logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Pomoc: Hľadaný výraz je potrebné zadať s diakritikou. Vyhľadávať môžete podľa názvu firmy, IČO, alebo sídla spoločnosti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
S & A, s.r.o.
S & A, spol. s r.o.
S & B CREATIVE, s.r.o.
S & B obchodná spoloènos spol. s r.o.
S & B s.r.o.
S & CH Trade CZ, s.r.o. organizaèná zložka
S & E & N BAU, spol. s r.o.
S & F TRANS SLOVAKIA, s.r.o.
S & FISCHER, spol. s r.o.
S & G, spol. s r.o.
S & H HABERA, s.r.o. Košice
S & J export-import and consulting s.r.o.
S & J, spol. s r.o.
S & K company s.r.o.
S & K Consulting and Information Systems, spol. s r.o.
S & K KONTAKT spol. s r.o.
S & L Company spol. s r.o.
S & L SK, s.r.o.
S & M Trading, s.r.o.
S & O, spol. s r.o.
S & P - Holding s.r.o.
S & P stavebná firma spol. s r.o. Stará ¼ubovòa
S & R - EKONÓM, s.r.o.
S & S , spol. s.r.o.
S & S COMPUTING spol. s r.o. export-import, Moldava nad Bodvou
S & S, spoloènos s ruèením obmedzeným Košice
S & T CEE Holding s.r.o.
S & T Slovakia, spol. s r.o.
S & T spol. s r.o.
S + H Telekomunikácie, s.r.o. v likvidácii
S + K electric, s.r.o.
S + K Rýchloèistiareò s.r.o.
S + K spol. s r.o.
S + M stav s.r.o.
S + M, s.r.o.
S + P Logistika a doprava spol. s r.o.
S + Z, spol. s r.o.
S - 8, a.s.
S - AUTO s.r.o.
S - AVEX, s.r.o.
S - BY, spol. s r.o.
S - C, a.s.
S - CENTRAL s.r.o.
S - COM, spol. s r.o.
S - Consult, s.r.o.
S - COOP, s.r.o.
S - CORK s.r.o.
S - DENT SLOVAKIA, s.r.o.
S - EKA, spol. s r.o.
S - EXCEL, s.r.o.
S - Forest s.r.o.
S - GAM s.r.o.
S - GASTRO, s.r.o.
S - GLÓBUS, s.r.o.
S - GRIF spol. s r.o.
S - Holz s.r.o.
S - IN SLOVAKIA, s.r.o.
S - INTER, a.s. v likvidácii
S - INTERIER s.r.o.
S - Invest, s.r.o.
S - INVESTAV, s.r.o.
S - JOVES, s.r.o.
S - KONSULT, s.r.o.
S - KONTRAKT, s.r.o.
S - MAKO, spol. s r .o.
S - MAX, s.r.o.
S - OPTOTEAM s.r.o.
S - Partners, s.r.o.
S - POB s.r.o.
S - PROCEN, s. r. o.
S - PRODUKT spol. s r.o.
S - PROGRESS, s.r.o.
S - projekt, s.r.o.
S - Property Development, s.r.o.
S - PROREX, spol. s r.o.
S - REAL HOLDING s.r.o.
S - rent s.r.o.
S - Spirit, spol. s r.o.
S - SPOL, s.r.o.
S - STAV, s.r.o.
S - TEAM Lab, spol. s r.o.
S - team servis, s.r.o.
S - Team, s.r.o.
S - Tech a.s.
S - THERM s.r.o.
S - TOP - TRANSPORT s. r. o.
S - TOP - TRANSPORT s.r.o.
S - TOURS, s r.o.
S - TRUCK s.r.o.
S - WOOD, s.r.o.
S 2, s.r.o.
S A A G A, spol. s r.o.
S A D I , spoloènos s ruèením obmedzeným
S A D R O M , spol. s r.o.
S A E, s.r.o.
S A F E T Y spol. s r.o.
S A K A O , spoloènos s r.o.
S A M E R A spol. s r. o.
