logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Pomoc: Hľadaný výraz je potrebné zadať s diakritikou. Vyhľadávať môžete podľa názvu firmy, IČO, alebo sídla spoločnosti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P & ¼ ŠPAÈEK, s.r.o.
P & A, s.r.o.
P & B Economic Consulting SR, s.r.o.
P & B Economic Consulting SR, s.r.o.
P & B, s.r.o.
P & BERT Managament Consulting Group Slovakia s.r.o.
P & D, spol. s r.o.
P & F spol. s r.o.
P & FACTORING, s.r.o.
P & G Reality s.r.o. v likvidácii
P & G SLOVAKIA spol. s r.o. Košice
P & I, spol. s r.o.
P & J COLOURS, spol. s r.o.
P & J SEP, a.s.
P & J, spol. s r.o.
P & K Company, s.r.o.
P & K Šahy, spol. s r.o.
P & L Slovakia, spol. s.r.o.
P & M Partners, v.o.s.
P & M, spol. s r.o.
P & N, s.r.o.
P & O - STAVOP, s.r.o.
P & P agentúra v.o.s.
P & P Consulting spol. s r.o.
P & P export - import, s.r.o.
P & P Invest, s.r.o.
P & P kompany, s.r.o.
P & P Management Impulse, spol. s r.o.
P & P MONT, s.r.o.
P & P real, s.r.o.
P & P Realinvest, s.r.o.
P & P s.r.o.
P & P Tatry, s.r.o.
P & P TRANS, s.r.o.
P & P, s.r.o.
P & P, spol. s r.o.
P & PARK, s.r.o.
P & PARTNER, s.r.o.
P & R s.r.o.
P & S PROING team v.o.s.
P & S, s.r.o.
P & T Kvetex verejná obchodná spoloènos P & T Kvetex v.o.s. /v skratke/
P & T Worldwide Services spol. s r.o.
P & V - SERVIS KOMPRESORY, spol. s r.o.
P & Z, s.r.o.
P + P s.r.o.
P + K s.r.o.
P + K spol. s r.o.
P + K spol. s r.o. Košice
P + P spol. s.r.o. Export - Import
P + P BAGUETTE spol. s r.o.
P + P BILANC, s.r.o.
P + P stavebný a hutný materiál, s. r. o.
P + R DCA, s.r.o.
P - A - N - D - A , spol. s r.o.
P - Consult, s.r.o.
P - H centrum, s.r.o.
P - K TRADE spol. s r.o. v likvidácii
P - PARTNER, s.r.o.
P - PRIM, s.r.o.
P - RIKON s.r.o.
P - S - T + engineering, s.r.o. v likvidácii
P - STAV, spol. s r.o.
P 3 M s.r.o.
P 5, a.s.
P A C E R A
P A E X
P a G, s.r.o.
P A L E R O spol. s r.o.
P A L I V Á s.r.o.
P A L I V Á v.o.s.
P A L I V Á , štátny podnik, Skalica
P A L I V Á, akciová spoloènos
P A L I V O , spoloènos s ruèením obmedzeným
P A L O M A spol. s r.o.
P A M A spol. s r.o.
P A M E R O, spol. s r.o.
P a M spol. s r.o.
P A N I M E X s. r. o. v likvidácii
P A N J A N spol. s.r.o.
P a P
P a P AUDIT, v.o.s.
P A P E R E C s.r.o.
P a P plus, s.r.o.
P a P plus, spol. s r.o.
P a P, s.r.o.
P A R I T A
P A R K E R
P A R T, spol. s.r.o.
P a R UNIMEX, spol. s r.o.
P A S A D O, spol. s r.o.
P Á T E K s.r.o.
P Á T R I A P.S., s.r.o. - v likvidácii
P A T R I O T s.r.o.
P A V K O N spol. s r. o.
P a v l a , spol. s r.o.
P A V R O Z s.r.o. "v likvidácii"
P and P, súkromný podnikate¾, Michalovce
P and RM, spol. s r.o.
P B C spol. s r.o.
P CENTRUM spol. s r.o.
P E C U Z a.s.
P E G A S A spol. s r.o.
P E G A S U S spol. s r.o.
