v likvidácii
Obchodný dom.sk, s.r.o.
Obchodný radca, s.r.o.
Obchodný semenársky podnik štátny podnik
Obchodný semenársky podnik, štátny podnik
Obchodný semenársky podnik, štátny podnik, Košice
OBDOS MAREÈEK
Obec Bánov
Obec Bracovce K.T., s.r.o.
Obec Gbelce
Obec Horné Semerovce
Obec Ih¾any
Obec Jablonka
OBEC KAMENIÈNÁ
Obec Kolta
Obec Komjatice
Obec Lakšárska Nová Ves
Obec Litava, s.r.o.
Obec Michalová - Prevádzkáreò
Obec Nesvady
Obec Pl᚝ovce
Obec Pliešovce - prevádzkárne
OBEC Polomka, s.r.o.
Obec Prietrž
OBEC SAT s.r.o.
Obec Selice
Obec Semerovo
Obec Slaská, s.r.o.
Obec Sobotište
Obec Ve¾ké Ludince
Obec Ve¾ké Zálužie, spol. s r.o.
Obec Zavar
Obec Šumiac - Prevádzkárne obecného hospodárstva
Obec Šuòava
Obec Žitná - Radiša, s.r.o.
Obecná pálenica Králiky, spol. s r.o.
OBECNÁ PEKÁREÒ - Obecný podnik
OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "
Obecná píla Ve¾ký Folkmar, spol. s r.o.
Obecná píla ¼ubietová, spol. s r.o.
Obecná prevádzka Plešivec s.r.o. "v likvidácii"
Obecná prevádzkáreò Hucín s.r.o.
Obecná prevadzkáreò, s.r.o. Jablonov
Obecná vodohospodárska spoloènos Šáchor, spol. s r.o.
2 3 4 5 6 7 8