S a M, v.o.s.
S A N A s.r.o.
S A N E R s.r.o.
S A N I N G spol. s r.o.
S A N T s.r.o.
S A N Z O R , v.o.s."v likvidácii"
S A P A, s.r.o.
S A R s.r.o.
S a U, spol. s r.o.
S A V E N A , spol. s r.o.
S A V I D, s.r.o.
S a V, spol. s r.o.
S A X A spol. s r.o.
S A X O N s.r.o. Spišská Nová Ves
S and L, v.o.s. v likvidácii
S and R, s.r.o.
S and R, s.r.o., Ve¾ké Kapušany
S and S a.s.
S and S, obchodná agentúra, export-import, spol. s r.o.
S and S, spoloènos s r.o.
S B A Slovakia, s.r.o.
S B E , spol. s r.o.
S B G spol. s r.o. v likvidácii
S B S, spol. s r.o.
S C Y T H I M P E X , spol. s r.o.
S C ` A R T spol. s r. o.
S capital s.r.o.
S D Z S, s.r.o.
S E A F L Y a.s.
S E A L - Služba spol. s r.o.
S E D Y A, spol. s r.o.
S E E N company, spol. s r.o.
S E L spol. s r.o.
S E L I N A, spol. s r.o.
S E L K a.s.
S E M O N T - ¼udovít Hybaèko
S E N Š
S E N Š , spoloènos s r.o.
S E R V I C O , spol. s.r.o.
S E T E X a.s.
S E Z A M - PLAŠTIAKOVÁ
S end H spol. s r.o.
S F G spol. s r.o.
S H A D E spol. s.r.o.
S H T transprivát a.s., Stará ¼ubovòa
S H Technik, spol. s r.o.
S I C O M, spol. s r.o.
S I K O , spol. s.r.o.
S I M spol. s r.o. Bardejov
S I M C O s.r.o.
S I M I N, spol. s r.o.
S Í N I U S , spol. s r.o.
S Í R I U S s.r.o.
S I T A M A D spol. s r.o.
S I T R A v.o.s. v likvidácii
S I W A s.r.o.
s IT Solutions SK, spol. s r.o.
S K A N A R, spol. s r.o.
S K L spol. s r.o.
S k l o p l a s t , štátny podnik
S K O R a.s. v likvidácii
S K O R P I O
S K S spol.s.r.o.
S K-pen, spol. s r.o.
S K.I.B. International s.r.o.
S L A M I K s.r.o.
S L O M A T , spol. s r.o.
S L O P O L spol. s r.o. v likvidácii
S L O V - N O V A s.r.o.
s l o v - m é d i a s.r.o.
S L O V A K , a.s. Košice
S L O V B Y S , s.r.o.
S L O V E I, spol.s.r.o.
S l o v e n a , štátny podnik
S L O V E N I - družstvo
S L O V E N K A , štátny podnik
S l o v e n s k y h o d v á b, štátny podnik
S L O V E S P A spol. s r.o.
S L O V G A S T spol. s r.o.
S L O V I N E X s.r.o.
S L O V I T A , spol. s r.o.
S L O V M A L T , spol. s r.o.
S L O V O S I V O, Semenársky štátny majetok
S L O V P R E S S, spol. s r.o.
S L O V T E C H N I K VD
S L O W A P S a.s. "v likvidácii"
S L O W E K O , s.r.o. v likvidácii
S L T , spol. s r.o.
S L U Š N Ý Jozef
S M A T A N A s.r.o.
S M E T A N A spol. s r.o.
S M P, s.r.o.
S Machinery s.r.o.
S MARKET, s.r.o. v likvidácii
S N A D
S N A H A - výrobné družstvo
S O A R E - ¼ubomír Baran
S O F Slovakia, s.r.o.
S O F T E L spol. s r.o.
S O L I D O R spol. s r.o.
S O L I U M - cestovná kancelária
S o l u x , spol. s r.o.
S O N I C
S O N I K spol. s r.o.
S O P O S , spol. s r.o.