P E G A, spol. s r.o.
P E K A spoloènos s ruèením obmedzeným
P E K P O L , spol. s r.o.
P E L spol. s r.o.
P E L O P, spol. s r.o.
P E M A spol. s r.o., v likvidácii
P E N T A s.r.o. v likvidácii
P E N T A spol. s r.o.
P E N T A P R O F I T, spol. s r.o.
P E O B FOTO & KAMERA s.r.o.
P E P I N O spol. s r.o. - v likvidácii
P E R E X , a. s.
P e r f e c t s akciová spoloènos
P E R G A M O N spol. s r.o.
P e r m o n , spol. s r.o., "v likvidácii"
P E R T A L spol. s r.o.
P E T O S , spol. s r.o.
P E T R A B E N spol. s r.o.
P e t r i s
P e t r o c h e m a , štátny podnik
P E T R O M A T I K 95, spol. s r.o.
P E T T O N spol. s r.o.
P e W a S s.r.o.
P E Z A a.s.
P F K s.r.o.
P G EURO, s.r.o.
P G PLAST s.r.o.
P H A R M VIDIEK, spol. s r.o.
P H O E N I X , spol. s r.o.
P H S Žilina a.s.
P H V s.r.o.
P I A R spol. s r.o.
P I F E spol. s r.o. v likvidácii
P I L W E L L, s.r.o.
P I N E J , LTD spoloèný podnik ukrajinsko - slovenský Užhorod, Zakarpatská oblas, Ukrajina, organizaèná zložka zahraniènej osoby
P I P I, s.r.o.
P I R E S, spol. s r.o.
P I R O
P I V O ŠEMRÁK s.r.o.
P j d, s.r.o.
P K G spol. s.r.o.
P K P Bratislava, spol. s r.o.
P kontakt, spol. s r.o.
P L A M E X, spol. s r.o.
P L A S T E X Družstvo
P L A S T I K spol. s r.o.
P L A Y L A N D, spol. s r.o.
P L U T O
P M F, s.r.o.
P M P IMEX v.o.s.
P M, s.r.o.
P O A S S , spol. s r.o.
P O E L , spol. s r.o.
P o l á k - predaj spotrebného tovaru
P O L A R E X, spol. s r.o.
P O L A R I S A, s.r.o. v likvidácii
P O L Y N E X, obchodná organizácia
P o l y s e r v i s p.z. Nitra
P O T O S, spol. s r.o.
P O Z s.r.o.
P O Z A N A , s.r.o.
P O ¼ A N A , LTD - organizaèná zložka za- hraniènej osoby
P O ¼ N O M L Y N , s.r.o.
P O ¼ N O S T A V I N G , spol. s r.o.
P o ¾ n o m o n t , štátny podnik "v likvidácii"
P o ¾ n o s t a v , štátny podnik
P o ¾ n o z á v o d - družstevný podnik
P P R, s.r.o.
P plus D SLOVAKIA, spol. s r.o.
P plus Q
P R A K T I K s.r.o.
P R E G A spol. s r.o.
P R E N O M A spol. s r.o.
P R E V A S , spol. s r.o.
P R E V O Z - výrobné a spotrebné družstvo Ilava
P R I M A spol. s r.o.
P R I M A X spol. s r.o.
P R I V A T C O O P, družstvo
P R I Z M A , s r.o.
P R O B I O spol.s.r.o.
P R O B U G A S a. s.
P R O C O N spol. s r.o.
P R O C O N T, s.r.o.
P R O E L I N G, spoloènos s ruèením obmedzeným
P R O F I N T, spol. s r.o.
P R O I N G - družstvo pre èinnos stavebnú, projektovú a inžiniersku
P R O M E C O , spol. s.r.o.
P R O M T spol. s r.o.
P R O P S, spol. s r.o.
P R O T O spol. s r.o.
P R O U N A spol. s r.o.
P R O V I D spol. s r.o.
P REAL, spol. s r.o. v likvidácii
P S K obchod, spol. s r.o.
P stavo, s.r.o.
P V T - Slovakia, spol. s r.o.
P Y C O s.r.o.
P Y R O K O M spol. s.r.o.
P&H MATADORKA s.r.o.