S O R E X, spol. s.r.o.
S O S , Slovenská Oceliarska Spoloènos, spoloènos s ruèením obmedzeným
S O V Y S s.r.o.
S o X R a, s.r.o.
S O Y C O, spol. s r.o.
S O ¼ S P O L, s.r.o.
S P E s.r.o. "v likvidácii"
S P E K T R U M s.r.o.
S P I R I T - informaèné systémy, a.s.
S P I Š S E M, s.r.o. v likvidácií
S P I, spol. s r.o.
S P K - MONT spol. s r.o.
S P O N Z I A spol. s r.o.
S P R I N T , spol. s r.o.
S P U R , spol. s r.o.
S PLUS, s.r.o.
S PLUS, spol. s r.o.
S POLLO, spol. s r.o.
S PoweR export - import, s.r.o.
S PoweR product, s.r.o.
S PoweR spol. s r.o. v likvidácii
S PRO ALFA SK, s.r.o.
s production, s.r.o.
S R A s.r.o.
S R K O , v.o.s.
S R S, spol. s r.o.
S Slovensko, spol. s r.o.
S T A B I L , spol. s r.o.
S T A B I L I T , spol. s r.o.
S T A F I T s.r.o.
S T A M A D O spol. s r.o.
S T A M E T s.r.o.
S T A M E X spol. s r.o. v likvidacii
S T A N R A J, spol. s r.o.
S T A N s.r.o.
S T A P R I N s.r.o.
S T A R spol. s r. o.
S T A R M A N
S T A T U R, spol. s r.o. v likvidácii
S T A U R A, s r.o.
S T A V A - K E, s.r.o.
S T A V B A - výrobné družstvo Topo¾èany
S t a v b á r , štátny podnik
S T A V B Y T , s.r.o.
S T A V E X - S L O V A K I A, spol. s r.o.
S T A V E X , spol. s r.o. v likvidácii
S T A V E X A , komanditná obchodná spoloènos, v skratke k.o.s.
S T A V M A , spol. s r.o.
S t a v o i n t e x , spoloènos s ruèením obmedzeným
S T A V O N A , spoloènos s ruèením obmedzeným
S T A V O T Y P - družstvo
S T C Bratislava, s.r.o.
S T E L A s.r.o.
S T E L L A , spol. s r.o.
S T E W E X , spol. s r.o.
S T I N G s.r.o.
S T K , spol. s r.o.
S T O I , s.r.o.
S T O J K A
S T P COMEX, s.r.o.
S T R O J V U I S , spol. s r.o.
S T Y X , spol. s r.o.
S U A R K - CS spol. s r.o.
S U N A s r.o.
S U N D E R M A N N s.r.o.
S U N S O F T spol. s r.o.
S U O S S, spol. s r.o., Spišská Nová Ves
S U P , s.r.o.
S U P E R - F I T , s.r.o.
S V E J A N v.o.s.
S V E T O M , s.r.o.
S V I M P E X , spol. s r.o. v likvidácii
S V I S spol. s r.o.
S V O S Skalka, spol. s r.o.
S V S, s.r.o.
S VARIANT, spol. s r.o.
S Y E N I T , a.s.
S Y N O K O V , spol. s r.o.
S Z A B A R T, spol. s r.o.
S Z P, s.r.o.
S&B Arch, s.r.o.
S&B Slovakia, s.r.o.
S&C Consulting, s.r.o.
S&D Capital, s.r.o. ,, v likvidácii "
S&D Pharma Limited, organizaèná zložka S&D Pharma Slovakia
S&G Invest, s.r.o.
S&H WARE s.r.o.
S&J PRESSBURG plus, s.r.o.
S&J PRESSBURG SLOVAKIA, s.r.o.
S&K Consulting, a.s.
S&K Crystal, spol. s r.o
S&K EVIVA, s.r.o.
S&K Logistik s.r.o.
S&P Consulting s.r.o.
S&P Slovakia, s.r.o.
S&S Group Slovakia, s.r.o.
S&S, s.r.o.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20