P&I Personal & Informatik, s.r.o.
P&LKV auto, s.r.o.
P&LKW - byty, spol. s r.o.
P&LKW, spol. s r.o.
P&M Komárno, s.r.o.
P&M Slovakia, s.r.o.
P&P spol. s r.o.
P&P Company s.r.o.
P&P PLAST, s.r.o.
P&P Slovakia s.r.o.
P&P Trade & Expo Slovakia s.r.o.
P&R accounting, s.r.o.
P&T Advisory, s.r.o.
P+P trans sk, s.r.o.
P+P, verejná obchodná spoloènos, Zbudské Dlhé v likvidácii
P- Consulting s.r.o.
P-FINANCE, a.s.
P-IUREAL s.r.o.
P-M STROJ s.r.o.
P-M-G s.r.o.
P-MEZ, s.r.o.
P-SERVIS a.s. v likvidácii
P-Servis Security, spol. s r.o.
P-T, spol. s r .o.
P-T-P - verejná obchodná spoloènos Trebišov
P-TECH SK, s.r.o.
P-TEL, spol. s r.o.
P. & P., spoloènos s ruèením obmedzeným Košice
P. a K., spol. s r.o. Košice
P. A. B. , spol. s r.o. "v likvidácii"
P. and C. Car, spoloènos s r.o. v likvidácii P. and C. Car Ltd (anglicky) v likvidácii P. and C. Car G.m.b.H. (nemecky) v likvidácii
P. C. Hoteling s.r.o.
P. DEREZEAS EXPORT - IMPORT s.r.o.
P. DUSSMANN CBS, s.r.o.
P. DUSSMANN, s.r.o.
P. E. C. spol. s r.o.
P. G. M. & COMPANY, s.r.o.
P. J. INTERTRANS s.r.o.
P. M - TRADING spol. s r.o.
P. M. INVEST spol. s r.o.
P. O. TEAM s.r.o.
P. P. AGROS, s.r.o.
P. T. C., spol. s r. o.
P.A.C. spol. s r.o.
P.A.D., spol. s r.o.
P.A.F. INVEST s.r.o.
P.A.G. - TRADING spol. s r.o. v likvidácii
P.A.L., s.r.o.
P.A.L.L.I., s.r.o.
P.A.M. spol. s r.o.
P.A.P. GROUP, spol. s r.o.
P.A.P. Service, spol. s r.o.
P.A.P., spol. s r.o.
P.A.R.K. s.r.o.
P.A.S. SK s.r.o.
P.A.S. UNIVERSAL s.r.o.
P.A.S., spol. s r.o.
P.A.S.G., s.r.o.
P.A.T. , s.r.o.
P.B. CAR, s.r.o.
P.B. Corporation s.r.o.
P.B. factoring a.s.
P.B. GLOBAL spol. s r.o.
P.B. GREEN s.r.o.
P.B. Press spol. s r.o.
P.B. Trade s.r.o.
P.B., spol. s r. o. Košice
P.B.- Viktória, spol. s r.o.
P.B.Consulting, s.r.o.
P.B.D. trading, s.r.o.
P.B.I., spol. s r.o.
P.B.K., spol. s r.o.
P.B.N., s.r.o.
P.B.P., a.s.
P.B.TRADING spol. s r.o.
P.B.TRUCK spol. s r.o.
P.C.A., spol. s r.o. Košice
P.C.I. Slovakia, s.r.o.
P.C.M. Group a.s.
P.C.O., s.r.o.
P.C.T.S. s.r.o.
P.D. GABRO - RIKO, spol. s r.o.
P.D. Invest, s.r.o.
P.D. TRADE, s.r.o.
P.D. Trans, s.r.o.
P.D.B., s.r.o.
P.D.F., s.r.o.
P.D.M. s.r.o.
P.D.S. Slovakia - spotrebné družstvo Prešov
P.E.D., spol. s r.o.
P.E.Elektronik s.r.o.
P.E.G.S., s.r.o.
P.E.J., spol. s r.o.
P.E.K.A.S., s.r.o.
P.E.M., s.r.o.
P.E.N., spol. s r.o.
P.E.Plastic s.r.o.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20